Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

College Middelharnis handhaaft voorstel voor extra verhoging van OZB-belasting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

College Middelharnis handhaaft voorstel voor extra verhoging van OZB-belasting

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Burgemeester en wethouders hebben donderdag (gisteren) in een uitvoerige brief met bijlagen aan de gemeenteraad meegedeeld, dat zij vasthouden aan het eerder ingediende voorstel om de begroting voor 2012 sluitend te maken met een verhoging van het tarief van de Onroerend Zaak met 8.5 procent.

Het college komt tot dit herhaald voorstel na afweging van diverse aspecten en een zoektocht om alsnog financiële ruimte te vinden voor het dekkingstekort van 79 000 euro dat in de begroting was ontstaan nadat de raad op 3 november de extra OZB-belasting had afgestemd Aan de raad is gisteren een lijstje overhandigd, voor het geval de politieke fracties ook het been stijf houden, van onderwerpen waaruit de raad eventueel een keuze kan maken om het dekkingstekort alsnog op een andere wijze m te vullen Hetzij via bezuinigingen hetzij via het doorschuiven van realisatie van éen of meer onderwerpen Haast was en is geboden want de Provincie moet de sluitende gemeentebegroting op 15 november op tafel hebben In het collegevoor stel om de onroerend zaakbelasting in 2012 met 8,5 procent te verhogen IS een cijfer van 5 procent extra verhoging verwerkt, als harmonisatieproject, om de gemeente Mid delharnis eind 2012 goed te kunnen overdragen aan de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee Bovendien ook om inwoners, die nu eilandehjk de laagste belasting betalen, dan wellicht niet met grote verschillen op te zadelen

In allerlei toonaarden, woorden, moties en een amendement waren vorige week aanvankelijk de politieke fracties ieder voor zich bezig geweest om de voorgestelde belastingverhoging naar beneden bij te stellen en soms al daarvoor dekkingsonderwerpen te benoemen Wethouder Kleingeld en ook voorzitter Zevenbergen verdedigden het collegevoorstel Daarbij enerzijds wijzend dat alles was geprobeerd om in de beperkte bestedingsruimte toch voorzieningen voor de kleme kernen op de kaart te houden (haventje Stad aan 't Haringvliet en accommodatie sportclub NTW Nieuwe Tonge alsmede gelden voor het project Diekhuus) Anderzijds de keuze voor harmonisatie van de belastingen in het kader van de komende herindeling Een aantal door fracties geopperde dek kingsmiddelen om de 8,5 procent van tafel te krijgen voor een lager percentage werd door het college als niet gewenst van tafel geveegd

Zoals bijvoorbeeld bij een dekkings voorstel van D66 om de tankspuit bij de brandweer met in 2012 aan te schaffen, maar een jaar later "De veiligheid komt met een dergelijk besluit onder druk te staan", ant woordde de voorzitter "Wij raden dit ten sterkste af "

Amendement

Na twee schorsingen voor beraad en overleg kwam er een nieuw breed gedragen amendement waarin, behalve de PvdA fractie, alle overige partijen zich konden vinden De onroerend zaakbelasting wordt in 2012 met 4,5 procent verhoogd en dit percentage geldt ook voor de jaren daarna, of zo nodig ver hoogd om de meerjarenbegrotingen sluitend te krijgen De toeristenbelasting wordt verhoogd met het inflatiepercentage Als dekkings mogelijkheid wordt onder meer genoemd het bijstellen van nieuw beleid capaciteit organisatie met een bijstelling tot 200 000 en nieuw beleid Verplaatsing Buitendienst op te schuiven naar 2013

Voorlopig

Als toelichting stellen de fracties, die het (CDA) amendement ondersteunden, dat het bekend is dat de lokale lasten in de gemeente laag zijn in verhouding tot de aanwezige en in stand te houden voorzieningen Om dit voorzieningenniveau op peil te houden en het kwaliteitsniveau te handhaven is een structurele verhoging van belastinginkomsten, naast besparing op huidige activiteiten onontkoombaar De door het college voorgesteld verhoging met 8 5 procent is erg veel en de herindeling kan hiervoor slechts zijdeling een argument zijn, aldus de tekst van het amendement Na het aannemen van dit amen dement en het daardoor ontstane financiële gat in de begroting, kon het begrotingsdocument 2012 vooralsnog slechts een "voorlopige goedkeuring", verkrijgen Definitieve vaststelling is mogelijk na het accorderen door de raad van een dekkingsplan In een collegereactie had voorzitter Zevenbergen nog opgemerkt dat verwijzing naar voorstellen voor de jaren 2013 en daarna, niet door de huidige raad konden worden onder bepaald

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2011

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

College Middelharnis handhaaft voorstel voor extra verhoging van OZB-belasting

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2011

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's