Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook Dirksland en Stad schakelen mee in de culturele Kralenketting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ook Dirksland en Stad schakelen mee in de culturele Kralenketting

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Meer en meer wordt op het eiland de Culturele kralenketting aaneengeregen. In enkele dagen tijd vonden de afgelopen weken op verschillende plekken op het eiland manifestaties plaats in dit culturele raamwerk. In Dirksland is zo een Kunst­ en Cultuurrondje van de grond gekomen en in Stad aan 't Haringvliet werd de gehele burgerij betrokken bij de mani­ festatie 'Stad meer dan droag brood'.

Stad meer dan droag brood

Afgelopen zaterdag waren in 'Stad' al vroeg velen in touw met de voorbereidingen voor de culturele manifestatie 'Stad meer dan droag brood. Het zou een Stadse dag worden, die om 13.15 uur werd geopend met klokgelui en een rondgang van de stadsomroeper Wim Poes in historische kledij. Hij wees de mensen op het uitgebreide menu van demonstraües en tentoonstellingen door het hele dorp. Voor verdere informatie kon men terecht bij de informatieborden en de gastvrouwen bij de toegangswegen, die 'de Stadtenaer' uitdeelden.

Naast schilderijen, beelden, kettingen van de peuters, tekeningen van de basisscholen, teksten van Mei Dale en Jan Meiaard, zelfgemaakte kaarten, borduurwerk en oude foto's achter de ramen van vele huizen, waren er ook open tuinen, vele oude auto's en motorfietsen en zelfs een rupsvoertuig te zien, alsmede vele verzamelingen van bewoners. Daarnaast waren er op diverse plekken demonstraties wortelschrapen, kruukplaetjesbakken, mandenvlechten, troggen maken, juke­boxmuziek, straattheater en jeugdcircus door Jeroen,Ivar en Saskia. Verder schapendnjven door honden, op de Kaai liet de brandweer zien hoe een auto open geknipt wordt en kon men met in een keet vol rook met een persluchtmasker op ervaren wat een brandweerman allemaal mee kan maken. En in hun eigen clublokaal gaven duivenmelkers informatie over hun activiteiten.

Het was prachug weer en gezellig druk met \eel fietsers voor de puzzeltocht door het dorp, waarmee men de button 'Ik ben een Stadtenaer' kon verdienen.Voor de vermoeide wandelaars waren er koetsen en oldtimers om even in uit te msten en toch wat te zien van het trotse dorp. Zowel in de Hervormde als in de Gereformeerde kerk was er naast orgelmuziek ook zang, panfluit en dwarsfluit, in uitvoeringen door diverse Stadse musici.

Velen kwamen af op de diavoorstelling van Jan Maliepaard in verenigingsgebouw 'de Ark', met beelden van vroeger en nu.

Gelukkig waren er meerdere plekken in het dorp waar drinken ook zelfgemaakte koeken en taarten werden uitgedeeld. Bijzonder was dat naast de 60 mensen die zich ingeschreven hadden om iets te laten zien, er zeker 100 waren die deze middag spontaan meededen met het tonen van bijvoorbeeld trouw­ foto" s, stambomen, oma's keuvel en tal van andere zaken voor hun ramen.

Naast 'vreemden' waren er deze middag veel oud­Stadtenaren en familieleden als belangstellenden naar Stad gekomen. De middag werd afgesloten door een sledehondendemonstratie in het Stadse bos. en bij de bejaardenwomngen werd de generale repetitie gehouden van het lied 'de moord op Stad'. Vooral de bejaarden kenden dit beroemde lied nog van vroeger en zongen mee over die trieste gebeurtenis op de boerderij van Bol.

Om 17.15 uur vroeg omroeper meester Piet een ogenblik stilte en kon de 'stikzak'maaltijd op de Kaai beginnen, aan de prachtig versierde tafels met producten uit het doip. Velen bleken het begnp 'stikzak' niet te kennen en hadden dus geen knapzak met eten meegenomen, waardoor er een file ontstond bij de stand van E­markt en het Schippershuis, waar eten te koop was. Onder het eten zong het gelegenheidskoor in klederdracht liedjes van vroeger, waarbij men mee kon zingen.

Daarna werd aan de Kaai de première van 'de moord' opgevoerd en kon het avondprogramma beginnen, met versierde boten en feestverlichting aan de haven. Na de Steps van Total Body kwam het muziekgezelschap van Annemarie Huizer op het podium met een prachtig jeugdconcert, waarbij de melo­ die van 'k Zou zo graag een ketting rijgen' duidelijk herkenbaar was. Vervolgens een drumpartij van de gebroeders Grootenboer met de ex­Stadtenaer Tiggelman uit Nieuwe Tonge en was er een vocaal optreden van Claudia de Gans, Yvette Philippa en Jet Kraayveld. DOTO deed mee met beatballet, de line­dancersgroep van de familie Jouke­ ma toonde haar kunnen in prachtige kos­ tuums en de volksdansers kregen steun van de hoofdmeester en de dokter.

