Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Flipjes

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Flipjes

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

In deze rubriek kunnen lezers hun zegje doen of reageren op hetgeen ze in dit blad gelezen hebben Inzendingen mogen geen grotere omvang hebben dan ca 400 woorden De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden tekst in te korten of met te plaat sen Tevens draagt de redactie geen verantwoorde lijkheid voor de inhoud van wat lezers schrijven

Naar aanleiding van een ingezonden bencht in Ons Eiland en Eilanden Nieuws hebt u zich tot de gemeente gewend om uw standpunt ten opzichte van de Speeltuin De Flip jes te Ouddorp naar voren te brengen

WIJ betreuren het feit dat het publiek hier van onjuiste informatie wordt voorzien Wij zijn nog in gesprek met het bestuur van de speeltuin Er is nog geen sprake van finale besluitvorming

Graag wil ons college u het volgende onder de aandacht brengen In de eerste helft van 2002 IS naar aanleiding van klachten en ambtelijke en bestuurlijke waarneming van gemeentewege een plan opgesteld om te komen tot een verbetenng van de parkeersituatie bij Speelmin De Flipjes te Ouddorp Dit plan IS besproken met het bestuur van de speeltuin en de eigenaar van de grond Wet geving ter bescherming van natuurwaarden en een gebrek aan ruimte binnen het gebied van de speeltuin hebben met tot realisatie van dat plan kunnen leiden Uit verkeerstechmsch oogpunt was deze oplossing wel het beste Vervolgens is m overleg met onder andere

Vervolgens is m overleg met onder andere het bestuur van de speeltuin een nieuw plan opgesteld Er was enige jundische marge beschikbaar om een parkeervoorziening te kunnen maken Bezwaren zouden mogelijk tot het met reali

Bezwaren zouden mogelijk tot het met realiseren van de plannen kunnen leiden De gemeente heeft vervolgens deze parkeervoorzieningen m procedure gebracht en de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld Er zijn echter bezwaren tegen de plannen ingediend Het gemeentebestuur heeft besloten de procedure voorlopig met voort te zetten en eerst met het bestuur van de speeltuin in overleg te treden Dit zal op 30 juni a s gebeuren

Wij hebben voortdurend het initiatief genomen om tot oplossmgen te komen Het gemeentebestuur heeft financiële middelen beschikbaar gesteld

WIJ zullen op de vergadenng van 30 jum a s uitgebreid met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst en de gang van zaken rond de speeltuin Een toekomstvisie moet worden ontwikkeld

Intussen moet de bereidbaarheid van de omliggende wonmgen en terreinen wel gewaarborgd blijven De politie en de parkmgwatchers zijn gevraag in het zomerseizoen de aandacht ook op dit gebied te vesti gen De genomen verkeersmaatregelen moeten worden nageleefd

De doorgang voor ambulance, ed moet gewaarborgd blijven De veiligheid staat bij de gemeente voorop

Speeltuinvereniging De Flipjes is in het recreatief beleid van de gemeente van het allergrootste belang Het gemeentebestuur hecht zeer veel waarde aan het voortbestaan van de speeltuin

BURGEMEESTEREN WETHOUDERS VAN GOEDEREEDE

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

De Flipjes

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's