Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'Akkoord tussen Bleker en IPO slecht voor natuur in Zuid-Holland'

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

'Akkoord tussen Bleker en IPO slecht voor natuur in Zuid-Holland'

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

ROTTERDAM - De Zuid-HoUandse natuurorganisaties Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maken zich grote zorgen over de plannen voor decentrahsatie van het natuurbeleid voortvloeiend uit het Onderhandelingsakkoord tussen het IPO en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Krijn-Jan Provoost, plv directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland: "De gevolgen van dit akkoord zijn dramatisch voor de natuur. Wij vrezen dat Provinciale Staten nog onvoldoende overzicht heeft op de impact van dit akkoord. Wij vragen hen met klem om extra financiële inspanningen te verrichten om de schade van dit akkoord enigszins te beperken."

De organisaties stellen vast dat het Akkoord dramatisch dreigt uit te pakken voor het beheer, de ontwikkeling en de bescherming van natuur, landschap en groene recreatiegebieden in Nederland. Er wordt maar liefst 72% op de natuuruitgaven bezuinigd en de negatieve consequenties daarvan voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in ons land, worden onvoldoende gezien. De grootste pijnpunten uit het akkoord zijn volgens de drie organisaties dat: -een fatsoenlijk beheer van bestaande natuur- en recreatiegebieden op de tocht staat. Dit zal ten koste gaan van zowel de biodiversiteit als de beleefbaarheid van die gebieden.

Beheer van de recreatiegebieden van Staatsbosbeheer komt ernstig in de knel door het volledig wegvallen van rijksbeheergelden voor Recreatie om de Stad (RodS). Ook voor natuurbeheer door agrariërs, particulieren en andere beheerders is te weinig geld beschikbaar;

- de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland ongeveer 100.000 ha kleiner wordt. De realisatie van natuurgebieden m Zuid-Holland zal vrijwel tot stilstand komen. De geplande EHS in Zuid-Holland zal grofweg 7 a 8.000 ha (EHS,

Robuuste Verbindingen en Deltanatuur) kleiner worden, waardoor de achteruitgang van de biodiversiteit niet kan worden gestopt. Voor zover er nog gebieden kunnen worden aangekocht dient dat in eerste instantie betaald te worden door verkoop van bestaande natuurgebieden van natuurorganisaties,

-internationale verplichtingen (o.a. Natura 2000) op het gebied van de biodiversiteit worden geschonden; -het rijksgeld voor aanpak van Topverdrogingsgebieden weg is, hetgeen de anti-verdrogingsdoelstelling van het Coalitieakkoord Zuid-Holland in gevaar brengt; -de 100 miljoen extra voor recrea

-de 100 miljoen extra voor recreatiegebieden rond de steden die in het provinciale Coalitieakkoord is opgenomen, is uiteraard substantieel, maar is tegelijkertijd te weinig om bovengenoemde financiële gaten structureel te dichten.

Zuid-Holland

Daarbij zal het Akkoord voor Zuid- Holland (voor de natuur én voor de inwoners) extra slecht uitpakken omdat:

- Zuid-Holland de provincie is met de minste natuur (slechts 6% van de oppervlakte);

- Zuid-Holland al het grootste groentekort van Nederland heeft;

- Zuid-HoUand de hoogste grondprijzen van Nederland kent;

- het beheer van natuurgebieden in Zuid-Holland twee keer zo duur is als gemiddeld in Nederland vanwege de aard van de natuur (veel waterrijke natuur en weinig bos).

De grote wens van de provincie is om de Zuid-Hollandse economie en het vestigingsklimaat verder te versterken, juist dan luistert een goede balans met het woon- en leefklimaat extra nauw. Behoud en versterking van natuur- en recreatiegebieden zijn bij uitstek de instrumenten om die balans te creëren.

Besluitvorming

Provinciale Staten heeft tot 24 december gekregen om al dan niet in te stemmen met het Akkoord. Vanaf dat moment worden zij integraal verantwoordelijk voor het natuur- en landschapsbeleid. Krijn-Jan Provoost van Natuurmonumenten:" Wij hopen dat wij de provincie met onze brief kunnen overtuigen van de impact die dit akkoord heeft. Extra financiële inspanningen van de provincie zijn daarbij noodzakelijk om de grote gaten die dit akkoord slaat in het natuurbeleid enigszins te dichten."

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2011

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

'Akkoord tussen Bleker en IPO slecht voor natuur in Zuid-Holland'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2011

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's