Om 21.00 uur barstte een ski­playback los, georganiseerd door Geert Bevaart, met o.a. een polonaise van zo'n 275 mensen. Om 22.00 uur, na afloop van programma, trok men massaal naar het strandje voor een disco met kampvuur, waar om 24.00 uur het progranmia afliep.

De werkgroep Stad van de Culturele Kralenketting vindt dat ze met haar manifestatie een prachtige dag voor iedereen heeft neergezet en daarmee ruim voldaan heeft aan de doelstelling van de Stichting Podium Goeree­Overflakkee, die met het rijgen van de Culturele Kralenketting probeert diverse vormen van kunst met elkaar in contact te brengen. Vervolg op pagina 4

Kunst­ en Cultuur Rondje Dirksland

Het gonsde vorige week woensdagavond van de bedrijvigheid in het gemeentehuis. Alle deelnemers aan de Kunst­ en Cultuurkring Dirksland waren aanwezig om getuige te zijn van de officiële start van hun kunst­ en cultuurrondje, als culturele 'kraal' aan de Culturele Kralenketting.

Burgemeester Stoop opende de bijeenkomst door ledere aanwezige welkom te heten en zijn waardering uit te spreken over het vele initiatief en het aanwezige kunstzinnige elan en culturele erfgoed binnen zijn gemeente Als men hem een jaar geleden had gevraagd of Goeree 0\erflakkee ook iets van dien aard in zich herbergde dan zou hij gezegd hebben Er zal ongetwijfeld een streekmu seumzijn en o ja natuurlijkhetRien Poort vliet museum Maar er blijkt meer te zijn aan cultureel erfgoed panden en monumen ten Het bijeenbrengen \ an de grote veelzij digheid aan deze componenten m een kunst en cultuunondje is daarbij een waardevolle ontwikkeling Wie zijn best doet om culture Ie en kunstzmmge elementen onder de aan dacht van het publiek te brengen werkt bewust mee aan cultuurparticipatie Heer hjk dat mensen hiermee met alleen vanuit hun eigen innerlijk maar ook voor een bre der pubhek bezig willen zijn Zo kan kunst en cultuur met alleen oppervlakkig beschouwd als iets abstracts worden erva ren maar ook innerlijk worden beleefd De burgervader sprak zijn waardenng uit voor de gezamenlijke inspanningen die hiervoor geleverd werden waarna applaus volgde Als officiële openingshandeling mocht de

Als officiële openingshandeling mocht de heer Stoop hierna zelf kunstzinnig aan de slag Kunstschilder Niels Snoek had hier voor een blad samengesteld met allerlei gan zenpoten De ganzenpoot als sprekend sym bool in het wapen van de gemeente Dirks land werd door iedere deelnemer in alle mogelijke vormen afgebeeld en de ganzen poot van de burgemeester zou het" geheel compleet maken uiteraard vergezeld van zijn handtekemng Niels vertolkte veler gevoelens met de woorden Ik had met gedacht dat het zo n vlucht zou nemen

Jaren geleden was er al sprake van het idee om een kunst en cultuunoute over het eiland te laten lopen Daarbij werd gesugge reerd dat Dnksland wel kon worden gene geerd daar zou toch mets bijzonders te"^doen zi)n(i) Maar het dorp Dirksland werd gemeente Dirksland en kon daarmee ook de cultarele grenzen uitbreiden Tegenw oordig zijn er bmnen de gemeente maar liefst vier stichtingen of groepen die zich met kunst en cultuur bezighouden

Het zoeken naar meewerkende kunstenaars viel eerst niet mee maar na het uitgeven van de kleumjke folder over het kunst en cul tuunondje Dirksland staan er alweer 4 a 5 mensen op de wachtlijst om mee te saan doen En er zijn nog meer mogelijkheden Schrijven en dichten culmrele maaltijden en namurprojecten behoren hier zeker bij De bijeenkomst was dan ook met alleen bedoeld als startschot maar ook als evaluatie en planningsmoment In de gangen van het gemeentehuis ontwikkelde zich hiema een gezelhg bijeenzijn waar alvast een deel van de ruim 120 kunstwerken konden worden bezichtigd die zeker blijv en hangen tot de Nationale Monumentendag zaterdao 13 september


Ingezonden: FcCSt Op Stad

Met dit stukje willen wij de complimenten geven aan de organisatoren van de culturele manifestatie op Stad, afgelopen zaterdag. We waren er om half twee en hadden aan een hele middag met genoeg om alles te bekijken en te beredeneren; jammer want er was nog veel meer te beleven... Waar een klein dorp groot in kan zijn, is weer bewezen!

Joke en Jaap Mackloet, Middelharnis

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Ook Dirksland en Stad schakelen mee in de culturele Kralenketting

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's