Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OOSTFLAKKEE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OOSTFLAKKEE

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

ü voor de activiteit bouwen: - woning Galatheseweg 10

- woning Galatheseweg 10 3256LE Achthuizen (ontvangen op 3 november 2011),

- wijzigen schuur Nieuwe Bloksedijk 13, 3256 LJ Achthuizen (ontvangen op 8 november 2011),

- sauna-wellness complex Tramweg 15a, 3255 MB Oude-Tonge (ontvangen op 27 oktober 2011)

Q voor de activiteit kappen:

- 27 bomen Molendijk, 3258 LM en LN Den Bommel (ontvangen op 4 november 2011)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend

Q voor de activiteit bouwen:

- uitbreiden recreatiewoning Havendijk 12-6, 3257 LH Ooltgensplaat (besluit verzonden op 7 november 2011),

- uitbreiden bednjfsloods Oudelandsedijk 2b 3255 LN Oude- Tonge (besluit verzonden 7 november 2011),

- witlofbewaarplaats Zonnekracht 12, 3255 SC Oude-Tonge (besluit verzonden 8 november 2011)

Q voor de activiteit kappen:

- 7 bomen Galatheseweg 6, 3256 LE Achthuizen (besluit verzonden op 7 november 2011),

- 27bomen Molendijk, 3258 LM en LN Den Bommel (besluit verzonden 11 november 2011)

NB

Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschnft is ingediend kan aan de voorzienmgenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist Het bezwaarschrift schorst namelijk met de werking van het bestreden be sluit Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum 29 november 2011

Gemandateerde behandeling Tijdstip 9 00 uur

Commissievergadering Tijdstip 14 00 uur

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 24 november 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge Aanvang 19 30 uur

De raad bespreekt de volgende punten

- Parkeerverordening gemeente Oostflakkee2011 - Najaarsnota 2011

- Najaarsnota 2011 - Belastingverordeningen 2012 - Brief gezamenlijke recreatiepar ken

De agenda met achterliggende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis Ook zijn deze te vinden m de Bestuursagenda te raadplegen op www oostflakkee nl U bent van harte welkom om de

U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester maakt bekend dat volgens het bepaalde in de Al gemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning is verleend aan - St Country Fair Nederland voor de organisatie van een Winterfair in een bedrijfshal gelegen aan de Stationsweg 28 te Oude-Tonge op 25, 26 en 27 november 2011 (besluit verzonden op 14 november 2011)

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Oostflakkee Ook bestaat de mogelijkheid om. Indien onvenwijlde spoed dit gelet op de betrokkenen belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzlenlngenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Eisenhowerlaan 1, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge Internet: www.oostflakkee.nl. Tel. (0187) 64 71 00 / fax 64 71 99 /e-mail- info@oo5tflakkee.nl

Openingstijden: di t/m do 09 00 tot 12.00 uur en 13 00 lot 1700 uur. ma en vr van 09.00 tot 12 00 uur,

Balie Burgerzaken: 09.00 tot 12 00 uur en dl t/m do 13.00 tot 15 00 uur en op dinsdagavond van 18 00 tot 19 30 uur

Sociale Zaken, Wmo^n CJG; W.OO tot 12.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

OOSTFLAKKEE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's