Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ChristenUnie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ChristenUnie

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bestemnungsplan Beseturmd Dorpsgezicht

Als er op dit moment binnen onze gemeente een onderwerp is wat hot is dan is dat wel de ontwikkeling rondom het knooppunt Zoals u allen ongetwijfeld zult weten heeft de voor ziemngenrechter de bouw hieivan laten stil leggen Deze beslissing heeft hij genomen op basis van het met aanwezig zijn van een geldig toetsingskader aan de hand waarvan de bouw vergunning getoetst had moeten worden Wel wat IS dat dan toetsingskader het bestem mingsplan beschermd dorpsgezicht

Wat houdt dit bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht nu eigenlijk in' In 2000 heeft de gemeente Middelharnis na

In 2000 heeft de gemeente Middelharnis na jaren vechten een aanwijzing beschermd dorpsgezicht gekregen voor een deel van onze gemeente Op zich al een bijzonderheid Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat met de aanwijzing ook wat gedaan gaat worden Daar om moet de gemeente voor het aangewezen gebied een apart bestemmingsplan maken waarin zij haar beleid weer kan geven hoe zij om denkt te gaan met het beschermd dorpsge zicht Hiervoor heeft de gemeente 3 jaar de tijd

Op zich IS er mets aan de hand als het bestem mingsplan nog met klaar is het is hooguit las tig als je het als onderbouwing nodig hebt voor het vedenen van vergunningen Dit kan name lijk leiden tot vertraging zoals dus nu bij het knooppunt het geval is

In het bestemmingsplan beschermd dorpsge zicht gaat het in de basis om het beschermen van het beschermd dorpsgezicht maar wordt tevens met weggelopen voor verantwoorde ontwikkelingen binnen dit gebied Het grote voordeel van het plan is dat men later met voor verrassingen komt te staan aangezien het ont wikkelingsbeleid nu reeds wordt weergegeven ten opzichte van nieuwbouw en conservenng We geven even een paar punten uit beide weer

Conservering

In het bestemmingsplan beschermd dorpsge zicht worden duidelijk de historische grenzen aangegeven Deze grenzen geven aan dat de gemeente binnen het beschermd dorpsgezicht een bepaald gedeelte zo belangrijk vindt dat dit onder de noemer historisch gebied is opgeno men In dit gebied is o a de beeldbepalende factor van groot belang Denk hierbij bijvoor beeld aan de gevels van de woningen in dit gebied

Een met onbelangrijk gegeven is bijvoorbeeld het behoudt van oude schuren die typerend zijn voor dit gebied

Ontwikkelingen

In het plan zijn een 9 tal ontwikkelgebieden opgenomen de zogenaamde aandachtsloca ties Het gaat hierbij met alleen om nieuwe ontwikkelingen maar ook om het terugbren gen van oude structuren binnen onze gemeen te Als voorbeeld geven we het herbouwen van het havenkwartier (huidige Spuikwartier) Rondom het Kerkepad zijn ontwikkelingen gepland waarbij enerzijds het gebied een eco nomische impuls krijgt maar waarbij ook geprobeerd wordt om het geheel weer de his torische structuur mee te geven zoals het ooit IS geweest

Het tot stand komen van het bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht is met iets wat je even doet Er staat ongetwijfeld met voor mets een periode van 3 jaar voor De ambtelijke werk groep IS met zomaar aan de slag gegaan Zij heeft op basis van de beleidsuitgangspunten van de coalitiepartijen plannen kunnen maken Daarnaast heeft de verantwoordelijk wethouder voor de grootste aandachtslocaties een klank bordgroep opgericht waarin belangengroeperin gen voor dat gebied zijn vertegenwoordigd (bewoners middenstand gemeenteraad) Dit en ondersteuning van buitenaf (denk hierbij aan een architectenbureau) zorgen uiteindelijk voor een ontwerp Wint is de status nu?

Wint is de status nu?

Op lOjumjl is in de commissie R O het voorontwerp van het plan gepresenteerd Tevens is een eerste behandelingsronde gehou den Gezien de complexheid van de matene en de wil deze stof zorgvuldig te behandelen heeft de commissie besloten een extra vergade nng te houden om uitgebreid op het plan in te gaan Deze vergadenng is j I I juli gehouden Het ambtelijk apparaat zal eventuele opmerkin gen verwerken in het plan waarna zo spoedig mogelijk het definitieve ontwerp gepresenteerd kan worden Vanaf dat moment heeft de gemeente een toetsingskader waarbij de moge lijkheid bestaat dat de schorsing van de bouw van het knooppunt kan worden opgeheven

Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen, opmerkingen en/of suggesties' Neem dan gerust contact met ons op

Neem dan gerust contact met ons op

Dit kan dmv telefoon

Ron de Rover, tel 48 68 70

Johan van Oostenbrugge, tel 48 68 39

ofviae­mail ChnstenUnie@filtemet nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

ChristenUnie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's