Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landgoederenplan Rooklaasplaat in Goedereede ontmoet weerstand

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Landgoederenplan Rooklaasplaat in Goedereede ontmoet weerstand

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - Er bestaat flinke weerstand tegen de plannen van Teun Biemond, oud-Stellendammer, om op familiegrond in een driehoek van de polder Rooklaasplaat, ten noorden van de stadskern Goedereede, een tweetal landgoederen te ontwikkelen. Althans die indruk overheerste woensdagavond in een private informatieve bijeenkomst over de plannen, waaraan behalve de initiatiefnemer ook de gemeente Goedereede (functionaris R.O), Hollandschap bv (adviseur Stad-en Landschapsinvulling) en Architectenbureau Born bna (beeldkwaliteitsplan), toelichting gaven op hun disciplines. Het merendeel van de bezoekers draaide de informatieve boodschap om naar een discussie en meningsvormende bijeenkomst. Frustratie uitend dat er geen enkel overleg door de gemeente zou zijn gevoerd met omwonenden. Nu niet en al geruime tijd daarvoor niet. Daarin boosheid en ongenoegen tonend. "Een slecht plan op deze plek. Vervuiling van het landschap. Deze insteek willen wij niet", waren enkele zeer opvallende reacties.

Initiatiefnemer Biemond ging opvallend rustig en respectvol met de oppositie om. Op één uitzondering na, bij een onverwachte meningspeiling in de zaal, bleef hij de informatieve lijn volgen. Juist in deze fase van een voorontwerp bestemmingsplan is het zinvol en wenselijk de gevoelens van omwonenden te toetseij. Suggesties kunnen immers worden verwerkt. Eerst de toelichting: Aanleg van landgoederen in de provincie Zuid-Holland is sinds 2001 mogelijk. Er is provinciaal beleid dat aangeeft dat overal aanleg van landgoederen, onder strikte voorwaarden, mogelijk is in het agrarisch bestemde gebied, met uitzondering van de Ecologische Hoofdstructuur. Graag wilde hij en zijn familie terugkeren naar zijn roots om daar te wonen.

Hij ontwikkelde plannen voor een tweetal landgoederen in de polder Rooklaasplaat en diende dit project in bij Provincie en Gemeente Goedereede. In de zoektocht naar mogelijkheden bij deze overheid, kijkend naar de Structuurvisie, was dit passend in het Goereese. Het college informeerde de raadscommissie. Over het ontwerp is de Welstandscommissie benaderd. Dat, bij interruptie uit de zaal, de opmerking klonk dat steeds meer gemeenten een eigen landgoedbeleid ontwikkelen als aanvulling op de provinciale beleidsregels, maar dat dit blijkbaar in Goedereede met is gebeurd, werd als kritisch signaal gezien.

Akkergewas

Biemond gaf aan dat hij bij de planontwikkeling niet over een nacht ijs is gegaan. Aspecten als natuurontwikkeling, het behoud van cultuur historische elementen en het laten terugkeren van oude teelten. Er wordt aandacht en vorm aangegeven. Uitvoerig kwamen de voorwaarden aan bod waaraan voor het ontwikkelen van een landgoed moet worden voldaan. In de plannen wordt uitgegaan van twee landgoederen, elk met drie wooneenheden. Gescheiden door een waterpartij. Omdat het één gebied is wordt het waterpeil niet gewijzigd. Wel komen er twee poelen. Eén landgoed krijgt natuurgrasland en de ander is gericht op teelt oude akkergewassen.

