Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderingen

05 juni 2003 : gemeenteraad

10 juni 2003 : commissie ruimtelijke ontwikkeling

11 juni 2003 : commissie ondenwijs en welzijn

12 juni 2003 : commissie algemene bestuurszaken

16 juni 2003 : commissie financiën

03 juli 2003 : gemeenteraad

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur. Burgers kunnen gebruik maken van spreekrecht, mits dit tenminste 48 uur tevoren is gemeld aan de griffier.

Vergaderstukken liggen één week voor de vergadering in het gemeentehuis (afd. Interne Zaken) ter inzage. Voorts kunt u ze raadplegen op de website van de gemeente (wviw.mlddelharnis.nl)

Ontvangen bouwplannen

Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van:

­ B. Boom voor het verbouwen van een kantoorgebouw in een dagverblijf op het perceel Jacob Banestraat 8 te Sommelsdijk (20­05­2003);

­ M. Kap voor het uitbreiden van een woning op het perceel Louis Bouwmeesterplein 2 te Middelharnis (21­05­2003);

­ Schuitema Vastgoed B.V. voor het oprichten van een tochtportaal op het perceel Dorpsweg 40 te Sommelsdijk (21­05­2003).

Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van:

­ E.M. Stolte voor het oprichten van een berging op het perceel Westelijke Achtenweg 51a te Sommelsdijk (16­05­2003);

­ W.A. van Groningen voor het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Kolff van Oostenwijkstraat 6 te Stad aan 't Haringvliet (21­05­2003);

­ B. van Putten voor het wijzigen van een voorgevel op het perceel Enkele Ring 77 te Sommelsdijk (22­05­ 2003).

Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daarom nog niet voor inzage beschikbaar.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 111.12 lid Bil, la van de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bouwvergunning te verienen aan:

­ H. Vos voor het oprichten van een garage op het perceel Battenoordsedijk 1 te Nieuwe­Tonge.

Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 2 juni 2003 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen hel bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240 AA Middelharnis.

Ontvangen sloopplan

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van:

­ H. Middelbeek Onroerend Goed voor het slopen van een horecapand op het perceel Zandpad 118 te Middelhamis (19­05­2003).

Welstandscommissie

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op woensdag 4 juni 2003 om 9.00 uur in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergadering Is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 4 juni 2003 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Goedereede.

De agenda's van deze vergaderingen liggen één dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis.

Toepassing . ! Belemmeringenwet Privaatrecht ^

, De burgemeester van Middelharnis verklaart dat, . , ingevolge artikel 2, eerste en tweede lid van de . , Belemmeringenwet Privaatrecht de stukken, hou­ „ . dende een verzoek van N.V. Delta Nutsbedrijven . I om met toepassing van de Belemmeringenwet . , Pnvaatrecht rechthebbenden te verplichten te . I gedogen de aanleg en instandhouding van een , . watertransportleiding met toebehoren door N.V. , I Delta Nutsbedrijven te Middelburg in de percelen , . kadastraal bekend gemeente Sommelsdijk sectie , , F nummers 123 en 125, met Ingang van 2 juni , , 2003 gedurende 14 dagen ter inzage ligt ter , , gemeentesecretarie, Koningin Julianaweg 45 te , . Middelharnis. ,

I I , De belanghebbendenden/rechthebbenden zijn , , overeenkomstig artikel 2, lid 2, 3 en 4 van de . Belemmeringenwet Privaatrecht per aangeteken­ . , de brief op de hoogte gebracht van de voor­ . , noemde terinzagelegging alsmede van het tijdstip ^ I van de openbare zitting, die gehouden zal wor­ . 5 den in het Provinciehuis, Zuid­Hollandplein 1 te , , Den Haag op vrijdag 13 juni 2003 om 09:00 uur. j g I

g I ï Middelharnis, |

I De burgemeester van Middelharnis, | , G. de Vries­Hommes. ,

TeJ.i0lS71475S­ï5/fax47554?/sffloil'i8W«ifcl(l

OframdjsSjtteB:raat/ra »r 08 30 W) 2.00 sn 13.Q0 la

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's