Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om de uitnemendheid van Christus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om de uitnemendheid van Christus

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De uitnemendheid van Christus. Dat is een prachtige titel voor een boek. Ik was nog maar een kleine jongen toen ik op de plank van mijn vader ai een boek zag staan met die titel: een bundel met tien preken van de hervormde dominee I. Kievit (t 1954), eenjaar na zijn overlijden verschenen. En nu kwam er opnieuw een publicatie onder die titel uit, ook weer een bundeling van predicaties. Nu niet van een 20e-eeuwse dominee, maar van een dienaar van het Woord uit de 18e eeuw. Uit Schotland wel te verstaan. Zijn naam: Thomas Boston.

Van Boston zijn veel preken en andere geschriften overgeleverd. Bekend zijn z'n Viervoudige staat en Het verbond der genade. Zijn Complete Works telt wel twaalf dikke delen. In het pas verschenen boekje dat ik nu wil aankondigen, zijn preken opgenomen over de woorden van Paulus die we vinden in Filippenzen 3: 8 en 9. De apostel vertelt daarin iets over zichzelf Hij heeft geleerd een streep te halen door alles wat van hem zelf is, hoe mooi en fraai het ook was, en hij heeft geleerd op Christus te zien en alles van Hem te verwachten. Hij acht alle dingen "schade en drek om ie uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere...".

In het jaar 1712 heeft Boston deze preken gehouden in zijn kleine gemeente Ettrick. De zorgen zijn Boston in die jaren niet bespaard gebleven. Zware beproevingen in ^'jn gezin en veel strijd in het kerkeu]Ke leven van zijn dagen hebben de •bediening van deze trouwe dienaar van het Woord gekenmerkt. Maar hij J^as een mens die zijn weg zocht in het Woord van de Heere.

^e gerechtigheid van Christus was e rustgrond van zijn leven en de sloften van Gods genade waren zijn P'Sitgrond. Daarvan geven ook deze preken getuigenis. Al op de eerste bladzijde van de eerste preek bhjkt net. Wat Boston daar van Paulus schrijft, is onmiskenbaar ook zijn ^'gen belijdenis geweest.

Wat voor hem van het grootste belang was, en wat hij volstrekt als ' oe/öngrijfafe achtte, was de uitne 'nendheid van de kennis van Chris ^^•Dat is de uitnemendheid van d Pjaktische kennis van Christus, de Y'imakende bekendheid met en het '\eelhebben aan Hem. (...) Alle din 'e een mens zich buiten Christus voorstellen, acht hij in vergelijking met Christus als schade, als verlies."

Laat ik op twee dingen wijzen die mij, naast andere dingen, in deze preken opvielen. Het eerste is dat Bostons prediking "Christus" is. Hij preekt niet óver Hem, maar Hij preekt Hém! Hij wijst Hem aan, warm en bewogen. En Hij prijst Hem aan, dringend en klemmend. Zijn Naam is immers de enige waardoor wij moeten zalig worden.

Een klein citaat: "Wat zijn die mensen dan dwaas die heel druk en toegewijd zijn om andere dingen te verwerven, maar verzuimen om deel te krijgen aan Christus! Ze zijn als Martha; ze zijn nauwgezet en ze bekommeren zich om vele dingen, terwijl ze aan het ene nodige, het goede deel, geen aandacht schenken. Wat pakken de mensen zorgvuldig de zaken voor hun lichaam aan, terwijl ze zich om hun ziel niet bekommeren. Ja, het belangrijkste doel dat wij in de wereld behoorden na te streven, is dat we deel zullen hebben aan Christus."

Thomas Boston hield geen vrijblijvende preken. Hij drong op de schapen aan, als een herder die ze naar de grazige weiden wil leiden. "Ik vermaan u om het deelhebben aan Christus voor uzelf te zoeken en het veilig te stellen."

Vervolgens - dat Boston met zoveel woorden benadrukt dat het gaat om een praktische (!) kennis van Christus, is kenmerkend voor hem. Hierin toont hij zich een leerhng van het puritanisme uit de eeuw vóór hem. De puriteinse predikers legden in hun tijd ook alle nadruk op de praktijk van geloof en leven. Het gaat niet om woorden, maar het gaat om waarheid, om waarheid in het binnenste. En die waarheid in het binnenste breekt zich baan in de vruchten naar buiten. In een leven met de Heere. Iets daarover uit de pen van Boston. "Word niet gevonden, net als Saul, verborgen in het materiële. Leg dan af alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. De wereld is als een lang gewaad, waardoor een mens wordt verstrikt en ongeschikt gemaakt om te lopen en de toekomende toorn te ontvlieden. De rijke man, die aan niets anders dacht dan aan volle schuren en aan goederen, opgelegd voor vele jaren, verkeerde in een droevige situatie toen God hem vond. Zit daarom maar niet vast aan de wereld, als u ooit welgetroost God wilt ontmoeten in de weg van Zijn oordelen, hier of hierna."

De heer H.A. Eikelenboom, de vertaler van deze preken, dank ik hartelijk voor zijn initiatief Veel goede geschriften uit de Engelstalige wereld heeft hij al beschikbaar gemaakt voor het Nederlandse pubhek. Op hoop van zegen... N.a.v.

N.a.v. Thomas Boston, Om de uitnemendheid van Christus. Uitgeverij Den Hertog te Houten. Hard cover. 142 pag. ISBN 978-90-331-2392-4. Prijs € 14,90.

en Enkele andere recente uitgaven, eveneens uitgegeven door Den Hertog en vertaald door de heer Eikelenboom, zijn: JC Ryle, Bij U is vergeving. Paperback. 94 pag. ISBN 978-90-331- 2403-7. Prijs € 7,50. Ralph Erskine, Leven uit Christus. 92 pag. ISBN 978- 90-331-2404-4. Prijs €7,50.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 2011

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Om de uitnemendheid van Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 december 2011

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's