Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gemeentehuis gesloten Op vrijdag 30 mei 2003 is het gemeentehuis gesloten.

Verkeersbesluit

Onlangs hebben burgemeester en wethouders van Oostflakkee besloten om tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats over te gaan in de onmiddellijke omgeving van de woning Mariniersweg 34, aan de zijnde van de Rooseveltstraat te Oude-Tonge.

Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Abw), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 ZH OUDE-TONGE. Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM

Burgerjaarverslag 2002

De burgemeester van de gemeente Oostflakkee heeft onlangs het Burgerjaarverslag over het jaar 2002 uitgebracht. Hierin wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en die van de procedures op het vlak van burgerparticipatie. Een exemplaar van het burgerjaarverslag is kosteloos verkrijgbaar bij het taakgebied BBCO. Ook kunt u het burgerjaarverslag inzien op de website: www.oostflakkee.nl.

Artikel 19, lid3WRO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het bouwen van een garage-berging op het perceel Molendijk 57 te Den Bommel.

De bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 mei 2003 gedurende vier weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1,3255 VA OUDE-TONGE. Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten.

Aanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een

aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor: - het wijzigen van de voor- en achtergevel van het pand op het perceel Kaai 7 en 9 (ontvangen op 9 mei 2003).

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor: - het bouwen van geschakelde systeemunits met een tijdelijke instandhoudingstermijn, op het perceel West Achterweg 10 te Oude-Tonge(ontvangen op 12 mei 2003);

- Het bouwen van een jongveestal op het perceel Zandweg 4 te Den Bommel (ontvangen op 12 mei 2003); - Het bouwen van een warenhuis aan de Kruisweg 2 te Achthuizen (ontvangen op 13 mei 2003).

Rectificatie

In de publicatie van 15 mei 2003 stond vermeld dat er op 1 mei 2003 een aanvraag om lichte bouwvergunning was ontvangen voor het plaatsen van een balkon aan de Slikdijk te Ooltgensplaat kadastraal bekend gemeente Oostflakkee, sectie A nummer 3934. Dit is niet juist en dient te zijn het plaatsen van een dakkapel én een balkonhek ter afscheiding van een bestaand balkon.

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor: - het plaatsen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het adres Zuiddijk 61 a, huisnummer 3 te Oude- Tonge (besluit verzonden 16 mei 2003); - het wijzigen van de voorgevel van het pand op het perceel Boven Oostdijk 3 te Den Bommel (besluit verzonden 16 mei 2003).

Een reguliere bouwvergunning is verleend voor: - het bouwen van een landbouwschuur op het perceel Nieuwe Bloksedijk 13 te Achthuizen (besluit verzonden 16 mei 2003).

Met toepassing van artikel 15 WRO is vrijstelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Ooltgensplaat' en daarnaast een bouwvergunning verleend voor: - het bouwen van een bedrijfwoning op het perceel Dorpsweg 10 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 16 mei 2003). Een sloopvergunning is verleend voor: - het slopen van een jongveestal op het perceel Zandweg 4 te Den Bommel (besluit verzonden 16 mei 2003).

Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Woningwet is een aanvraag om lichte bouwvergunning geweigerd voor:

- het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 91 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 2 mei 2003); - het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 101 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 7 mei 2003); - het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 33 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 7 mei 2003); - het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 102 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 8 mei 2003); - het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 53 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 12 mei 2003); - het bouwen van een tuinhuis bij de recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisnummer 42 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 13 mei 2003).

Met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeentelijke Bouwverordening is een gebruiksvergunning verleend voor:

- het gebruik van het onderwijsgebouw aan de Nassaustraat 24 te Den Bommel (besluit verzonden 6 mei 2003); - het gebruik van een horecagebouw aan de Voorstraat 1-3 te Oude-Tonge (besluit verzonden 14 mei 2003).

Nadere informatie over de verleende lichte bouwvergunningen, (reguliere) bouwvergunningen, sloopvergunningen en gebruiksvergunningen is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

Ten aanzien van de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie, delen wij u het volgende mee.

Welstandszitting (gemandateerde behandeling) Datum : 27 mei 2003 Aanvang & locatie : 9:00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering) Datum : 4 juni 2003 Aanvang & locatie : 14:00-17:00 uur / gemeentehuis Goedereede

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandehng wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J.Stelloo, J.Pieterman of de heer M.Hamelink.

Eisenhowlaon 1, Postbus 75,3255 ZH Oude-Tonge folerael' www.oovflakkee nl. / Tel. (0187) 64 22 00 / lox 64 27 93 / eaxrï: info@005riakkee.nl / Openingstijden: ma t/m vr 08.00 tot 12.00 en 13.00 tol 17.00 uur, elke ee/sle en derde dinsdag van de maand ’s ovands geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's