Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bewoners Ouddorp willen geen uitzicht op stacaravans

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bewoners Ouddorp willen geen uitzicht op stacaravans

Uitbreiding camping gaat ten koste van woongeno

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Omwonenden van camping 'De Groene Weide' in Ouddorp hebben zich afgelopen woensdagavond op de hoorzitting van de gemeente Goedereede beldaagd en bezwaar gemaaltt over een ophanden zijnde uitbreiding van deze camping in beschermd agrarisch gebied, tevens beschermd zandwallengebied. Dit gebied grenst aan hun tuinpercelen. Wethouder A. Lolilter, die als voorzitter van de hoorzitting de vergadering leidde, kreeg veel kritiek te verduren.

De eigenaresse van de camping, mevrouw B. ter Linden­Broekhof, had op 2 mei 2001 aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd medewerking te verlenen aan een voorgenomen 'kwaliteitsverbeteringsplan' voor de camping. Tot aan het verschijnen van een advertentie van de gemeente, in september 2002, waren de bewoners, volgens hun verwijt, niet op de hoogte van de plannen en afspraken die tussen de gemeente en de camping waren gemaakt. Twaalf omwonenden hebben op 28 novem

Twaalf omwonenden hebben op 28 november 2002 tegen de uitbreidingsplannen van de camping schriftelijk bezwaar gemaakt. Volgens ambtenaar D. Groeneboom hadden belanghebbenden, de bewoners waarvan hun grond grenst aan 'De Groene Weide', inderdaad vroegtijdig en behoorlijk geïnformeerd moeten worden over de plannen, maar hij verontschuldigde zich aan de aanwezigen dat de gemeente dit had vergeten. "Meestal vergeten we dat niet, maar in dit geval wel", zo liet Groeneboom de verbaasde bewoners weten.

Wethouder Lokker bekeek het wat formeler. "Er is geen wet die ons die plicht oplegt" zo zei hij, "maar uw aanwezigheid hier geeft u alsnog de gelegenheid om uw bezwaren toe te lichten". En dat gebeurde in volle omvang.

De heer Bom, die namens de bewoners het woord voerde, wees wethouder Lokker in deze kwestie op 'het tegenstrijdig en zwalkend beleid van de gemeente'. Hij verweet de wethouder "onbehoorlijk bestuur en voeding te geven aan een precedentwerking, met als gevolg de nodige onrust onder de ingezetenen van de gemeente".

In december 2001 liet de gemeente in de 'Projectkrant gebiedsgerichte aanpak Kop van Goeree' weten dat het recreatiebedrijf geen schaakstuk is. In deze krant zegt ambtenaar Koppend dat de gemeente het aantal standplaatsen in het zandwaUengebied wil terugdringen.

Koppenol zegt daarover: "door de verdunning komt er meer ruimte voor natuur en landschap in het kwetsbare zandwallengebied. Ter compensatie heeft de recreatiesector beperkte mogelijkheden om eenheden te verplaatsen naar het nieuwe recreatieterrein ten noorden van de Vrijheidsweg". Tot verbazing van de bewoners liet wethou

Tot verbazing van de bewoners liet wethouder Lokker weten dat deze insteek echter niet van toepassing is op de beoogde kwaliteitsverbetenng van 'De Groene Weide'. Volgens de wethouder voldoet het kwaliteitsverbeteringsplan, zoals de 'uitbreiding' wordt genoemd, aan alle criteria. De wethouder ontkende dat er sprake is van uitbreiding. "Het stuk grond dat üi beschermd agrarisch gebied ligt, is eigendom van de camping. De 25 stacaravans die mevrouw Ter Linden daarop wil neerzetten, komen van het hoofdterrein. Er komen geen caravans bij, dus is er geen sprake van uitbreiding", zo probeerde de wethouder de aanwezigen te overtuigen. "We spreken van kwaliteitsverbetering".

De wethouder zegt zelfs te hebben vernomen dat dit één van de betere kwaUteitsverbeteringsplannen is, waarvoor de provincie hem gecomplimenteerd zou hebben. Maar op de vraag van Bom of er een belangenafweging had plaatsgevonden tussen enerzijds de camping en anderzijds de bewoners, moest wethouder Lokker erkennen dat dit niet het geval is geweest. Ook een rapport waarin een alternatief wordt aangegeven, ontbreekt.

Als de plannen doorgaan zoals die door de camping zijn ingediend, verandert het zicht van de bewoners van 14 aangrenzende woningen over het landelijk zandwallengebied in uitzicht op 25 stacaravans. "Het uitzicht op deze horizonvervuiling vermindert ons woongenot aanzienlijk, de overlast neemt toe, evenals schade aan natuur en milieu. Ook zal een lagere waardering van ons onroerend goed op termijn voelbaar worden. Daarvoor moet in ieder geval de rekening worden gepresenteerd en die zal, gelet op artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ook moeten worden betaald", aldus Bom.

Vandaag wordt deze zaak behandeld in het college van B en W en op 26 juni is het bezwaar van de bewoners geagendeerd voor een vergadering in de gemeenteraad.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Bewoners Ouddorp willen geen uitzicht op stacaravans

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's