Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Dirksland zet deur voor Aldi open

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Dirksland zet deur voor Aldi open

Verzoek ClOOO om te mogen verhuizen ingewilligd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Dirksland is de kogel door de kerk. Bijna letterlijk zelfs. Het gemeentebestuur heeft er namelijk mee ingestemd dat het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Geldersedijk een supermarktbestemming mag krijgen en dat de in het centrum van Dirksland gevestigde ClOOO supermarkt daarheen mag verhuizen. Daarnaast besloot ze de deur open te willen zetten voor een Aldi-markt aan het Korteweegje in Dirksland. Dit na veel wikken en wegen, debatteren en beraadslagingen voeren - zowel in de gemeenteraad als in raadscommissies, ingezonden brieven naar het gemeentebestuur en naar de krant, terwijl ondertussen de nodige maatschappelijke discussies werden gevoerd. Het geeft aan dat er een heel gevoelig onderwerp in het geding is.

Feitelijk ging het erom dat naar een oplossing moet worden gezocht voor de parkeeren verkeersstTomenproblematiek in het centrum van Dirksland, dit mede verband houdend met de plek waarop de huidige ClOOO gevestigd is. Nu daarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven met zijn supermarkt naar de Geldersedijk te willen, eventueel samen met enkele verswinkels - teneinde invulling te kunnen geven aan de gewenste expansie - zou er sprake kunnen zijn van een winwinsituatie en was het gemeentebestuur bereid deze mogelijkheid in overweging te nemen. Als namelijk de ClOOO uit het centrum verdwijnt, zou meteen een groot deel van de parkeer- en verkeersstromenproblematiek - onder andere door de bevoorrading van de supermarkt - opgelost kunnen worden. Wel zou dan moeten worden afgestapt van het Centrumbeleid waartoe de gemeenteraad in 1998 besloot en waarin ze toen bepaalde dat detailhandel alleen in het centrum van het dorp is toegestaan en niet in de periferie, dus niet aan de rand.

Dät aspect vormde in het geheel van de beraadslagingen al een discussiepunt op zich. En dan nog eens de vraag wat er van het centrumleven in het dorp overblijft als de supermarkt daaruit verdwijnt en in haar kielzog mogelijk nóg een aantal winkels én zelfs de Rabobank, die heeft laten weten ook dergelijke interesses te hebben. 'Dirksland wordt een dood dorp', of 'Dirksland wordt een slaapdorp' zijn enkele kreten die in het kader van de aldaar maatschappelijk breed gevoerde discussie nogal eens te horen waren.

De knuppel ging echter nog verder in het hoenderhok toen bij het gemeentebestuur ook nog eens de vraag van Aldi terechtkwam of het mee wilde werken aan de vestiging van een Aldi-markt in het voormalige BPstation aan het Korteweegje in Dirksland. En ook daarover werd van alles gevonden. Het zou de doodsteek betekenen voor de reeds bestaande supermarkt, of zelfs van de hele middenstand. Terwijl anderen - een vrij ondernemerschap toejuichend - er juist van overtuigd zijn dat de komst van een Aldi juist goed is voor de Dirkslandse middenstand, vanwege haar aanzuigende functie. Die zien in een instroom van consumenten naar Dirksland juist een versterking van het bestaansrecht voor de andere plaatselijke ondernemers in Dirksland. Weer anderen echter menen dat een Aldi voor Dirksland geen meerwaarde betekent en dat niemand van de burgers erop zit te wachten; de Aldi zou immers toch niet veel goedkoper zijn. Maar er zijn er ook die juist het tegenovergestelde verdedigen en ervan overtuigd zijn dat, als de Aldi in Dirksland niet welkom is, deze wel in Middelhamis zal komen; en dan trekt het juist weer klanten uit Dirksland weg. En wat de combinatie ClOOO en Aldi in één dorp betreft, beide supermarkten voeren toch andere merken ten opzichte van elkaar, dus wat nood? En een stukje concurrentie geeft helemaal niets, dat houdt elkaar scherp; angst voor concurrentie en mededinging is een slechte raadgever. Allemaal argumenten vóór of tegen die - boven op de vraag van het al of niet verplaatsen van de ClOOO naar de Geldersedijk - veelvuldig verdedigd werden in de Dirkslandse samenleving én in de gemeentepolitiek. In laatstgenoemd verband leek men er met

In laatstgenoemd verband leek men er met elkaar ook niet uit te kunnen komen, noch in de raad, noch in de raadscommissies. Tenminste, men kwam niet tot eensluidendheid. Zelfs binnen de fracties van CDA en PvdA bleven de opvattingen verdeeld, zo bleek afgelopen donderdagavond, toen de raad dan toch een beslissing moest nemen. Veel van de bovengenoemde zienswijzen en overtuigingen - die in een eerder stadium ook al waren uitgesproken en waarvan in deze krant al uitvoerig verslag werd gedaan - werden donderdagavond opnieuw naar voren gebracht en langdurig werd er beraadslaagd. Eén van de raadsleden liet zelfs weten dat hij in de vele jaren waann hij al raadsüd is, nog nooit voor zó'n moeilijke aangelegenheid heeft gestaan als deze; dit vanwege de gevolgen die welke beslissing in dezen dan ook met zich mee kan brengen. De AZC-kwestie was er nog niets bij, zo merkte hij op.

Maar toen het op stemmen aankwam bleek een meerderheid van de raad er toch vóór te zijn om de ClOOO-eigenaar de mogelijkheid te bieden om met zijn supermarkt naar de Geldersedijk te verhuizen en het daartoe geëigende bestemmingsplan te wijzigen, én om Aldi in Dirksland welkom te heten en daartoe eveneens het betreffende bestemmingsplan te wijzigen. Voor beide zaken gold: 8 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. Daarmee kunnen de verdergaande ontwikkelingen voor een Aldi-vestiging in Dirksland van start gaan, alsmede voor de verhuizing van de ClOOO. Wel werd raadsbreed uitgesproken dat daarbij, hoe dan ook, voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd moet worden en dat ervoor moet worden gezorgd dat rond de betreffende locaties nergens parkeer- of verkeersoverlast zal ontstaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Dirksland zet deur voor Aldi open

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's