Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In buitengebieden wordt beleid opgezet voor nieuwe economische dragers

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In buitengebieden wordt beleid opgezet voor nieuwe economische dragers

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - In de Provinciale Structuurvisie wil de provincie ruimte bieden voor nieuwe economische dragers in de buitengebieden. Het gaat om activiteiten die passen bij de kwaliteit van het gebied. In de visie is daarnaast een opgave vermeld dat stad en land met elkaar verbonden moeten worden. Op het platteland moeten er ruime recreatieve voorzieningen zijn om zo het woon- en leefklimaat van dorpen en steden te versterken. De provincie wil verbreding van activiteiten in het buitengebied daarom stimuleren. In het kader van deze visie wordt een nieuw fenomeen gepresenteerd: Ned 's of wel Nieuwe Economische dragers.

In de raadscommissie Grondgebiedzaken in Goedereede is vorige week een presentatie gehouden van het te ontwikkelen concept- beleid voor deze nieuwe economische dagers. Hiervoor bestaat ruime belangstelling.

Burgemeester en wethouders zullen in de raadsvergadering van 22 december het definitieve beleid voor vaststeUing aanbieden. Een korte inkijk in dit nieuwe beleid.

Mogelijkheden

Wat is een Ned ?. Een Ned is een niet agrarische activiteit in het buitengebied. Niet per definitie gebonden aan een (voormalig) agrarisch bedrijf Het gaat over een algehele verbreding van economische activiteiten. Omdat het buitengebied vanuit het verleden vooral gebruikt wordt door agrarisch bedrijven is het beleid vooral gericht op nevenactiviteiten bij deze bedrijven en hoofdactiviteiten ter vervanging van het agrarisch bedrijf Er worden ook extra mogelijkheden geboden voor burgerwoningen in het buitengebied.

Weinig toekomst

Door schaalvergroting in de landbouw is er voor veel agrarische bedrijven in het buitengebied weinig toekomst. Daarnaast is op economisch vlak een ontwikkeling gaande waarbij toeristen niet allen meer voor het strand naar Ouddorp komen. Bezoekers willen hier ook kunnen fietsen, dorpjes bezoeken en het platteland kunnen beleven. Dit vraagt om een buitengebied waar dus naast agrarische bedrijven ook andere activiteiten mogelijk zijn. Het is nu de bedoeUng dat in een nieuw bestemmingsplan hiervoor ruimte komt.

Andere functies

De verordening biedt ruimte om bij beëindiging van een agrarisch bedrijf woningen te bouwen als compensatie van sloop en opstallen. Concreet kan een woning worden gerealiseerd voor iedere 1000m2 aan gebouwen, 5000 m2 aan kassen of 2.25 hectare boom - en sierteelt. De woningen mogen uit milieu hygiënisch oogpunt geen belem.mering vormen voor omliggende bedrijven. In de verordening is een bepaling opgenomen voor vrijkomende agrarische bebouwing. Een andere functie is toegestaan mits er weinig verkeer wordt aangetrokken. Voorbeelden van andere functies zijn wonen, zorg of lichte bedrijven. De functie moet een plaats krijgen binnen de bestaande bebouwing. Voor zorg is nieuwbouw in beperkte mate toegestaan. Verder komt er ruimte voor kleinschalige bebouwing die de recreatieve functie van het buitengebied ondersteunt. Als voorbeelden worden genoemd restaurant, bed & breakfast, manege of mimcamping. Recreatiewoningen zijn onder deze regeling niet toegestaan.

Projectie Dit alles projecterend op de Kop

Dit alles projecterend op de Kop van Goeree: Het grootste deel van het buitengebied valt thans in het bestemmingsplan Landelijk gebied. Het lintengebied nabij Ouddorp is geregeld in het bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland. Er is daarnaast een apart bestemmingsplan voor het buurtschap Oostdijk. Dit plan zal bij de herziening worden opgenomen in het Landelijk gebied. Vooralsnog zijn er in dit bestemmingsplan en ook in de plannen Oudeland en Oude Nieuwland weinig mogelijkheden voor Ned 's. In de concept versie worden de verschillende kernen beschreven: Ouddorp, Goedereede en Havenhoofd en Stellendam. De toekomstvisie is terughoudend ten aanzien van met agrarische functies in het buitengebied van Stellendam. Daar zijn overigens mogelijkheden voor agrarisch verwante bedrijven. Openheid van het landschap rond de kern Goedereede moet behouden blijven. Wel zijn hier kansen voor nieuwe landgoederen.

Activiteiten

Binnen de bestemming Agrarisch kunnen direct agrarisch gerelateerde activiteiten, die binnen de bestaande bebouwing kunnen worden uitgeoefend rechtstreeks worden toegestaan. Dit geldt niet voor horeca. Onder activiteiten die in de agrarische functie passen vaUen onder andere een boerenwinkel, dag recreatieve voorzieningen, bed & breakfast, vakantieappartementen ( maximaal 3) of aan huis gebonden beroepen en bedrijfsactiviteiten. Als een afwijking binnen het plan van toepassing is binnen de agrarische bestemming komen ook een theetuin, zorgboerderij, manege en ambachtelijke bedrijven in aanmerking.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

In buitengebieden wordt beleid opgezet voor nieuwe economische dragers

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's