Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PvdA

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PvdA

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

ROOD OP STRTiJiT

Tijdens de Oeltgensdag heeft u onze bakfiets misschien weer opgemerkt. Ditmaal voorzien van een heuse balie met PVDA daarachter het 'PvdA Bakfiets-team', bestaande uit lokale volksvertegenwoordigers en bestuursleden en het Tweede Kamer lid Luuk Blom.

We vroegen ditmaal aan passanten vijf positieve en vijf negatieve zaken te noemen betreffende het wonen in Oostflakkee. Na afloop werd Luuk Blom om een reactie gevraagd.

Uit de ruim honderd ingevulde formulieren kwam het volgende naar voren:

Rust (83%). ruimte (71%), natuuren frisse lucht (63%), en de sociale omgang (56%) zijn de positieve koplopers. Van de ondervraagden vindt 27% dat ze zich veilig voelen op straat en m hun huis. Verder werd de ligging van de gemeente ten opzichte van de zee. de Crevelingen en Rotterdam, de openheid van het bestuur (contact met ambtenaren en college van Burgemeester en wethouders) als positief ervaren.

In negatief opzicht werd het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd genoemd (53%). het openbaar vervoer (46%) en het tekort aan winkels (18%). Het tekort aan betaalbare woningen werd door 24% als negatief ervaren. Verder werden genoemd de gebrekkige aandacht voor monumentale panden, het te hard rijden in de kernen door automobilisten (27%) - verkeersdrempels weggegooid geld, de werkgelegen-- held (11%), te weinig politie op straat (11%) en een tekort aan uitgaansmogelijkheden ook op cultureel gebied (8%), 13% sprak zijn zorg uit over het toenemende drugsgebruik onder jongeren. Van de ondervraagden vond 18% de afstand tot de huisartsenpost en apotheek te groot. Het gebrek aan goed zwemwater in de directe omgeving werd door 18% als negatief naar voren gebracht.

We vroegen Luuk Blom om zijn mening betreffende de genoemde zaken.

We vermelden graag eerst zijn achtergronden: Luuk Blom (46) woont in Sint Annaland. was raadslid in Tholen en sinds januari van dit jaar lid van de Tweede kamer. Hij vindt dat de PvdA de gemeentehuizen, provinciehuizen en de Haagse burelen uitmoet om te proeven wat er echt aan de hand is met onze samenleving. Dus de straat op. naar het voetbalveld, de camping op, de buurthuizen af, langs de bejaardenhuizen, in de scholen, over de markten en bij de verenigingen. Zeker in deze tijd waar we geconfronteerd gaan worden met een keiharde chnstenliberale afbraakpolitiek. Hij vindt niet alleen dat wij de mensen nodig hebben, zij hebben ons ook nodig. Want zo was het toch eigenlijk ooit bedoeld in die tijd dat politici nog volksvertegenwoordigers waren.

Hij vervolgt:

Als het gaat om de ontwikkeling van Oostflakkee moet het gaan om een mix van economische ontwikkeling, werkgelegenheid en de groene ruimte. Er moet een einde worden gemaakt aan de leegloop. Het moet interessant worden om je als jongere te vestigen, zo vindt er een doorstroom plaats en worden voorzieningen zoals een huisarts en winkels gehandhaafd. Recreatie en toerisme kunnen een peiler worden in die economische ontwikkeling. Hierbij gaat het met om een concentratie van grootschalige recreatie maar juist de kleinere kwalitatief hoogstaande recreatie.

Voor wat betreft de bereikbaarheid. Duidelijk is dat de N59 aan zijn maximale belasting zit. Een verbreding zou ter sprake moeten komen. Verder zou de doortrekking van de A29 naar Bergen op Zoom en Dinteloord Goeree-Overflakkee kunnen ontlasten.

Het Openbaar vervoer binnen de gemeente Oostflakkee moet worden aangepakt een goede bereikbaarheid is een vitaal belang Het Collectief Vervangend Ven/oer (CW) verdient de voorkeur boven de onrendabele buslijnen. Hierbij moet u aan het volgende denken De provincie en gemeente sluiten een deal met taxibedrijven. Daarin wordt bepaald dat u één uur van te voren kan bellen met de centrale.

