Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een wijziging op de in behandeling zijnde aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor

- het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning aan het Jupiterhof 30 te Oude-Tonge (ontvangen op 23 apnl 2003)

Nadere informatie over de ontvangen aanvraag om lichte bouwvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen de ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschnften worden ingediend

Vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing van artikel 17 WRO vrijstelling van het bestemmingsplan Ooitgensplaat Dorp en daarnaast een melding bouwvoornemen (2002) is geaccepteerd voor

- het bouwen van een hobbykas met een instandhou dingstermijn van twee jaar op een perceel grond aan de Zuid Achterweg 15 te Ooitgensplaat kadastraal bekend gemeente Ooitgensplaat sectie A, nummer 2835 (besluit verzonden 25 apnl 2003)

Met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO is vrijstelling van het bestemmingsplan Tonnisseweg 1997 en daarnaast een bouwvergunning verleend voor

- het bouwen van een bedrijfswoning aan de boezemweg te Oude Tonge plaatselijk bekend gemeente Oostflakkee sectie H nummer 322 (besluit verzonden 25 apnl 2003)

Nadere informatie over de verleende bouwvergunning en de geaccepteerde melding bouwvoornemen is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

N B Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burge meester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschnft is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen vereist Het bezwaar schrift schorst namelijk met de werking van het bestreden besluit Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee

Welstand

Ten aanzien van de eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissies delen wij u het volgende mee

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum 13 mei 2003

Tijdstip & locatie 9 00 uur / gemeentehuis Oostflakkee kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum 21 mei 2003

Tijdstip & locatie 14 00 17 00 uur / gemeentehuis Goedereede

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer J Stelloo, J Pieterman of de heer M Hamelink

Zoekactie hulpverleners watersnoodramp

Het projectbureau Delta 2003 m Zeeland is op zoek naar hulpverleners die zich hebben ingezet tijdens en na de watersnoodramp van 1953

Het gaat om mensen die zich onbaatzuchtig en volledig hebben ingezet om de nood te lenigen hetzij op eigen initiatief hetzij via hulporganisaties zoals het Rode Kruis of de krijgsmacht in de eigen omgeving of in het rampgebied Het projectbureau denkt daarbij aan redders van mensen en dieren mensen die evacues hebben opgevangen en mensen die hebben geholpen bij het dichten van dijken en de wederopbouw

In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Delta 2003, waann onder meer de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant Rijkswaterstaat en gemeenten uit het rampgebied vertegenwoordigd zijn organiseert de projectgroep Hulpverlening watersnood 1953 op donderdag 18 september 2003 in Tholen en Bergen op Zoom een bijeenkomst voor hulpverleners uit binnen- en buitenland

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van activiteiten in het herdenkingsjaar vijftig jaar na de ramp dat begon met de Nationale Herdenking op 1 februan 2003 in Oude-Tonge in Zuid-Holland en Ouwerkerk in Zeeland

Door na te gaan wie van de individuele hulpverleners nog in leven zijn en waaruit hun hulp heeft bestaan, wil de organisatie nadere invulling aan de bijeenkomst in september geven

Uit alle aanmeldingen zal een aantal mensen worden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 18 september

Schriftelijke aanmeldingen met daarin naam geboortejaar adres en telefoonnummer van de hulpverlener en de aard van de inzet kunnen worden gestuurd naar het Projectbureau Delta 2003 Antwoordnummer 75, 4330 VB Middelburg ter attentie van mevrouw A M Vinke U kunt uw gegevens ook per computer verzenden naar het e-mailadres am vinke-vermazen® zeeland nl

Wie iemand kent die aan de hulpverlening heeft meegedaan kan die persoon of personen ook aanmelden Deze aanmelders wordt verzocht ook de eigen gegevens door te geven

Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 6 juni 2003

De persoonsgegevens worden door het projectbureau alleen gebruikt voor de Bijeenkomst Hulpverlening en met aan anderen beschikbaar gesteld

Bitiimtilm LPnAisn msmOilfti^limKmiijmimiA

Mmnunn/laUWn/mélihamiUiitM ^

lti0itmi]IMultJim.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's