Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE DIRKSLAND

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE DIRKSLAND

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Informerende/opiniërende raadsvergadering

Op donderdag, 8 december 2011, zal er om 19 00 uur een informerende/opiniërende raadsvergadenng worden gehouden

Van deze vergadering zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Spreekrectit

Als burgers een ondenwerp aan de orde willen stellen, dan kunnen zij gebruikmaken van het spreekrecht ZIJ dienen dit, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering, te melden bij de gnffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het desbetreffende onderwerp Dit kan telefonisch (0187 - 60 80 92) of per e-mail p depagter@dirksland nl)

Aanvraag om omgevingsvergunning

Q voor de activiteit sloop:

- het slopen van het dak van de loods op het perceel Kraaijerdijk 31 te Melissant (01-11- 2011)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 13 december 2011 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadering van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 13 december 2011 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend: - Ontheffing voor het stoken van

- Ontheffing voor het stoken van snoeihout op het perceel West Havendijk 51 te Dirksland (18-11- 2011) NB

De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschnft indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking IS tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kan deze - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Secto bestuursrecht. Postbus 50951 3007 BM Rotterdam), een voorio pige voorziening vragen Daarbij i; een zogeheten griffierecht ver schuldigd

Een verzoek om voorlopige voor ziening kan ook digitaal worden in gediend via http //loket recht spraak nl/bestuursrecht Daarvoo moet u wel beschikken over eer elektronische handtekening (Di giD) Voor de precieze voor waarden kunt u de desbetreffendj website raadplegen

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunning

Burgemeester en wethouders ma ken bekend dat een omgevings vergunning is verleend

Q voor de activiteit bouw:

- het vervangen van een lood; op het perceel aan de Vroon weg 17 te Dirksland (22-11 2011)

Indien u tegen dit besluit (gemoti veerde) bezwaren hebt, kunt u of grond van de Algemene wet be stuursrecht bij ons een bezwaar schrift indienen, binnen zes weker nadat dit besluit is bekendge maakt De termijn vangt aan me ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt D€ datum van bekendmaking is tus sen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschrif wordt dan om advies voorgelegc aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel be zwaarschrift met kunnen afwach ten, dan kunt u - na het indiener van een bezwaarschrift - aan d« Voorzieningenrechter van ds Rechtbank te Rotterdam (Sectoi bestuursrecht. Postbus 50951 3007 BM Rotterdam), een voorio pige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht ver schuldigd

Verwijdering aanhangwagen/kai openbare weg

Bekendmakingen - oveng- Open bare orde en Veiligheid Eind 2010 IS de gemeente Dirks land begonnen met het verwijde ren van aanhangwagens, gepar keerd op de openbare weg m de gemeente Dirksland Artikel 5 i van de Algemene Plaatselijke Ver ordening laat het met toe om cara vans en aanhangwagens langei dan ten hoogste drie achtereen volgende dagen op de openbare weg te plaatsen of te hebben

Het betreft de

volgende aanhanger

Merk onbekend Kenteken SF-HP-87 Kleur Grijs Locatie Margnetlaan te Dirksland

Het betreft de

volgende aanhanger

Merk onbekend

Kenteken 79-FS-KP

Kleur Bruin/Grijs

Locatie Wernerlaan ter hoogte van nr 22 te Dirksland

Het betreft de

volgende aanhanger

Merk onbekend

Kenteken geen

Kleur Bruin/Grijs Locatie Wernerlaan

Locatie Wernerlaan

ter hoogte van nr 22 te Dirksland

Het betreft de

volgende aanhanger

Merk onbekend (boot op trailer)

Kenteken WF-85-SF

Kleur Grijs

Locatie achter Melishof te Melissant

WIJ verzoeken de eigenaren de aanhangwagens binnen een week na publicatie te verwijderen

Indien de aanhangers met kenteken met binnen één week na publicatie worden venwijderd (5 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening) worden zij verwijderd van de openbare weg en opgeslagen op de openbare werkplaats van de gemeente Dirksland voor een penode van 28 dagen Binnen deze penode van 28 dagen kunnen de eigenaren de aanhangwagens ophalen Na deze periode wordt de aanhangwagen vernietigd

Voor informatie met betrekking tot het terug verkrijgen van de verwijderde aanhangwagens kunnen de eigenaren contact op nemen met de gemeente Dirksland (tel 0187 - 60 80 93)

Voorstraot 15, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Internet www dirksland nl

Tel (0187) 60 80 80 / fax 60 37 99 /e-mail mfo@dirksland nl Openingstijden ma t/m vr 09 00 toH2 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Openingstijden ma t/m vr 09 00 toH2 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 2011

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

GEMEENTE DIRKSLAND

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 2011

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's