Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor: - het bouwen van een bedrijfshal aan de Boezemweg te Oude-Tonge, kadastraal bekend gemeente Oostflakkee (ontvangen op 11 juni 2003); - het plaatsen van vijf units met een tijdelijke instandhoudingstermijn op het Handelsterrein te Oude-Tonge ten behoeve van een informatiecentrum voor het project Waterrijck Suijssenwaerde, kadastraal bekend gemeente Oostflakkee sectie C, nummer 5515 (ontvangen op 12 juni 2003);

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor: - het slopen van vier schuren op het perceel Hooidijk 1 te Ooltgensplaat (ontvangen op 10 juni 2003); - het slopen van een veestalling op het perceel Oudelandsedijk 2a te Oude-Tonge (ontvangen op 11 juni 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om reguliere bouwvergunning en sloopvergunning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor: - het wijzigen van de gevels van de panden op het adres Kaai 7 en 9 te Ooltgensplaat (besluit verzonden 12 juni 2003); - het bouwen van een dakkapel en het plaatsen van een balkonhek op een perceel aan de Slikdijk te Ooltgensplaat, plaatselijk bekend gemeente Oostflakkee, sectie A, nummer 3934 (besluit verzonden 12 juni 2003).

Een reguliere bouwvergunning is verleend voor: - het wijzigen van de stedenbouwkundige opzet ten aanzien van de recreatiewoningtypen op het recreatiepark Goeree, plaatselijk bekend Zuiddijk 61a te Oude-Tonge (besluit verzonden 13 juni 2003).

Met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO is vrijstelling van het bestemmingsplan ‘Achthuizen-Langstraat- Zuidzijde’ en daarnaast een reguliere bouwvergunning verleend voor: - het uitbreiden van de woning op het perceel Pastoriestraat 10 te Achthuizen (besluit verzondenl 2 juni 2003).

Een kapvergunning is verleend voor het kappen van: - een berk op het perceel Trumanstraat 17 te Oude- Tonge; - een veldesdoorn ter hoogte van het perceel Julianastraat 24 te Oude-Tonge. Deze besluiten zijn verzonden op 6 juni 2003.

Nadere informatie over de verleende lichte bouwvergunningen en de reguliere bouwvergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanaf

In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanaf heden wekelijks op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de gemandateerde behandeling van lichtvergunningplichtige én reguliere aanvragen om bouwvergunning (incl. gefaseerde reguliere aanvragen om bouwvergunning). De welstandszittingen zullen openbaar zijn. Een ieder heeft de mogelijkheid om, na afspraak met de afdeling bouw-, en woningtoezicht van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu, de zittingen bij te wonen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien men bij de behandeling van zijn bouwplan(nen) aanwezig wil zijn én gebruik wil maken van het spreekrecht, dan dient hiertoe mondeling of schriftelijk te worden verzocht bij het bouw- en woningtoezicht.

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J. Stelloo, J. Pieterman of de heer M. Hamelink.

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum : 24 juni 2003 Tijdstip & locatie: 9:00 uur/gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum : 2 juli 2003 Tijdstip & locatie : 14:00-17:00 uur/ gemeente Tholen, gemeentehuis te Sint Maartensdijk

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Capelleweg’

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee bekend dat de raad van de gemeente Oostflakkee in zijn vergadering van 12 juni 2003 heeft besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Capelleweg’.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande woongebied 'Capelleweg' te Oude-Tonge. Door middel van onderhavig bestemmingsplan wordt het plangebied voorzien van een actuele bestemmingsregeling.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 juni tot en met 21 juli 2003 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentekantoor is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Op grond van artikel 27 van de WRO kan een ieder die tijdig zijn zienswijze bij de raad van Oostflakkee heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende voomoemde tenmijn zijn bedenkingen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,2509 LP Den Haag.

Tegen de aangebrachte wijziging kan een ieder bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's