Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor:

­ een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het adres Emmastraat 42 te Oude­Tonge (ontvangen op 29 april 2003);

­ het aanbouwen van een berging aan de recreatiewoning op het adres Steigerdijk 11 huis nr 40 te Ooltgensplaat (ontvangen op 6 mei 2003);

­ het bouwen van een tuinhuis bij de woning op het perceel Langeweg 2 te Oude­Tonge (onWangen op 1 mei 2003);

­ het plaatsen van een balkon aan een woning aan de Slikdljk te Ooitgensplaat kadastraal bekend gemeente Oostflakkee, sectie A nummer 3934 (ontvangen op 1 mei 2003).

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor:

­ het wijzigen van de situatie van recreatiewoningen aan de Zuiddijk 61a te Oude­Tonge (ontvangen op 6 mei 2003);

­ het veranderen van een supermarkt aan het Weespad 33 te Ooitgensplaat (ontvangen op 1 mei 2003);

­ het uitbreiden van een woning aan de Beneden Molendijk 6a te Ooitgensplaat (ontvangen op 6 mei 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te Informeren. Tegen de Ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Rectificatie

In de publicatie kapvergunning van vonge week staat een fout. De kapvergunning voor de Kennedystraat 4 te Oude­Tonge moet zijn Bemhardstraat 46 te Oude­ Tonge.

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Oostflakkee maken bekend, dat ingevolge het bepaalde in artikel 2.4.21 van de Algemene Plaatselijke Verordening een voorwaardelijke ontheffing is verieend aan de familie Maasland­Stoel te Achthuizen voor het houden van een pony op het perceel Achthuizensedijk 124 te Achthuizen.

De Algemene wet bestuursrecht biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om. binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Oostflakkee. Postbus 75. 3255 ZH OUDE­TONGE.

Voorts bestaat de mogelijkhe'd om, indien onvenvijlde spoed dit gelet op de betrok<en belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voo'ziening te vragen bij de voorzieningenrechter te Ror.srdam. sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

Drank­ en Horecawet

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oostflakkee maken bekend, dat zij ingevolge de bepalingen van de Drank­ en Horeqawet voornemens zijn vergunning te verienen aan:

­ de Stichting Verenigingsgebouw 'Bommelstee' voor het uitoefenen van een horecabedrijf In de inrichting 'Bommelstee' aan de Schaapsweg 34 te Den Bommel;

­ De Handelsonderneming Restaurant­Steakhouse 'Buurman' te Oude­Tonge voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting, gevestigd op het perceel Kaai 2 te Oude­Tonge.

De ontv/erp­beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 20 januari 2003 gedurende vier weken, tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis van Oostflakkee. taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Gedurende de penode van tennzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de desbetreffende ontwerp­beschikking schnttelijk of mondeling ter kennis van burgemeester en wethouders brengen. Schriftelijke reacties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 OUDE­ TONGE, dienen vóór het emde van de termijn te zijn ingediend.

Op maandag 10 februari 2003 om 10.00 uur vindt in het gemeentekantoor een zitting plaats, waarbij mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht.

De ingebrachte reacties zullen worden betrokken bij de definitieve beslissingen op deze aanvraag Degenen die reageren krijgen van het besluit mededeling.

^^^i^^è'=o5n 1,^oifcU75 3S57ROyd&­lbage.tfWerflat;w*¥;.<iw^,

ha.7i ­' 0Kn;­ä5"^e": na • 'T, VI 03 00 tol 12,00 w 13 00tot 17 00 ïvT. e*i.s 5e='5'* e" ce/se dmrfGQ ïO"* de maana 'ï ovoi^d^ g6epe^d vdn

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's