Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ISGO in beeld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ISGO in beeld

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu we aan het einde van het cursusseizoen 2002­2003 > oor \ olwasseneneducatie gekomen zijn, kijken we met u terug: welke cursussen zijn ge\ olgd en wat waren de resultaten? Een interview met me> rouw Roose­de Regt. Zij vervult bij het Albeda College aan de Kastanjelaan in Middelharnis de functie van locatie­coördinator.

Hoe komt het Albeda College aan het geld 1 oor i oh\ asseneneducatie''

Mevrouw Roose Ieder jaar stelt het Mims tene van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan de gemeenten een bedrag beschikbaar voor het geven van onderwijs aan volwassenen (educatie) Met volwassenen worden mensen bedoeld V an 18 jaar en ouder

Hoe M otdt het cursusaanbod bepaald'^

Mevrouw Roose De gemeenten het Albe da College en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree­Ov erflakkee gaan ieder najaar met elkaar om de tafel zitten om te bespreken welke opleidingen er voor het njksgeld gegeven zullen worden De iiikoopovereenkomst die v an die besprekingen het resultaat is wordt v erv olgens door de vier gemeenten ondertekend Wij weten vnj goed welke behoefte aan cursussen er is omdat we dicht bij de praktijk staan

Verzorgt het Albeda College beliah e \ oor vohi asseneneducatie nog meer cursussen '

Mevrouw Roose Ja we geven ook nog cursussen aan mburgeraars en enkele beroepsopleidingen Daarnaast worden op verzoek van de bev olkmg als er voldoende vraag naar is taalcursussen georgamseerd

Kunt u iets \ erteilen o\ er de inburgeringsciirsussen'

Mevrouw Roose Per jaar hebben we ongev eer 16 mburgeraars die gedurende een jaar een mburgenngstraject volgen Dit traject wordt afgesloten met een profieltoets

Het cuisitsjaar 2002­2003 is inmiddels \ oorbij Kunt u iets \ erteilen o\er de resul taten'

MevTouw Roose Aan de cursussen voor volwasseneneducatie hebben 380 mw oners van Goeree Overflakkee deelgenomen Daarvan hebben 180 cursisten hun cursus met een certificaat afgesloten Het gmg daarbij om de volgende cursussen Nederlands voor Nederlandstaligen en Nederlands voor anderstahgen (NT2) Engels Kenmsmaken met de computer en Zeggen wat je denkt Daarnaast hebben we een aantal cursussen verzorgd voor 50 plussers namelijk Engels Kunstgeschiedems en Internet/e mail

En waien de cursisten teMeden''

Mevrouw Roose Uit een klantentevredenheidonderzoek dat w ij in 2(X)2 hebben laten uitvoeren is gebleken dat het merendeel v an de cursisten zeer tevreden is de gemiddelde waardenng lag op een 8 5 Ook m dit cursusjaar w aren zij zeer tevreden

Klopt het dat pdhe ook dagexcursies organiseren'

Mevrouw Roose Naast de lessen kunnen alle cursisten 2x per jaar deelnemen aan een (educatieve) dagexcursie Gemiddeld gaan er 120 cursisten mee met een excursie De laatste excursie w as op 27 mei 2003 naar de glasfabnek m Leerdam

Hieronder een verslag van deze excursie geschreven door een NT2 cursist en geplaatst in de schoolkrant Op dinsdag 27 mei hadden vvij een prachtige excursie naar Leerdam Misschien vmdt iedereen het leuk maar ik vond het leuk en ook leerzaam omdat ik vroeger ov er het w erk in een glas fabnek een ander idee had Voor rmj was het heel interessant hoe ze verschillende vormen van glas maakten Wij gmgen ook naar het glasmuseum Daar hebben we schitterende glazen dingen met verschillende vormen gezien die ook heel leuk w aren Ik moet met vergeten dal het heel mooi weer was en de bus die toen v erscheen v ooral op tiid W an neer w e m het v aartuig (rondv aartbootl zat en V oeren vv e ov er het v\ ater Dit bhitt v oo mij een grote hennnenng

Ook een opleiding ot cursus volgen in de eigen regio"" Dat kan op het Albeda College m Middelharms Een kleine locatie waar de mdividuele deelnemer alle aandacht knigt Voor telefonische intomiatie kunt u op w erkdagen mssen 8 ^0 uur en 13 (X) uur bellen naar nummer 0187 48^927

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

ISGO in beeld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's