Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Stortplaats Stellendam en wijziging afvalinzameling gemeente Goedereede

In verband met 2' Pinksterdag maandag 9 juni 2003 IS de stortplaats aan de Damweg te Stellendam gesloten De bruine container zal op dinsdag 10 juni 2003 worden geleegd

Vergadering

Commissie Bezwaarschriften 11 juni 2003 15 00 uur

De agenda voor deze vergadenng ligt tijdens de kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, waar eveneens een exemplaar kan worden algehaald

Burgerjaarverslag 2002

Met instemming heeft de gemeenteraad op 22 mei jl kennis genomen van het Burgerjaarverslag 2002 uitgebracht door de burgemeester Het eerste burgerjaarverslag geeft inzicht in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en die van de procedures op het vlak van burgerparticipatie Voor de burgemeester vormt het burgerjaarverslag een concreet wettelijk aanknopingspunt om zijn rol als kwaliteitsbewaker in te vullen Verschillende gebeurtenissen die in 2002 hebben plaatsgevonden en die op enigerlei wijze van invloed geweest zijn of betrekking hebben op de relatie burger­bestuur worden in het verslag beschreven Het Burgerjaarverslag 2002 is kosteloos ter secretarie verkrijgbaar en tevens te raadplegen op de gemeentelijke website

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 26 mei 2003 voor

het wijzigen van de voorgevel van de woning op het perceel Oostdijkseweg 37 te Goedereede

op 27 mei 2003 voor

­ het wijzigen van de garagedeur in tuindeuren op het perceel Duffelweg 11 te Ouddorp

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 26 mei 2003 voor

het bouwen van een peuterspeelzaal op het perceel Dorpstienden 5 te Ouddorp

op 28 mei 2003 voor

het uitbreiden van de woning op het perceel Scharrezeeweg 1 te Stellendam

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Welstandscommissies

Tevens delen wi) u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 10 juni 2003 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenng is openbaar

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 18 juni 2003 in het gemeentehuis te Goedereede

De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 mei 2003 besloten heeft om met gebruikmaking van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'De Knekel' teneinde de bouw van een vervangende schuur met een oppervlakte van 60 m^ op het perceel thans kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie B, nummer 2941, plaatselijk bekend Oude Nieuwlandseweg 33, in planologisch opzicht mogelijk te maken

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 10 juni 2003 gedurende vier weken tijdens kantooruren ter ge meentesecretane van Goedereede sector Grondgebied (Cluster VROM) ter inzage

Gedurende deze periode kan een ieder tegen het verlenen van medewerking aan het hiervoor bedoelde bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2 3252 BR Goedereede

Peuterspeelzaal

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een maximale termijn van vijf jaar medewerking te verlenen voor

­ het bouwen van een peuterspeelzaal op het perceel Dorpstienden 5 kadastraal bekend Gemeente Ouddorp sectie E nummer 5524

Bovengenoemd bouwplan ligt ingaande 10 juni 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bi) de cluster Bouwzaken

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c q verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijke zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 38,3253 ZG Ouddorp fh,

E­(nal I200wlï«8­t7«» rwv 'I

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's