Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE GOEDEREEDE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE GOEDEREEDE

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunning: Q voor de activitert bouwen:

- het wijzigen van de gevel van het pand Groenedijk 15 te 3253 LB Ouddorp (25 oktober 2011)

a voor de activiteit monumenten:

- wijzigen van de gevel van het pand Groenedijk 15 te 3253 LB Ouddorp (25 oktober 2011)

Verleende vergunningen o.g.v. Drank- en horecaw^et:

Er IS op 26 oktober 2011 een horecavergunning verleend aan

- 'Weers Horeca Consultancy B V Old Village', Scheepmakerij 100, 3331 MA te Zwijndrecht, voor cafe restaurant Old Village, Molenweg 15, 3253 AM te Ouddorp

Verleende vergunningen o.g.v. Algemene Plaatselijl<e Verordening 2011:

Er IS op 26 oktober 2011 een exploitatievergunning verleend aan

- 'Weers Horeca Consultancy B V Old Village', Scheepmakerij 100, 3331 MA te Zwijndrecht, voor cafe restaurant Old Village, Molenweg 15, 3253 AM te Ouddorp

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het

- Bestemmingsplan Kerk Preelthillaan

op 13 oktober 2011 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld Het bestemmingsplan ligt daarom met ingang van 7 november 2011 voor de duur van zes we ken, dus tot en met 18 december 2011, voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Goedereede bij de publieksbalie ter inzage Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding

Het plangebied betreft het terrein rond verenigingsgebouw Eben-Haezer en het perceel Diependorst 18a in Ouddorp Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan IS dat het bouwplan voor het kerkgebouw m strijd is met het geldende bestemmingsplan Dit houdt in dat het bestemmingsplan IS gemaakt om de bouw van een nieuw kerkgebouw mogelijk te maken De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een regeling voor de bescherming van de molenbiotoop in de bestemmingsplanregels

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op maandag, woensdag en donderdag van 13 00 uur -16 00 uur, en bovendien op donderdag van 18 00 uur -19 30 uur Buiten deze tijden IS inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 7 november 2011 tot en met 18 december 2011, www goedereede nl onder actueel -* terinzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot en met 18 december 2011 kan beroep tegen het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door

- belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan, - belanghebbenden, die aantonen dat ZIJ redelijkenwijs met in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmmgsplan hebben kunnen indienen,

- belanghebbenden, die bezwaar hebben tegen de door gemeenteraad aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd

Tramli|nweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp, Internet www goedereede nl Tel (0187) 491500, E mail gemeenlehuis§goedereede nl

nsl gemeentehuis is open op maandag, woensdag en donderdag van 9 00 tot 12 00 uur en wn 13 00 tot 16 00 uur Dinsdag en vri|dag van 9 00 tot 12 00 uur Op donderdagavond is "61 gemeentehuis open van 18 00 tot 19 30 Ti|dens de avondopenstelling zi|n alleen de publieksbalie en het zorgloket open De milieustraot is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 wr, op vrijdag van 15 30 tol 16 30 uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

GEMEENTE GOEDEREEDE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's