Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'Mijn kerk en ik'... kan dat???

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

'Mijn kerk en ik'... kan dat???

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

In deze rubriek kunnen lezers hun zegje doen of reageren op hetgeen ze in dit blad gelezen hebbe Inzendingen mogen geen grotere omvang hebben ca. 400 woorden. De redactie behoudt zich het rec voor om ingezonden tekst in te korten of niet te plaasen. Tevens draagt de redactie geen verantwoordiijkheid voor de inhoud van wat lezers schrijven.

Naar aanleiding van een ingezonden schrijven, van een verontruste hervormde, wil ik als gereformeerde broeder in de Heer hier graag op reageren. Bij het lezen van het artikel werd het rmj bang te moede. "MIJN KERK EN IK". (Is dat de hervormde kerk hier op het eiland. Is daai" alléén de zaligmakende leer? )

Elkaar nemen wij de maat op alle fronten,

En velen vallen af als onvoldoende,

ondermaats...

Wat heet 'mijn kerk en ik'?

Hoe anders telt een mens bij onze Here God,

van het begin mag je er zijn, tel je voor vol.

Er wordt niet eerst de maat genomen.

Niet met papieren met bewijzen van de rechte leer,

te leer,

In elk van ons ziet Hij bij voorbaat

al Zijn kind.

Dat Jezus Christus volgen wil.

Een mens de moeite waard, die het verdient

te leven en er mag zijn.

Ik ben voor Hem, zoals ik ben: Zijn kind.

Waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden.

Is het niet "SAMEN KERK ZIJN?". Dat lijkt mij het overweldigende van het SOW. Samen de weg volgen van de God, die Abraham, Izaäk en Jacob ook zijn gegaan. En heeft niet de Christus ruim baan gemaakt voor het komende Koninkrijk.

Ik kan zeggen dat ik ruim mandaat heb als )reekvoorziener voor een gereformeerde cerk. Ik ben niet gebonden aan het 'etiket' of iemand vrouw of man, gereformeerd, gereformeerde, bond, confessioneel of welke naam het ook mag hebben, mits het de Bijbelse verkondiging is Bonders gaan in de gereformeerde kerk bij ons voor en met veel genoegen volgens hun zeggen. Is dat geen rijke zegen?

Graag zou ik met deze verontruste hervormde een gesprek willen en mogelijk samen bidden. Dan pinnen we ons niet vast op het verleden, maar willen we op weg gaan met alle heiligen samen en ons oog gericht op het Nieuwe Jeruzalem, mede om de jeugd, die ook de toekomst van de kerk bepaalt. Begrijp je hoe bitter dit ingezonden stuk is voor een niet Gereformeerde Bonder?

Wim J.E.Hofs, dep. 56-11 Ouderling met buitengewone opdracht.

Met stijgende verbazing las ik het ingezonden stuk van een verontruste (anonieme) liervormde, met als kop 'Mijn kerk en ik ...' Graag wil ik me tot deze verontruste hervormde richten.

In uw gebed schrijft u: 'Men wil mijn kerk, waarin Uw kerk toch leeft, opheffen. Als we deze zin nader bekijken, staat Uw weliswaar met een hoofdletter, maar de nadruk valt nadrukkelijk op mijn. Past hier met meer be .scheldenheid?

De kerk, lees de gemeente, wordt door God zelf in stand gehouden! Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon. Als u zelf krampachtig gaat waken over uw kerk, kan het wel eens zo zijn dat u God in de weg staat. De Heilige Geest breekt door kerkmuren heen! Door zo sterk uw eigen kerk te verdedigen, veroordeelt u anderen en dat steekt u ook niet onder (kerk)stoelen of (kerk)banken. Wie past het oordeel? Denkt u echt dat mensen die niet hervormd zijn verloren gaan? Staat volgens u wat er in artikel 1 van de Hervormde Kerkorde staat boven wat de bijbel ons vertelt?

n Ook in uw bede staat dat u volstandig in Zijn wegen wil gaan, dat is heel goed. Maar als u denkt dat u anderen daarin niet nodig zijn, want u schrijft 'al moest het zijn: alleen' dan doet u zichzelf en anderen te kort. Waar is uw belijdenis 'Ik geloof in de gemeenschap der heihgen''' U meent anderen, met een andere kijk op sommige zaken wel te kunnen missen? Al lezende komt het over alsof u de kerk bewaakt door er alleen in te gaan zitten, en vervolgens te roepen: 'Allemaal buiten blijven, dit is van mij en de Here!'

We kunnen beter heen wijzen naar wat God in Christus voor mensen kan betekenen door de Heilige Geest, in plaats van te dwepen met de kerk. De kerk is een stenen gebouw. Welke aantrekkingskracht gaat er uit van kerkmensen die zo hun geloof (in de kerk) naar buiten brengen?

In uw ingezonden stuk, tot het kopje 'Wat is de Nederlandse Hervormde Kerk?' presteert u het om in zestien zinnen, zeventien keer het woordje ik te gebruiken en negen keer het woordje mij of mijn. Hoe denkt u dat dit overkomt op andere christenen die ook deze krant lezen? U sluit op deze manier anderen uit en richt de schijnwerper op uzelf. Gelukkig is de liefde van God in Christus heel erg royaal en niet afhankelijk van de willekeur van ons mensen. Met zo'n anoniem stuk in de krant te zetten dient u echt de hervormde kerk niet; u plaatst ze op een voetstuk en dat past een kerk(mens) niet.

Als gelovig Nederland alleen nog maar zou bestaan uit hervormde mensen zou het wel schraal en eenzijdig worden. Gelukkig zijn er evangelischen, katholieken, gereformeerden, enz., enz. God heeft voor iedereen net zo veel liefde beschikbaar, gelukkig maar... Samen met u zou ik het volgende gebed willen bidden:

O, Koning van Uw gemeente.

Wij prijzen Uw Naam en danken U. Heer wij

zijn blij.

Blij met de veelkleurigheid van Uw gemeen

te!

Heer, wil de kerken zegenen.

Wilt U waar bij mensen en kerken onenig

heid is deze vervangen met uw liefde.

Here wilt u onze wegwijzer zijn ^ Wij zijn zondige mensen, vergeef ze ons, en

Wij zijn zondige mensen, vergeef ze ons, en

neem ons aan in uw liefde.

Geef dat wij zicht blijven houden op U. Voorkom Heer dat door ons gedrag we

Voorkom Heer dat door ons gedrag we

anderen het zicht op U ontnemen. Neig de harten van al die duizenden kerk

Neig de harten van al die duizenden kerkgangers, dat ze mogen zien dat er ook er ook

gangers, dat ze mogen zien dat er ook er ook nog andere mensen en gelovigen zijn. Schep

nog andere mensen en gelovigen zijn. Schepsels van U.

sels van U.

Geef dat we elkaar daarin aanvaarden zoals

ook U ons aanvaardt zoals we zijn. Maak ons trouw in het volbrengen van uw

Maak ons trouw in het volbrengen van uw

Woord

Gedenk de voorgangers van uw gemeente,

dat zij de ruimte die u aan ons mensen hebt gegeven door mogen geven. En zo mensen

gegeven door mogen geven. En zo mensen

tot U mogen brengen, door U de Heilige

Geest.

Geef ons rust, om te vertrouwen dat U Heer,

uw Koninkrijk bouwt.

Dat bidden wij U, door Christus Jezus, onze

Heer.

Want van U is het Koninkrijken de Macht,

en de Heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Halleluja.

Amen.

P. de Munck, Jozefdreef 26, 3255 AE Oude-Tonge

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

'Mijn kerk en ik'... kan dat???

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's