Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning Is verieend voor:

­ het wijzigen van de gevel van het pand op het perceel Oudelandsedijk 4 te Ooitgensplaat (besluit verzonden 18 juni 2003);

­ het bouwen van een dakkapel op de woning op het perceel Beneden Oostdijk 18 te Den Bommel (besluit verzonden 20 juni 2003);

Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Woningwet IS een aanvraag om lichte bouwvergunning geweigerd voor:

­ het aanbouwen van een berging bij de recreatiewoning op het perceel Stelgerdijk 11 huisnummer 40 te Ooitgensplaat.

Nadere informatie over de verleende lichte bouwvergunningen en de geweigerde vergunning Is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschnft schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Welstand

In het kader van de nieuwe Woningwet wordt u vanaf heden wekelijks op de hoogte gesteld van het tijdstip en de plaats van de gemandateerde behandeling van licht vergunningplichtlge en reguliere aanvragen om bouwvergunning (Incl. gefaseerde reguliere aanvragen om bouwvergunning). De welstandszittingen zullen openbaar zijn. Een leder heeft de mogelijkheid om, na afspraak met de afdeling bouw­, en woningtoezicht van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, de zittingen bij te wonen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gele­genheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien men bij de behandeling van hun bouwplan(nen) aanwezig wil zijn en gebruik wil maken van het spreekrecht, dan dient hiertoe mondeling of schnftelijk te worden verzocht bij het bouw­ en woningtoezicht.

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een leder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer J. Stelloo, J. Pieterman of de heer M. Hamelink.

Welstandszitting (gemandateerde behandeling)

Datum ; 8 juli 2003

Tijdstip & locatie : 9:00 uur / gemeentehuis Oostflakkee, kamer 134

Welstandszitting (commissievergadering)

Datum : 2 juli 2003

Tijdstip & locatie : 14:00­17:00 uur/ Gemeente Tholen, gemeentehuis Sint Maartensdijk

Artlkel19, lidSWRO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zi; voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor

­ het bouwen van een blokhut op het perceel Bloemstraat 29 te Achthuizen

De bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juni 2003 gedurende vier weken voor een ieder tijdens kantooruren ter Inzage in het gemeentehuis, Eisenhoweriaan 1 te Oude­Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhoweriaan 1, 3255 VA OUDE­TONGE. Degene die een zienswijze heeft Ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten.

ïaentiowatloan . c Zr 0«c;fr":ag8

liifefnel­ #w*.ooj(f!o'ii«.r,l. / Tel imêT] 64 22 00 / fox 64 27 03 /

«ma­ infcSoasldofctee nl / Openingsliiden: mo l/m w 03 00 lol 12.00 eti 13 00 tot 17,00 üur, elke eerste en derde dinsdog von de mocnd 's avonds geopeiMJ van 18 00 tot 19 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juni 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's