Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VGB Verenigd Gemeente Belang

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VGB Verenigd Gemeente Belang

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

VQB Website online!

In een eerdere bijdrage aan fractiegewijs kondigden wij al aan dat we druk bezig waren met het ontwikkelen van een eigen website voor Verenigd Gemeente Belang. Niet zonder trots kunnen wij u nu melden dat deze website een feit is en sinds 23 mei jl. is deze te bezoeken op het internet, het adres waar u onze site kunt vinden is www.vgbgoedereede.nl. Op deze site vindt u informatie over onze uitgangspunten, de fractie, de kiesvereniging. actuele items uit de gemeente politiek van Goedereede en onze standpunten hierover. Binnenkort verschijnt een vaste column van onze wethouder Peter Grinwis en komt er een enquête met actuele stellingen waarop u kunt reageren.

Kortom, een interessante website waarmee we ons nog beter aan de burgers van de gemeente Goedereede willen profileren.

VGB fractie treedt graag met u in contact Enkele raadsfracties uit onze gemeente organiseren fractiespreekuren in de verschillende kernen met het doel beter bereikbaar te zijn voor de inwoners van de gemeente, die met raadsleden van die fracties eens van gedachten willen wisselen over een bepaald onderwerp wat hen bezig houdt. Wij hebben ervoor gekozen om geen speciale spreekuren te organiseren omdat wjj van mening zijn datje als fractie gewoon altijd bereikbaar moet zijn en een open oor moet hebben voor datgene wat er in de samenleving leeft. Als u eens met onze fractie als geheel van gedachten wilt wisselen, bent u van harte welkom op onze fractievergadering. Neem hiervoor gerust eens contact op met één van onze fractieleden; ook individueel zijn wij natuurlijk voor u bereikbaar. Onze fractieleden zijn: Peter Feller (tel 0187- 493290), Marieke van den Heuvel (tel. 0187- 492452) en plaatsvervangend commissielid Corry Bosland (tel 0187-682505). Ook via e-mail kunt u onze fractie bereiken en wel op info@vgb-goedereede.nl.

Schriftelijke vragen aan het college

Een tweetal recente ontwikkelingen waren voor de fractie van Verenigd Gemeente Belang aanleiding om het college een aantal schriftelijke vragen te stellen om hiervoor aandacht te vragen en duidelijkheid te krijgen omtrent het hierop te voeren beleid. Als eerste was er in maart een aankondiging van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding. Dit houdt in dat huidige rampenplannen tegen het licht gehouden gaan worden en naar nieuw vastgestelde normen (mede naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam) moeten worden geactualiseerd. Voor onze fractie was dit aanleiding om aandacht te vragen voor de situaties wanneer bijvoorbeeld bij een chemische calamiteit luchtverontreiniging ontstaat en hierdoor grote groepen mensen in scholen en/of openbare gebouwen langdurig binnen moeten blijven. De huidige rampenplannen voorzien niet in scenario's voor bevoorrading en coördinatie. Graag zouden wij zien dat bij herziening van de gemeentelijke rampenplannen deze scenano's worden opgenomen. Een ongeval zoals bijvoorbeeld begin dit jaar in het Botlekgebied. laat zien dat dit realiteit kan zijn en bij ongunstige windrichting ook van invloed kan zijn voor ons gebied. Het college heeft ons inmiddels laten weten dat in regionaal verband e.e.a. opgepakt gaat worden en dat hier aandacht voor is. Wij blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

In de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 4 maart jl. is door onze fractie reeds gewezen op de ontstane financiële perikelen van Rijkswaterstaat. Wij hebben toen aan de vertegenwoordiger van het college gevraagd of dit gevolgen kon hebben voor belangrijke onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat binnen onze gemeente. Hierbij denkende aan het onderhoud van de bermen langs de N57 en het op diepte houden van de vaargeul in het Slijkgat. Toen was niet bekend dat hiermee stagnaties of problemen op zouden treden. Intussen blijkt de situatie toch zo te zijn dat de bermen niet gemaaid worden en dat ook het onderhoud aan de schuiven van Haringvlietsluizen ernstig achterblijft, zelfs zo dat enkele schuiven aan de grond blijven doordat onderhoud niet wordt gepleegd. Dit laatste zal ongetwijfeld nadelige gevolgen hebben t.a.v. aanslibbing in het Slijkgat. In onze schriftelijke vragen van 5 juni jl. aan het college vraagt onze fractie in hoeverre het college op de hoogte is van wat de gevolgen kunnen zijn en wat we als gemeente kunnen doen om Rijkswaterstaat te bewegen om het onderhoud weer op te pakken. Wij zijn in afwachting van de beantwoording.

Lokale planschadeberekening

De Hoge Raad heeft recentelijk de uitspraak gedaan dat gemeenten niet langer een planschade rekening mogen presenteren aan particulieren nadat een bestemmingsplan is gewijzigd. Deze uitspraak heeft heel wat gevolgen voor gemeenten. Een gemeenteraad zal bij verzoeken van particulieren tot vrijstelling of herziening van bestemmingsplannen heel bewust en duidelijk de keuze moeten maken om planologische medewerking te verlenen en dus geheel de planschade vergoeding voor haar rekening te nemen of geen medewerking verlenen met het argument dat de financiële gevolgen niet afgedekt kunnen worden. Bij bestemmingsplannen zal dus de gulden middenweg gevonden moeten worden tussen alle planologische belangen en dus niet door het belang van één belanghebbende. Dit alles zal grote gevolgen gaan hebben voor toekomstige planologische ontwikkelingen en het financiële beleid van gemeenten Stel alleen maar eens de vraag "hoe zullen de gemeenten deze financiële risico’s moeten gaan afdekken?" Gemeenteraden zien zich langzaam maar zeker gesteld voor grote dilemma's op dit punt. De Hoge Raad verwijst bij haar uitspraak naar toekomstige nieuwe wetgeving (Crondexploitatiewet) die de gemeenten een goed instrument in handen zal moeten geven om verhaal van kosten af te dwingen bij de ontwikkelaar. Middels de Vereniging Nederlandse

Gemeenten dringen gemeenten bij de wetgever er hard op aan om zeer snel tot adequate wetgeving te komen, zodat er weer goed en verantwoord gewerkt kan worden bij planologische ontwikkelingen.

De fractievoorzitter van Verenigd Gemeeente Belang Email: info@vgb-goedereede.nl Website: www.vgb-goedereede.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

VGB Verenigd Gemeente Belang

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's