Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sluiting gemeentehuis

Op donderdag 22 december a s is het gemeentehuis overdag gesloten 's Avonds IS de klantenbalie geopend van 18 00 tot 20 00 uur

Ook op maandag 26 december a s zal het gemeentehuis gesloten zijn

Openbare vergaderingen

22 december 2011 informerende en opiniërende raadsvergadering

12 januan 2012 raadsvergadering

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage m het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Bij bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunningen: - Middelharnis, tuinperceel De Wildeman (M van Lente) - verbranden snoeihout (06/12/11) - Sommelsdijk, tuinperceel westzijde Molenweg (R C Verkerk) - verbranden snoeihout (09/12/11)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Sommelsdijk, Kon Julianaweg 59

- slopen diverse bouwwerken van de Samantaan incl alle bijgebouwen (09/12/11),

- Middelharnis Oosthavendijk 30 - asbestverwijdenng uit 3 trafo gebouwen (de Aak, Kombuis en Tjalkn"jotter) (09/12/11), - Sommelsdijk, Bekadeweg 38 -

- Sommelsdijk, Bekadeweg 38 - venwijderen asbest en slopen schuur (09/12/11),

- Middelharnis, Oosthavendijk 52 - verwijderen asbesthoudende materialen (09/12/11),

- Middelharnis, Zandpad 154 - aanbrengen reclame (09/12/11),

- Middelharnis, Zernikeweg 6 - opnchten gevelreclame (09/12/11)

Verleende collectevergunningen:

- Nederlandse Hartstichting - 15 t/m 21 apnl 2012 (09/12/11),

- Jantje Beton - 4 t/m 10 maart 2012(09/12/11)

Verleende ventvergunningen:

- Appco Group Nederland - werven klanten, week 16 en 38, 2012 gemeente Middelharnis (08/12/11),

- Stichting Lotus - wenskaarten december 2010, januan en februari 2012 gemeente Middelharnis (08/12/11)

Verleende standplaatsvergunningen:

- rectificatie Vishandel VofJac de Waal - Pnnsesselaan Sommelsdijk, verkoop vis op dinsdagen van 10 00-14 00 uur (29/11/11)

- A Vogel - parkeerplaats aan de Oranjestraat , Nieuwe-Tonge verkoop brood, koek en banket op dinsdagen van 08 00-12 00 uur (30/11/11),

- A Vogel - Stad aan 't Hanngvliet verkoop brood, koek en banket op donderdagen van 13 30-17 00 uur (30/11/11),

- Marlon Franken Groenten & Fruit

- Stad aan 't Haringvliet verkoop aardappelen groente en fruit op woensdagen van 13 00-17 00 uur (30/11/11)

Verleende ontheffing Drank- en horecawet

- Recreatiecentrum De Staver - ontheffing verbod tot verstrekken van zwak alcoholische drank. De Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk, op oud- en nieuwfeest 1 januan 2012 van 00 00-04 30 uur (06/12/11)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Verleende evenementenvergunningen:

- Recreatiecentrum De Staver - organiseren oud- en nieuwfeest, tennisbal en sporthal De Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk op 1 januari 2012 00.30-04.30 uur (06/12/11);

- Happy Music - kerstparty 2011, sporthal/prieel en restaurette De Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk op 17 december 2011 van 20.30-00.00 uur, 18 december 2011 van 00.00-02.00 uur (06/12/11).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden-tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Ontheffing verbod geluldshiinder:

- Dura Vermeer Infrastructuur BV - ontheffing verbod geluidshinder in nacht van 6 op 7 december 2011 i.vm. asfalteren fietsoversteekplaatsen rotonde kruising Langeweg-Kon.Julianaweg Middelharnis (06/12/11).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelharnis, Oosthavendijk 30 - asbestverwijdering 3 trafogebouwen (05/12/11);

- Sommelsdijk, Bekadeweg 38 - slopen loods en verwijderen asbest (05/12/11);

- Sommelsdijk, Dubbele Ring 16 - aanbrengen raamluiken (05/12/11);

- Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 27 - venwijderen houten wandbekleding (03/12/11);

- Middelharnis, Ring 40-42 - gevelwijziging (06/12/11); - Middelharnis, Van der Waalsweg

- Middelharnis, Van der Waalsweg 12 - oprichten reclamezuil (08/12/11);

- Sommelsdijk, volkstuinencomplex Wildeman (sectie B 825) - oprichten 2 bergingen (6/12/11).

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

De beslistermijn van onderstaande aanvraag is verlengd met zes weken:

- Stad aan 't Haringvliet, Zeedijk 58

- slopen bestaande loods en oprichten nieuwe loods (13/10/11);

- Middelharnis, Wilhelminastraat 4

-oprichten aanbouw (03/11/11).

Eerstvolgende zittingen welstandscommissie

Datum: 27 december 2011.

Gemandateerde behandeling: Aanvang; 10.00 uur.

Openbare regionale bijeenkomst: Aanvang 13.00 uur.

De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Middelharnis. De agenda's voor deze vergaderingen liggen één dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis van Middelharnis.

Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2012

De raad van de gemeente Middelharnis heeft bij besluit van 1 december 2011 de volgende verordeningen vastgesteld;

- Verordening onroerende zaakbelastingen 2012 - Verordening hondenbelasting

- Verordening hondenbelasting 2012

- Verordening toeristenbelasting 2012

- Verordening watertoeristenbelasting 2012 - Verordening rioolheffing 2012

- Verordening rioolheffing 2012

- Verordening afvalstoffenheffing 2012

- Verordening begraafplaatsrechten2012

- Verordening marktgeld 2012

- Verordening havengeld 2012

- Vercirdening kadegeld 2012

- Verordening leges 2012

Deze verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van genoemde heffingen is 1 januari 2012.

De verordeningen liggen voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). De volledige tekst van de verordeningen zijn te vinden op de website van de gemeente (vw/w.middelharnis.nl).

Vaststellen verordening op de hoorcommissie Ruimtelijl<e Ordening

De raad van de gemeente Middelharnis heeft bij besluit van 1 december 2011 de verordening op de hoorcommissie Ruimtelijke Ordening vastgesteld.

Deze commissie is belast met het horen van indieners van zienswijzen met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplannen het uitbrengen van advies. De hoorcommissie bestaat uit raadsleden, van iedere partij wordt één raadslid aangewezen.

Deze verordening is in werking getreden op 2 december 2011.

De verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). De volledige tekst van de verordening is te vinden op de website van de gemeente (www.middelharnis.nl).

Koningin Julianaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Internet: www.middelharnis.nl.

Tel. (0187) 47 55 55 / fax 47 55 47 / e-mail: info@middelharnis.nl.

Openingstijden: maandag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur; dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's