Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor:

- het veranderen/vernieuwen van een voorgevel op het perceel Kerkring 54 te Oude-Tonge (ontvangen op 26 mei 2003);

op 26 mei 2003); - het uitbreiden van een woning op het perceel Jupiterhof 26 te Oude-Tonge (ontvangen op 2 juni 2003);

- het veranderen van een gevel op het perceel Kolfweg 1 te Oude-Tonge (ontvangen op 2 juni 2003);

- het uitbreiden van een woning op het perceel Achthuizensedijk 22 te Achthuizen (ontvangen op 23 mei 2003);

- het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Beneden Oostdijk 18 te Den Bommel (ontvangen 2 juni 2003).

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor:

- het bouwen van een opslagloods op het perceel Bloksedijk 6 te Achthuizen (ontvangen op 23 mei 2003).

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor:

- het slopen van een dak op het perceel Dwarsweg 9 te Ooltgensplaat (ontvangen op 23 mei 2003); - het slopen van een asbesthoudende schoorsteen

- het slopen van een asbesthoudende schoorsteen van de woning op het perceel Beneden Oostdijk 18 te Den Bommel (ontvangen 2 juni 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning en sloopvergunning is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor:

- het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel van de woning op het perceel Jupiterhof 30 te Oude- Tonge (besluit verzonden op 3 juni 2003);

- het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning op het perceel Emmastraat 42 te Oude-Tonge (besluit verzonden op 3 juni 2003); - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Stock

- het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Stockholmweg 3 te Den Bommel (besluit verzonden 5 juni 2003).

Een reguliere bouwvergunning is verleend voor: - het veranderen van een supermarkt op het perceel Weespad 33 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 2 juni 2003).

Met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO is vrijstelling van het bestemmingsplan ‘Kleine Kreek 1990' en daarnaast een lichte bouwvergunning verleend voor; - het aanbouwen van een slaapkamer/badkamer aan de woning op het adres Johan Frisolaan 31 te Den

de woning op het adres Johan Frisolaan 31 te Den Bommel (besluit verzonden op 3 juni 2003).

Een melding sloopvoornemen is geaccepteerd voor: - het slopen van een schuur/garage op het perceel Esdoornstraat 32 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 2 juni 2003).

Nadere informatie over de verleende lichte bouwvergunningen, reguliere bouwvergunningen en de geaccepteerde melding sloopvoornemen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanaf heden wekelijks op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de gemandateerde behandeling van lichtvergunningplichtige én reguliere aanvragen om bouwvergunning (incl. gefaseerde reguliere aanvragen om bouwvergunning). De welstandszittingen zullen openbaar zijn. Een ieder heeft de mogelijkheid om, na afspraak met de afdeling bouw-, en woningtoezicht van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu, de zittingen bij te wonen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien men bij de behandeling van hun bouwplan(nen) aanwezig wil zijn én gebruik wil maken van het spreekrecht, dan dient hiertoe mondeling of schriftelijk te worden verzocht bij het bouw-, en woningtoezicht.

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer J. Stelloo, J. Pieterman of de heer M. Hamelink.

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum : 24 juni 2003 Tijdstip & locatie : 9:00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum : 18 juni 2003 Tijdstip & locatie : 14:00-17:00 uur/gemeentehuis Goedereede

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester van Oostflakkee maakt bekend, dat ingevolge het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning is verleend aan de Stichting Oude-Tonge Centraal tot het houden van een tentfeest op 5/6 juli 2003 op het strandje gelegen nabij de Suijsendijk te Oude-Tonge.

De Algemene wet bestuursrecht biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van deze besluiten, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH OUDE-TONGE. Voorts bestaat de mogelijkheid om, indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokkenen belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM ROTTERDAM.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's