Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeeste Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeeste Dirksland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend aan.

­ Stichting Het Van Weel­Bethesda Ziekenhuis voor het tijdelijk oprichten van units t b v de polikliniek op het perceel Stationsweg 22 Dirksland (23 06­2003)

­ E A Struik voor het stoken van snoeihout op het perceel Noorddijk 10 Melissant (20 06­2003)

­ A C Pijpers voor het stoken van snoeihout op het perceel Provincialeweg 4 Melissant (20­06­2003)

­ J de Waal voor het stoken snoeihout op het perceel Provincialeweg 2 Melissant (20­06­2003)

­ M C Lokker voor het stoken van snoeihout op het perceel Wellestrijpsedijk 6 Herkingen (24­06­2003)

Reguliere bouwvergunning verleend aan­

­ B den Ouden voor het plaatsen van een aluminium kweekkas op het perceel Armenweg volkstuin perceel 53 B Dirksland (23 06­2003)

­ L van der Sluijs voor het vergroten van de berging op het perceel Stoofweg 5 Herkingen (23­06­2003)

­ H & B Invest B V voor het opnchten van een bedrijfspand op het perceel Watertoren (ongenummerd) Dirksland (24­06­2003)

Lichte bouwvergunning verleend aan:

­ C D Struik voor het vernieuwen van de berging op het perceel Secr Rooijstraat 7, Melissant (24­06­ 2003),

­LS Vis voor het gedeeltelijk veranderen van een dakkapel op het perceel Vroonweg 21, Dirksland (24­ 06­2003)

Lichte bouwvergunning geweigerd aan:

­ J J Molegraaf voor het uitbreiden van de woning met een serre op het perceel Plan Herkingen West 38, Herkingen (20­06 2003)

N B Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een oommissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kunt u na het indienen van een bezwaarschrift ­ aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschuldigd

Vergaderingen welstandscommissies

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 8 juli 2003 om 10 30 uur in he gemeentehuis te Dirksland

De eerstvolgende openbare vergadenng van de regionale welstandscommissie vindt plaats op woensdag 16 juli 2003 om 14 00 uur in het gemeentehuis van Sint Maartensdijk

De agenda's van deze vergadenngen liggen een dag voor de vergadering ter inzage op de afdeling Algemene Zaken in het gemeentehuis te Dirksland

Bekendmaking raadsbesluiten

De gemeenteraad heeft in zijn vergadenng van 26 juni 2003 besloten tot

­ wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur­ en recreatieschap De Grevelingen,

­ wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur­ en recreatieschap Hanngvliet,

­ vaststelling van de Verordening Leerlingenven/oer gemeente Dirksland 2003

Deze besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage en zij zijn tevens geplaatst in het gemeenteblad

Tijdelijke referendumwet

Burgemeester en wethouders hebben op 1 juli 2003 besloten te bepalen dat geen referendum kan worden gehouden over

­ wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur­ en recreatieschap De Grevelingen,

­ wijziging van de gemeenschappelijke regeling Natuur­ en recreatieschap Haringvliet

Burgemeester en wethouders hebben op 1 juli 2003 besloten te bepalen dat een referendum kan worden gehouden over de Verordening Leerlingenvervoer f gemeente Dirksland 2003

Dit besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage en het IS tevens geplaatst in het gemeenteblad

Beroep

Op grond van artikel 144 van de Tijdelijke referendumwet kunnen belanghebbenden tegen dit besluit van burgemeester en wethouders beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA's­GRAVENHAGE De termijn voor het indienen van dit beroepschrift bedraagt zes dagen Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het beslurt bekend is gemaakt (datum bekendmaking 3 juli 2003)

Inleidend verzoei( met betrelddng tot het referendabele besluit

Binnen dne weken na de bekendmaking van dit besluit kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen De indiening geschiedt in persoon ter gemeentesecretane van de gemeente waar de verzoeker als kiesgerechtigde IS geregistreerd De verzoeker ondertekent het formulier ten overstaan van de daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar en geeft daarbij blijk van zijn identiteit De door de burgemeester aangewezen ambtenaar tekent in aanwezigheid van de kiesgerechtigde op het formulier de datum aan waarop het verzoek is ingediend Een ingediend verzoek kan met worden ingetrokken en een verzoeker kan met meer dan een verzoek over hetzelfde besluit indienen

'(S^Sffi« 15, foéms 10,3247 Zea**md Inl^

Ä ptffil Ó6«O 80 /lm 4037 W /e­nwil mtedirWa

^^mg^ffen mof/»»f08(»lotl2i30enl330io1)/ vi,

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeeste Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's