Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Warm welkom ds. en mevrouw Van de Griend bij Gereformeerde kerken in Ouddorp en Stellendam

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Warm welkom ds. en mevrouw Van de Griend bij Gereformeerde kerken in Ouddorp en Stellendam

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OUDDORP - Voor de Gereformeerde kerken van Ouddorp en Stellendam was het zondagmiddag een verheugend moment. Een nieuw begin. Met de herbevestiging en intrede van ds.W (Willem) J. van de Griend uit Krabbendijke als predikant, kon na een periode van 17 maanden de vacature, ontstaan na het vertrek van ds. C.Kant, worden ingevuld. In een zeer druk bezochte eredienst in het MFC Dorpstienden in Ouddorp antwoordden de gemeenteleden met een volmondig "Ja" op de vraag van ds. E.H. van der Weide uit Noordwijkerhout of men ds. Van de Griend als nieuwe predikant wilde ontvangen.

Omdat de beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde was verlopen en de beide kerkelijke gemeenten daarbij nauw betrokken waren geweest, kon tot de verbintenis van ds.Van de Griend aan de Gereformeerde kerken van Ouddorp en Stellendam worden overgegaan. Dit gebeurde in een bijzonder blijde dienst, waarin dankbaarheid, emotie en ontroering tot uiting kwamen. Talrijke genodigden en belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen, onder wie ds. De Jong (Doopsgezinde Gemeente Ouddorp) en ds. Hoolwerf (Hervormde Gemeente Stellendam) en namens het coUege van b. en w. van Goedereede, burgemeester mevrouw Van de Velde en wethouder Feller.

Lichtdragers

Na het intochtslied (Psalm 84) leidde ds. Van der Weide de Dienst van Bevestiging waarin opdracht, gelofte en verbintenis aan de handdruk, bij aanvaarding van het ambt, voorafgingen. Centraal in de Dienst van het Woord koos de nieuwe predikant voor een schriftlezing uit Johannes 8 (NBV) waar staat:" Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft". Ds. Van de Griend stelde: "Laten wij, in dit nieuwe begin, lichtdragers zijn. Om te delen en door te gaan. Dat alles samen. God heeft een plan met mensen. Wij vragen ons af wat dat zou kunnen zijn. Gaandeweg ontdek je daar iets van. Wat het betekent voor de mens en voor de kerk. Het licht zal ons de weg wijzen. Laten wij in de liefde voor God en de medemens kracht putten. Zichtbaar zijn voor anderen". Met een slot-samenzang (Gezang 460) "Loofde Koning, heel mijn wezen met de slotregels "Looft uw Heiland, Looft uw Heiland, die het licht is in de nacht", werd de dienst besloten. Niet alleen de praiseband eXalt zorgde met enkele opwekkingsliederen voor vocale- en muzikale ondersteuning en accenten in deze dienst. Dit deden ook de beide kinderen Vincent en Arnoud (samen met Elvira) nadat schoondochter Anja een gedicht had voorgedragen.

Toespraken

Burgemeester Van de Velde verwelkomde het predikantspaar en hun kinderen in de gemeente Goedereede. "Wij stellen het bijzonder op prijs contacten en relaties te hebben en te onderhouden met de kerkelijke organisaties in onze gemeente. En dat niet alleen. Ook samen op te trekken daar waar beleidsonderwerpen raakvlakken hebben en tot beslissingen leiden. Een brug te slaan bij items zoals bij Jeugdbeleid en maatschappelijke onderwerpen. Dat alles met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en levensovertuiging. Een en ander wordt mede vorm gegeven in een periodiek pastoresoverleg", zei de burgemeester. Zij nodigde ds. Van de Griend uit hieraan deel te nemen.

Beter leren kennen

De recent benoemde nieuwe voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Krabbendijke, waar ds. Van de Griend 13 jaar voorganger was, feliciteerde de Ouddorpse- en SteUendamse kerk met hun nieuwe predikant. Hij hoopte dat ook in Krabbendijke de vacaturefase niet te lang behoefde te duren. "Ook voor ons is het een nieuw begin". Ds. Hoolwerf (PKN -Hervormde gemeente Stellendam) hoopte op goede contacten met ds. Van de Griend en op mogelijkheden elkaar beter te leren kennen. Via de maandelijkse gebedskring en via pastoresoverleg zijn hier invul aspecten. Ds.Ter Horst sprak namens de classis. De kerkelijke gemeenten Ouddorp en Stellendam hebben steeds aangetoond zelfreddende instanties te zijn, zodat een consulent wat op de achtergrond blijft. Hij sprak zijn voldoening uit dat de vacature in de beide kerken nu is ingevuld. De voorzitter van de kerkenraad Stel lendam, de heer De Wit, toonde zich verheugd en dankbaar dat in goed overleg de beide beroepscommissies tot een unanieme voordracht waren gekomen. Een standpunt dat door de nieuwe predikant als bemoedigend was ervaren.

Vreugde en gemis

Ds. Van de Griend zei in een slot- en dankwoord dat hij uitzag naar het oppakken van de werkzaamheden. Het leiden van de erediensten en het invullen van het pastoraat. Dit in samenwerking met de beide kerkenraden. In de hoop dat deze standplaats Ouddorp - SteUendam een goede haven zal zijn, daarbij verwijzend naar een passage in het Bijbelboek Handelingen. Ds. Van de Griend vertolkte zijn emoties door aan te geven dat er enerzijds de vreugde is over het nieuwe begin op de Kop van Goeree en anderzijds oo het signaal van het gemis na zovele jaren arbeid in het Zeeuwse Krabbendijke. "Graag zuUen mijn vrouW en ik, hier met u samenwerken. M afloop van de dienst maakten vele" gebruik van de gelegenheid om ds- Willem van de Griend en zip ecmgenote Anja, ter verwelkoming, hand te schudden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Warm welkom ds. en mevrouw Van de Griend bij Gereformeerde kerken in Ouddorp en Stellendam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's