Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijmoedig toegaan

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijmoedig toegaan

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. (...) We mogen niet zonder opmerking laten voorbijgaan, dat Paulus hier niet zegt: ‘Gaat ü toe’, maar ‘laat ons toegaan tot de troon der genade. ’ Ik, de geroepen apostel, de begaafde en ijverige dienaar des Heeren, heb dit zowel nodig als u, en alle mensen. De eeuwige, vrije genade, en deze troon der genade, blijven voor ieder een behoefte, de hele levensweg. Is iemand apostel of profeet, of is hij een soldaat of dagloner, is iemand van een onbesproken levensgedrag, of leefde hij eertijds zeer goddeloos, is iemand een grijsaard of een kind, van afkomst een heiden of uit Israëls geslacht, genade alleen kan hem redden, zonder enige van zijn verdiensten. ”

Het bovenstaande is een stukje uit de eerste preek van een pas verschenen boekje. Het heeft als titel: ‘Vrijmoedig toegaan’. En daaronder: ‘De weg naar Christus voor gebrokenen van hart’. In dat boekje zijn vijf preken opgenomen van de man wiens naam hier en daar nog wel bekend is: Wulfert Floor.

Over dat nieuwe bundeltje is veel goeds te zeggen. Dat hoop ik zo dadelijk ook te doen. Maar waaraan ik me ook nu weer stoorde, is dat uitgever en samensteller hebben nagelaten enige biografische gegevens van de schrijver toe te voegen. Niet de minste introductie wordt geboden. En evenmin een exacte verwijzing naar de oorspronkelijke vindplaats van de geselecteerde en opgenomen preken. De enkele opmerkingen op de achterzijde van het boek kunnen dit gebrek niet vergoeden.

Floor, die leefde van 1818 tot 1876, is nooit predikant geweest. Hij noemde zich een eenvoudige 'oefenaar’. Kerkelijk had hij zijn plaats in de marge van de Nederlandse Hervormde kerk. Met name hield hij zijn ‘oefeningen’ op de deel van zijn hofstede ‘De Heuvel’ te Neerlangbroek. Maar ook op veel plaatsen elders in den lande. Waar hij kwam, daar verzamelde zich een bedroefd en heil­

begerig volk dat uit Floors eenvoudige woorden troost voor hun ziel ontving. Zelf een arme bedelaar zijnde, reikte hij aan al die ellendigen geestelijke schatten aan, die hij putte uit de kabinetten van het Evangelie. Wie iets meer wil weten over Wulfert Floor, over zijn weg en zijn werk, zij verwezen naar zijn biografie. Die is met veel geestelijke affiniteit geschreven door wijlen ds. J.T. Doomenbal. Het boekje ‘Leven en werk van Wulfert Floor’ (Houten 1988) is hier en daar nog wel antiquarisch te krijgen. Mede door de illustraties en bijlagen is het een fraai uitgaafje. Een nieuwe herdruk zou de moeite waard zijn!

Maar nu ons nieuwe bundeltje. De opgenomen preken zijn enigszins herschreven en in huidig Nederlands overgezet. Ik vergeleek het hier en daar met het oorspronkelijke; de aanpassingen zijn met gepaste terughoudendheid aangebracht. Voor zover ik het kon nagaan, doet het op geen enkele wijze afbreuk aan de authentieke tekst. De vernieuwde indeling hier en daar heeft het inzicht in Floors bedoeling inderdaad vergroot.

Vijf preken zijn opgenomen. Die over Habakuk 2:4b, over de tekst ‘Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven ’, is in werkelijkheid een vervolgpreek. Jammer dat het eerste deel niet opgenomen is. De bedoeling van de samensteller was om met name die preken te selecteren die bedoeld zijn om ‘arme verslagenen van geest naar Christus te leiden’. Zulke predikaties zijn bij Floor wel te vinden. Ik denk dat het moeilijker zou zijn preken van hem te zoeken waarin dit element niet aanwezig is. Dat was inderdaad zijn intentie: Christus en de zaligheid in Hem te leggen aan het hart van verloren zondaren.

Eén van de vijf opgenomen preken is ontleend aan Jesaja 41:17 ‘De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. ’ Wulfert Floor tekent deze mensen in hun droevige toestand. En dan trekt hij natuurlijk de lijn door naar hen die dorsten naar God. Die smachten naar het water des Levens. Zo tegen het einde van de ‘oefening’ lees ik: ‘Ze vluchten met al die zonden naar de geopende bloedfontein van Jezus Christus, als de enige Naam die onder de hemel gegeven is. Ze belijden van harte dat Jezus voor hun ziel noodzakelijk is, genoegzaam en dierbaar. Ze zijn overtuigd dat ze uit de werken der wet niet kunnen gezaligd worden, omdat ze niets bezitten waarmee ze de heilige God kunnen bevredigen. (...) Het zal alleen het borgbloed van Jezus moeten zijn, of mijn ziel gaat verloren. ’

Maar hun ziel gaat niet verloren!, zo preekt Wulfert. Want de Heere hoort hun geroep. En Hij verhoort hen zeker! De laatste zin van deze preek luidt als volgt: ‘...de Heere zal u niet verlaten in der eeuwigheid!’

N.a.v.: Wulfert Floor, Vrijmoedig toegaan. De weg naar Christus voor gebrokenen van hart. Samenstelling: Han Vermeulen. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. Gebonden, 78 pag. Prijs € 12,90. . J. M. J. Kieviet

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Vrijmoedig toegaan

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's