Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Natuur en landschap als alternatieve landbouwtak

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Natuur en landschap als alternatieve landbouwtak

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het ontwikkelen van nieuwe natuur­ en landschapselementen en het onderhoud van de bestaande elementen kunnen uitgroeien tot een volwaardige alternatieve bedryfstak voor de agrarische sector. Deze kan daarmee bgdragen aan de door de overheid beoogde verbetering van de landschapskwaUteit. Voorwaarde is dat de boeren voor hun diensten een marktconforme vergoeding ontvangen en zekerheid over de continuïteit van contracten en betalingen. Dat concludeert het Landbouw Economisch Instituut (LEI) op grond van een onderzoek in vier zogenaamde 'proeftuinen'. Proeftuinen zijn gebieden waarin het ministerie van LNV, provincies en plaatselijke betrokkenen samen zoeken naar de beste aanpak voor agrarisch beheer van natuur­ en landschapselementen. In totaal kent Nederland acht proeftuinen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vissery. Verbetering van de landschapskwaliteit door inschakeling van boeren en tuinders vormt één van de speerpunten van het beleid. Dat kan alleen slagen bij een goede systematiek voor beheersvergoedingen. De huidige Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer is niet geschikt om nieuwe natuur­ en landschapselementen te ontwikkelen, en houdt te weinig rekening met de plaatselijke omstandigheden. Een passend vergoedingssysteem zou onder meer aan de volgende voorwaarden moeten voldoen.

Vergoedingen voor beheer of herstel van bestaande natuur­ en landschapselementen moeten marktconform zijn, dat wil zeggen dat ze kunnen concurreren met de opbrengst uit agrarische activiteiten. Bovendien moeten ze afhankelijk van de aard van de elementen aansluiten bij de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (algemeen voorkomende elementen), het Norm^nboek Staatsbosbeheer (specifieke elementen of taken) of berekeningen van de Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer (streekeigen elementen). In een aantal gevallen zullen de bestaande berekeningen en de daarop gebaseerde hoogte van de vergoedingen wel moeten worden geactualiseerd. Vergoedingen voor het ontwikkelen en beheren van nieuwe namur­ en

Vergoedingen voor het ontwikkelen en beheren van nieuwe namur­ en landschapselementen moeten naast een beheersvergoeding ook een vergoeding omvatten voor gederfd inkomen uit grondgebruik en een vergoeding voor eventueel verlies aan vermogen. De te vergoeden opbrengstsaldo's variëren voor de onderzochte proeftuinen en bedrijfstypen van 1.200 tot 2.550 euro per hectare per jaar (inclusief een stimulansbonus van 20% om de overschakeling naar de nieuwe tak te bevorderen). De waarde van grond met de bestemming natuur en landschap bedraagt ongeveer slechts een kwart van die van grond met een landbouwkundige bestemming; bij wijziging van het bestemmingsplan moet dus vergoeding worden betaald. Een vermogensverüescompensatie is niet nodig als de grond ook na de ontwikkeling van natuur­ en landschapselementen zijn landbouwkundige bestemming houdt ('nieuw groen is vrij groen') of als een langlopend contract geboden wordt met voldoende zekerheid.

Vergoedingen voor wandelpaden moeten bij voorkeur eeimialig worden uitgekeerd voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar, en onder meer een voUedige compensatie inhouden voor gedane investeringen (zoals bruggetjes en overstapjes over hekken). Zij dienen ook een schadevergoedingsregeling te omvatten. Voor paden dichtbij recreatie­ of bevolkingscentra zou een toeslag op de normale vergoeding kunnen worden gegeven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Natuur en landschap als alternatieve landbouwtak

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's