Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen:

­ A.H.A.J. van der Heijden, Johannes Polderseweg 12, Middelharnis ­ oprichten paardenstal (180603)

­ Restauratie­ en Activiteitencommissie Ned.Hen/.Kerk Middelharnis, Pr. Bernhardlaan 60, Middelharnis ­ organiseren en houden jaarmarkt in gedeelte van de Ring en gedeelte Oost Achtenweg op 13 september 2003 (200603)

­ Y. Philippa, A. van Puttenstraat 10, Stad aan 't Haringvliet ­ organiseren straatbarbecue op 19 juli (200603)

­ J.T. Christensen, Duivenwaardsedijk 20, Nieuwe­ Tonge ­ verbranden snoeihout (200603)

­ Camping '1 Anker, St. Pietersweg 5, NIeuwe­Tongeverbranden snoeihout (200603)

­ Maatschap De Winter, Kruisweg 1, Middelharnis ­ verbranden snoeihout (200603)

­ Voogd Promotions, Postbus 231, Den Helder ­ plaatsen 15 driehoeksreclameborden van 21 t/m 26 aug., 26 sept. t/m 2 okt., 1 t/m 8 nov. en 2 t/m 9 dec. (200603)

­ G.J. Dogterom en J.C.M. Reijs, Voorstraat 17, Sommelsdijk ­ organiseren straatbarbecue op 28 juni 2003 op het Marktveld te Sommelsdijk(200603)

­ G.B.A. Pollemans, Battenoordsedijk 2a, Nieuwe­Tonge ­ verbranden snoeihout (200603)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes wel<en na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Nadere Informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187 ­ 47 55 55.

Ontvangen bouwplannen

Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van:

­ A.A.B. Kern voor het uitbreiden van een garage op het perceel Christiaan de Vrieslaan 29 te Middelharnis (17­06­2003);

­ Gemiva SVG Groep voor het oprichten van een schuur op het perceel Steneweg 1 te Middelharnis (18­06­2003);

­ Woongoed Flakkee voor het veranderen van een school in een appartementengebouw op het perceel Burgemeester Mijslaan 5 te Middelharnis (19­06­ 2003);

­ Woongoed Flakkee voor het oprichten van een appartementencomplex op het perceel Burgemeester Mijslaan 5 te Middelharnis (19­06­2003);

­ J. Bom voor het uitbreiden van een woning op het perceel Donkereweg 15 te Middelharnis (20­06­ 2003).

Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van:

• C. Looy voor het uitbreiden van een woning op het perceel Spuistraat 8 te Middelharnis (13­06­2003);

­ P Smit voor het wijzigen van een voorgevel op hét perceel Manetjespad 27 te Middelharnis (13­06­ 2003).

Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daarom nog niet voor inzage beschikbaar.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 51, lid 3 van de Woningwet bouwvergunning te verienen aan:

­ P.G.I. van den Boogert voor het uitbreiden van een woning op het perceel Dijkstraat 32 te Sommelsdijk.

Deze bouwaanvraag ligt met Ingang van 30 juni 2003 gedurende vier weken voor Iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan Iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240 AA Middelharnis.

Ontvangen sloopplan

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van: ­ Woongoed Flakkee voor het gedeeltelijk slopen van binnenmuren van een voormalig schoolgebouw op het perceel Burgemeester Mijslaan 5 te Middelharnis (20­06­2003).

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Middelharnis verklaart dat, ingevolge artikel 2, eerste en tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht de stukken, houdende een verzoek van N.V. Delta Nutsbedrijven om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht rechthebbenden te verplichten te gedogen de aanleg en Instandhouding van een watertransportleiding met toebehoren door N.V. Delta Nutsbedrijven te Middelburg in de percelen kadastraal bekend gemeente Sommelsdijk sectie F nummers 123 en 125, met Ingang van 30 juni 2003 gedurende 14 dagen ter inzage ligt ter gemeentesecretane. Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis.

De belanghebbendenden/rechthebbenden zijn overeenkomstig artikel 2, lid 2, 3 en 4 van de Belemmeringenwet Privaatrecht per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de voornoemde terinzagelegging alsmede van het tijdstip van de openbare zitting, die gehouden zal worden in het Provinciehuis, Zuid­Hollandplein 1 te Den Haag op woensdag 27 augustus 2003 om 09:30 uur.

Welstandscommissie

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op woensdag 2 juli 2003 om 9.00 uur in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergadenng is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 2 juli 2003 om 14.00 uur in het gemeentehuls te Sint Maartensdijk.

De agenda's van deze vergaderingen liggen één dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis.

Aanwijzing beschermd monument

De staatssecretaris van OC&W heeft besloten om als beschermd monument m te schrijven in het register zoals bedoeld in artikel 4 van de Monumentenwet 1988:

­ Oostelijke Achterweg 82 te Middelharnis;

­ Rottenburgseweg 10 te Middelharnis;

­ Molenweg 50 te Sommelsdijk;

­ droogschuur nabij Molenweg 27 te Sommelsdijk.

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschnft indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan Het Ministene van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, C/i/FJZ

T.a.v de Commissie voor de bezwaarschriften

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Koi!iii9iBjB!iaiiiwe345,Po5ft!« 1, 3240 AA Middelharnis

fet (0187) 47 55 55 / fox 47 55 47 /s­mA mfo@imdtie!liam5 nl

OpeRi»9sli|deii mo l, m .i­ Oi 30 lot 12 O") er, 13 001o' 16.30 «

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's