Zorg

Eén van de zes woonheden wordt mogelijk bestemd voor kinderzorg of anders ouderenzorg. In contacten met CuraMare wordt dit idee, voor maximaal 10 plaatsen, op haalbaarheid uitgewerkt. De zorgbestemming kan via een wijzigingsbevoegdheid in het plan worden opgenomen. De maximale bouwhoogte (nok) zal voor één eenheid per landgoedproject variëren tussen 10,5 en 11 meter. In het plan zitten geen recreatieve activiteiten naast de wandelpaden, die voor liefhebbers van zons opgang tot ondergang toegankelijk zijn. Geen fietsvoorzieningen. Een exploitatiebegroting maakt uiteraard onderdeel uit van het in te dienen plan. Op zaalvragen gaf Biemond aan dat hij - onder strikte voorwaarden - het landgoed kan laten rangschikken onder de Natuurschoonwet. Deze wet uit 1928 zorgt voor een aantal fiscale tegemoetkomingen zodat men het landgoed gemakkelijker in stand kan houden. Wel moet de onroerend zaak aan bepaalde kenmerken voldoen. Rangschikking onder de Natuurschoonwet geeft een terrein officieel de status "natuurschoonwet".

Procedure

Nadat de gemeentelijk te doorlopen procedure was toegelicht, met de ter visieleggingen en, inspraakmogelijkheden (het indienen van zienswijzen) werd de bijeenkomst met een korte vragenronde afgesloten. Bestuursvoorzitter Van Os van het Buurtschap Oostdijk/Nieuwendijk vatte de bezwaren genuanceerd samen: "Wij zijn niet tegen het fenomeen van landgoederen. Wij strijden voor een open landschap. Een openheid die wij op de Kop van Goeree koesteren. Bebouwing op de voorziene locatie in de polder Rooklaasplaat is een verstorend element. Wij hebben tot nu toe in dit traject goed overleg gemist.", zei hij. Een aantal bezoekers gaf desgevraagd aan dat zij wel vertrouwen heeft in het landgoederenplan in de Goereese polder. Elke provincie heeft een eigen beleid als het over nieuwe landgoederen gaat. In Zuid-Holland moet het inrichtingsplan, ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan, voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Het landgoed wordt minimaal 5 hectare groot en bestaat in principe uit een aaneengesloten gebied. Minimaal 90 procent van het nieuwe landgoed moet voor het publiek toegankelijk zijn. De recreatieve functies op het landgoed hebben een extensief karakter en mogen niet conflicteren met de bij het gebied passende natuurdoeltypen en natuurwaarden. Maximaal 10 procent van het nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit wordt de huiskavel genoemd. De huiskavel mag voor maximaal 20 procent worden bebouwd. Op de huiskavel mag één landgoed met maximaal drie wooneenheden worden gerealiseerd. Per 5 hectare is daarmee maximaal 1000 m2 bebouwing inclusief alle bijgebouwen toegestaan.

Allure

Het landhuis moet allure en uniciteit hebben. De bouwhoogte is in belangrijke mate bepalend voor de beeldkwaliteit. Het moet passen in de onmiddellijke omgeving. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen het bebouwd oppervlak van de woning en de bijgebouwen. Voor het landhuis en de bijgebouwen zijn de gebruiksmogelijkheden nauwkeurig omschreven. Het bedrijfsdeel blijft ondergeschikt aan het wonen. Bijgebouwen moeten ten diensten staan van de functies van het woonhuis. De recreatieve functies op het landgoed sluiten, waar mogelijk, aan bij de recreatieve structuren in de omgeving.

Overeenl*omst

Het inrichtingsplan van het landgoed en het architectonische ontwerp van het landhuis en de bijgebouwen worden voorgelegd aan de gemeente, die beide toetst aan het onderhavige planologisch beleidskader en daarbij beoordeelt of het plan een duidelijke ruimtelijke kwaüteitsverbetering oplevert. In het inrichtingsplan moet een paragraaf "Uitvoering en Beheer" worden opgenomen. Hiermee wordt de continuïteit van het beheer in de beoogde vorm gegarandeerd. Om de ontwikkeling, duurzame instandhouding en het beheer van de verschillende onderdelen van het landgoed evenals de publieke openstelling ervan met zekerheid te borgen wordt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de eigenaar / initiatiefnemer. Dit dient te gebeuren voordat de gemeente het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed vaststelt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Landgoederenplan Rooklaasplaat in Goedereede ontmoet weerstand

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 november 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's