Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dorpsraden Dirksland, Melissant En Herkingen Dit Jaar Van Start

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dorpsraden Dirksland, Melissant En Herkingen Dit Jaar Van Start

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De inwoners van de gemeente Dirksland krijgen te maken met een nieuw fenomeen: de dorpsraad. Nog dit jaar gaat in elke kern - Dirksland, Melissant en Herkingen - een dorpsraad van start. Drie raden, die de bevolking dichter bij het gemeentebestuur brengen en zich, per kern, gaan bezighouden met de thema’s leefbaarheid en veiligheid. De gemeente Dirksland hoopt op voldoende draagvlak binnen de kernen én op de nodige animo bij bewoners om in de dorpsraden zitting te nemen.

Het nieuwe fenomeen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente (in 2001 uitgevoerd door het SGBO, het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en een drietal burger- avonden, leidden tot de conclusie dat de communicatie tussen gemeente en burgers voor verbetering vatbaar is. Een middel daartoe is het instellen van dorpsraden, vindt de Dirkslandse gemeenteraad. Van de raden wordt verwacht dat ze de betrokkenheid van de burgers bij het gemeentelijke beleid vergroten. En een belangrijke bijdrage leveren bij het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen.

Signalerende functie

De dorpsraden richten zich op vier veiligheidsthema’s: verkeersonveilige situaties, overlast van groepen jongeren en uitgaanspubliek, kwaliteit van de leefomgeving en het uitoefenen van toezicht door de politie.

„De dorpsraden moeten niet als klachtenbureaus worden gezien”, zegt burgemeester S. Stoop van de gemeente Dirksland. „Gevaarlijke situaties - denk aan een losse tegel - kunnen op de gebruikelijke manieren worden gemeld bij de afdeling Weg- en Waterbouw. Ook voor het indienen van officiële klachten veranderen de procedures niet. Nee, de dorpsraden hebben veel meer een signalerende functie op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast kunnen ze daarover overleg voeren met het college van B en W. De dorpsraden hebben een adviserende taak. Ze kunnen dus - zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens serieus met dat advies omgaan, uiteraard met inachtneming van de eigen bevoegdheden. Het is natuurlijk niet zo dat een dorpsraad zomaar een wensenlijstje van A tot Z indient.”

Kortom: de dorpsraad is gesprekspartner en adviseur van de gemeente, spreekbuis en antenne voor het dorp en in de praktijk ook belangenbehartiger voor de bewoners.

Samenstelling

Elke dorpsraad zal bestaan uit zeven leden. De voorzitter is één van de gemeenteraadsleden en de griffier neemt als ambtenaar zitting. Dat de voorzitter een raadslid moet zijn, is bewust zo bepaald: het brengt de binding tussen gemeenteraad en dorpsraad tot uitdrukking en het bevestigt de onafhankelijke positie ten opzichte van het college.

In principe kan elke dorpsbewoner vanaf 18 jaar lid van de dorpsraad worden. De benoeming is in handen van de gemeenteraad. „Wij hopen op een zo representatief mogelijke doorsnee van de bevolking”, aldus de burgemeester. „Aan een eenzijdige samenstelling hebben we niet veel. De dorpsraad moet echt iets van het dorp zelf zijn. Aan de beraadslagingen kunnen ook bijvoorbeeld de wijkagent, de jongerenwerker of een vertegenwoordiger van een vereniging deelnemen."

De dorpsraden van Dirksland, Melissant en Herkingen zullen twee keer per jaar vergaderen, één maal in het voorjaar en één maal in het najaar. De vergaderingen vinden plaats in het dorp zelf en hebben vanzelfsprekend een openbaar karakter.

Werving

De werving van potentiële dorpsraadsleden is begonnen (zie de advertentie elders in deze krant) en als alles meezit zullen de dorpsraden hun werkzaamheden na de zomer kunnen beginnen. Burgemeester Stoop heeft er hoge verwachtingen van. „Ik hoop dat er serieuze belangstelling zal zijn om mee te denken over de eigen leefomgeving, over zaken die de bewoners direct raken. De gemeente heeft die dorpsraden niet zomaar verzonnen; ze hebben een achtergrond in het onderzoek dat gehouden is en dat duidelijk maakt wat de bewoners bezighoudt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun eigen buurt. De instelling van dorpsraden is de uiting van een nieuwe bestuursstijl. Burgers kunnen actief meedenken. Ik zou zeggen: pak die kans en ga serieus aan de gang in de dorpsraad.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Dorpsraden Dirksland, Melissant En Herkingen Dit Jaar Van Start

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's