Die brengt u binnen de gemeente en 8 stnppen daarbuiten naar de plaats van bestemming Het tarief zal liggen op n 0,50 per strip in plaats van de n 0,18 per strip, maar beduidend goedkoper dat een taxi en 18 of 24 uur per etmaal beschikbaar. Deze buurtbus zou bestuurd kunnen worden door vrijwilligers of parttime semiprofessionals. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn met dit CW zeer positieve en/aringen opgedaan.

De PvdA pleit er verder voor gehandicapten- en leerlingenvervoer beter te regelen. De beschikbare gelden moeten in één fonds worden beheerd en ingezet. Nu krijgt een burger die aangewezen is op de Wet voorziening Gehandicapten (WvG) het geld in handen. Dit geld wordt in sommige gevallen niet gebruikt voor vervoer maar voor andere dnngende zaken. Door het vervoer overkoepelend te organiseren kan effectiever worden gewerkt met een grotere service naar de inwoners

Ten aanzien van de huisartsenpost wordt later dit jaar door de landelijke PvdA een wetsvoorstel ingediend waarbij de minimale eisen gestalte moeten krijgen. Deze eisen worden gelijkgesteld aan het ambulance vervoer. Binnen 15 minuten moet daadwerkelijke hulp worden geboden. Dit geldt ook voor de apotheken. We hoorden het verhaal dat een inwoner dringend medische zorg nodig had. Eerst moest er naar Middelhamis worden gereisd.

Vervolgens kon in Ouddorp het medicijn afgehaald worden. De apotheek in Ouddorp was nog niet open. Dit betekende een uur wachten. Tussen het tijdstip van de klacht en het medicijn zat maar liefst twee en een half uur. Een werkelijk onacceptabele en voor dit welvarende land schandelijke situatie!

Betaalbare woningen

Er is een gebrek aan betaalbare woningen voor starters en senioren. De PvdA is van mening dat de gemeente veel meer zeggenschap moet krijgen in het woningaanbod. Nu wordt door de provincie vastgesteld hoeveel woningen er in een bepaalde tijd mogen worden gebouwd per gemeente. Nieuwbouw wordt vaak in handen gegeven van projectontwikkelaars die streven als commerciële bedrijven één doel na zoveel mogelijk geld verdienen. Dit betekent dure huizen (bijvoorbeeld vanaf n 375.000.=) en appartementen. De PvdA zou willen dat projectontwikkelaars verplicht worden een deel betaalbare woningen neer te zetten ook woningbouwverenigingen moeten een rol spelen.

Momenteel wordt in Ooitgensplaat, Den Bommel en Achthuizen nagegaan waar mogelijk inbreiding kan plaatsvinden.

Ruimte, natuur en frisse lucht worden door vrijwel iedereen in verschillende combinaties naar voren gebracht. Het door de PvdA van harte ondersteunde Landschapsontwikkelingsplan, waar we laatst over schreven, vormt een prachtige kapstok hiertoe.

De sociale omgang tussen de inwoners is iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. De tolerantie, de gezelligheid, de sociale controle, het groeten van elkaar op straat, het een oogje in het zeil houden als de buren op vakantie zijn, het voor elkaar, klaarstaan, het elkaar nog dun/en aanspreken zijn zéér waardevolle zaken en ze werden vaak genoemd. Het is wel een aandachtspunt volgens de bezoekers van de kraam want de gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met vandalisme en a-sociaal gedrag. Dan vindt een deel dat de politie in die gevallen te weinig zichtbaar is en met daadkrachtig optreedt. Meer blauw op straat dus.

Rood zult u op straat blijven tegenkomen. Wij willen tot slot iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het onderzoek of met ons in discussie is gegaan. Over drie weken maken we bekend wie de ballonnenwedstrijd heeft gewonnen en de speelgoedbon krijgt overhan- • digd.

Fractie en bestuur PvdA Oostflakkee

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

PvdA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 2003

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's