Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling agrarisch perceel en bedrijf Breen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling agrarisch perceel en bedrijf Breen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OUDDORP - Aan de vooravond van de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Hazersweg 23 in de kern van Ouddorp, konden omwonenden dinsdag tijdens een informatieve bijeenkomst in Zorgcentrum De Mekkerstee, kennis nemen van het Beeldkwaliteitsplan. Tegelijkertijd kreeg men toelichting op de te volgen procedure en de stand van zaken rond de geplande verplaatsing van het agrarisch bedrijf van de familie P.Breen.

Het plan om het perceel met woonhuis en agrarische schuren te herontwikkelen speelt al vanaf 2008. Het college van b. en w. en de politieke fracties bogen zich over het voornemen en eind 2010 konden ook de omwonenden voor de eerste keer kennisnemen van het project.

Omdat het agrarisch bedrijf gezien de huidige ligging aan de driehoek Spaanseweg, Smalle Einde en Hazersweg in de nabije toekomst omringd en ingeklemd wordt door woonbebouwing (plan Welgelegen), kan de ondernemer zijn functie op termijn niet handhaven. Uitbreiding en ontwikkeling op locatie is onmogelijk en de vele regels rond het welzijn van de dieren nopen hem uit te zien naar een bedrijfsverplaatsing naar de Oud Westerloosedijk. Het grondwerk ter plaatse is inmiddels voorbereid.

^Vat omvat het plan? Mede om deze beoogde verplaat

Mede om deze beoogde verplaatsing te kunnen financieren is voor de locatie Hazersweg een nieuwe functie gezocht. Met handhaving van het monumentale woonhuis (met beperkte bed & breakfast voorziening) en de historische schuur is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van 26 woningen, volgens het beeldkwaliteitsplan in een dorpse sfeer en aansluitend op de omgeving. Het gaat om lintbebouwing langs het Smalle Einde ( 4 woningen op grote vrije kavels), en langs de Spaaanseweg, (5 vrije kavels middelgroot). Verder de ontwikkeling van 4 twee-onder-éénkap woningen aan een hofje, 7 rijwoningen en 6 appartementen in de te handhaven historische schuur. De boerenerfachtige entree van het project komt aan de zijde van het Smalle Einde, tegenover de in aanbouw zijnde wijk Welgelegen. In het plan is voor elke levensloopbestendige woning en voor de rijwoningen 1,5 parkeerplaats in de openbare ruimte gereserveerd. De luxere huizen op de ruime kavels hebben een voorziening op eigen terrein. Voor de woningen in de linten en in het hol^e worden parkeerplaatsen voor bezoekers in de bermen aangebracht.

Informatief

Tijdens de informatieve bijeenkomst gaf ondernemer Breen aan dat hij de ontwikkeling van het plan op de slocatie volgen. Daartoe is de Breen Hazersweg zelf nauw blijft Vastgoed bv opgericht. Het beeldkwaliteitsplan dat nu is gepresenteerd is gericht op ontwikkeling en wordt gebruikt als een sturend instrument om het ruimtelijke beeld actief te beïnvloeden. Het moet voldoende houvast bieden om als toetsingskader te kunnen dienen voor de concrete aanvragen voor de omgevingsvergunning bouwen. Rietveld Agrarisch Advies en het stedenbouwkundigbureau RBOI presenteerden het her- ontwikkelingsproject waarbij zij accenten legden op zichtlijnen, lintbebouwing en onder meer de langzaam verkeerroute, de groene long en het boerenerfachtig karakter. Tevens werd gewezen op de verplichting om 40 procent van de te bouwen huizen in de sociale sector te realiseren en op het feit dat de in het beeldkwaliteitsplan aangegeven regels overeenstemmen met de visie voor de zuidelijke schil van de kern Ouddorp en de welstanscriteria voor de zogenoemde linten.

Reacties

Vanuit de zaal waren de reacties kritisch, af en toe verdeeld en enkele individueel negatief Wel vindt een ieder dat de ondernemer de kans moet krijgen zijn bedrijf (elders) straks te kunnen voortzetten. Enerzijds verdeeldheid was er over de noodzaak van het bouwen voor starters. Anderzijds juist beklemtoond dat voor deze categorie vele jaren niets is gerealiseerd en men nu in deelplannen eindelijk kansen krijgt om als jongere in de eigen woonkern te kunnen blijven wonen.

Kritisch omdat er, sinds de eerste planpresentatie, wijzigingen zijn aangebracht waarbij met name nu de situering van het blok met 7 rijwoningen als niet wenselijk werd aangeduid. Individueel negatief over het verkavelingsplan, waarbij al direct zienswijzen werden aangekondigd. Tenslotte was er nog de emotionele kant. Het verdwijnen van het open, landelijk karakter van het dorp. Woningbouw op een locatie waar nu nog paarden en koeien lopen. 'Als het plan straks is gereahseerd weet je niet beter, gaf één van de jongere bezoekers van de bijeenkomst als tegenhanger aan. Je kan niet alles laten zoals het vroeger ooit was". De ter visielegging en de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze wordt nog deze maand gepubliceerd. Realisering van het project Hazersweg 23 zou mogelijk vanaf 2013 kunnen starten, afhankelijk dan van de vorderingen in de derde (laatste) ontwikkelingsfase van het plan Welgelegen. Eventuele aanpassingen in het huidige project kunnen extra tijdsinvestering vergen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling agrarisch perceel en bedrijf Breen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's