Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Subsidies Dragen Bij Aan Een Bloeiend Verenigingsleven�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Subsidies Dragen Bij Aan Een Bloeiend Verenigingsleven�

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sportclubs, muziekverenigingen, de peuterspeelzaal en de ouderensoos - stuk voor stuk vervullen ze een belangrijke rol binnen de lokale samenleving. En stuk voor stuk kunnen ze veelal niet zonder financiële ondersteuning van de gemeente. Daarom verstrekt de gemeente subsidie. De gemeente Dirksland heeft zojuist het Algemeen Subsidiebeleidsplan gemaakt voor de jaren 2003 - 2006. Momenteel ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis en nadat de eventuele reacties van subsidieontvangers zijn verwerkt, zal het in september of oktober door de gemeenteraad worden vastgesteld.

„Subsidies zijn belangrijk om het gemeentelijke welzijnsbeleid vorm te geven en om het verenigingsleven in stand te houden", zegt verantwoordelijk wethouder J. Sandee van de gemeente Dirksland. „Het Algemeen Subsidiebeleidsplan is tamelijk breed. Er vallen veel verenigingen en initiatieven onder en het totaal aan subsidiegelden is dan ook een fors bedrag. Maar het is goed besteed geld. Er zijn veel verenigingen die zonder financiële ondersteuning het hoofd moeilijk of niet boven water zouden kunnen houden. Zo draagt de gemeente een steentje bij aan een bloeiend verenigingsleven en aan de cultuur."

Voorwaarden

Vanzelfsprekend stelt de gemeente Dirksland wel voorwaarden. Zo wordt alleen subsidie verstrekt als de aanvrager over onvoldoende middelen beschikt om de activiteiten te kunnen bekostigen. Daarnaast is de subsidieontvanger verplicht om elk jaar een jaarverslag en een jaarrekening plus balans te overleggen. De gemeente kan ook voorwaarden stellen aan de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

Bij de beoordeling van subsidieverzoeken speelt het criterium ‘direct Dirkslands belang' een belangrijke rol. Mede daarom wijst de gemeente verzoeken voor algemene humanitaire of charitatieve hulp in principe af. Liefdadigheid is immers geen kerntaak van de lokale overheid.

Jeugd en preventie

„Het nieuwe Algemeen Subsidiebeleidsplan verschilt niet veel van het vorige”, aldus Sandee. „Wel zijn er wat subsidies bijgekomen op het gebied van het jeugdbeleid en preventiebeleid. Daarbij gaat het om enkele nieuwe zaken, maar ook om activiteiten die voorheen her en der in de begroting stonden; nu hebben we dat goed gestructureerd. Jeugd en preventie hebben een hoge prioriteit gekregen van de gemeenteraad en het college, en daarom willen we er ook extra subsidie aan besteden. Er zijn verschillende projecten, het begint al in de groepen 7 en 8 van de basisscholen.”

De wethouder doelt onder andere op het structureel maken van het jongerenwerk op Goeree-Overflakkee en het Opvoedbureau. Het schoolconsultatieteam is erop gericht problemen bij schoolgaande jongeren te onderkennen en ondervangen, terwijl het Pakje-kans project zich bezighoudt met jongeren die sociaal afwijkend gedrag vertonen en dreigen te vervallen in vandalisme of lichte criminaliteit.

Ouderensoos

Een ander speerpunt van de gemeente Dirksland is het ouderenbeleid. Daarom vermeldt het Algemeen Subsidiebeleidsplan 2003 - 2006 ook subsidies voor de maaltijdvoorziening voor ouderen (tafeltje dekje), de jaarlijkse ouderendag en de ouderensoos, die op vier plaatsen in de gemeente wordt gehouden.

Een kleine verandering ten opzichte van het vorige subsidiebeleidsplan is de beëindiging van de subsidieverstrekking aan de Stichting Kerkconcerten Goeree-Overflakkee. Dit omdat de stichting eind 2002 een punt heeft gezet achter haar activiteiten. Nieuw is de subsidie voor de Stichting Podium, een stichting waarin diverse culturele activiteiten op het eiland worden gebundeld.

Indexering

„Verreweg het grootste deel van het Algemeen Subsidiebeleidsplan bestaat uit al bestaande subsidieontvangers”, vat wethouder Sandee samen. „Wel hebben we in een aantal gevallen een indexering van 3 procent doorgevoerd. Met name is dat het geval bij verenigingen en instellingen die beroepskrachten in dienst hebben en dus CAO-lonen moeten uitbetalen. Denk aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee en de peuterspeelzalen.”

Het Algemeen Subsidiebeleidsplan 2003 - 2006 ligt thans vier weken ter inzage in het gemeentehuis te Dirksland (zie de advertentie elders in deze krant). Alle bestaande subsidieontvangers hebben een schrijven van de gemeente ontvangen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

�Subsidies Dragen Bij Aan Een Bloeiend Verenigingsleven�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's