Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OOSTFLAKKEE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OOSTFLAKKEE

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester maeikt bekend dat volgens het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning is verleend aan;

- St. Boog voor de organisatie van een Kerstmarkt in de '\/oorstraat te Ooitgensplaat op 16 december 2011 (besluit verzonden op 9 december 2011)

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Oostflakkee

Ook bestaat de mogelijkheid om, indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokkenen belangen noodzakelijk maakt, een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Verkeersbesluit Bastingstraat te Oude-Tonge

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten om over te gaan tot de instelling van een parkeerverbod voor;

- de zuidelijke zijde van de Bastingstraat, 3255 AA te Oude- Tonge.

Ter inzage

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Bezwaar

Van dit (verkeers)besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge.

Voorlopige voorziening

Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen.

voor de activiteit kappen:

- Verenigingsgebouw, 5 bomen van Weelstraat 10, 3257 BB Ooitgensplaat (ontvangen 7- 12-2011),

voor de activiteit slopen:

- verwijderen asbest Achthuizensedijk 86, 3256 AR Achthuizen (ontvangen 2-12-2011).

Q voor de activiteit kappen:

- 10 bomen Schaapsweg 124, 3258 AW Achthuizen (ontvangen 2-12-2011).

voor de activiteit reclame:

- Stationsweg 18b, 3255 BL Oude-Tonge (ontvangen 30-11- 2011).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verteend.

Q voor de activiteit bouwen:

- uitbreiden Molendijk 43, 3257 AM Ooitgensplaat (besluit verzonden 6-12-2011);

- uitbreiden Suisendijk 14-25, 3255 LS Oude-Tonge (besluit verzonden 7-12-2011);

- gevelwijziging Molendijk 25, 3257 AM Ooitgensplaat (besluit verzonden 8-12-2011);

- uitbreiden Stationsweg 4, 3255 BL Oude-Tonge (besluit verzonden 9-12-2011).

N.B.

Ingevolge artikel 7;1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend ,kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenA^ijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee.

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum 27 december 2011

Gemandateerde beliandeiing:

Tijdstip: 09.00 uur.

Commissievergadering:

Tijdstip; 14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Kennisgeving voorbereiding algehele herziening bestemmingsplannen Ooitgensplaat Dorp, Oudeland Ooitgensplaat en Bedrijfsterrein Ooitgensplaat.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee geven er kennis van dat zij, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voornemens zijn een algehele herziening voor te bereiden voor de bestemmingsplannen Ooitgensplaat Dorp, Oudeland Ooitgensplaat en Bedrijfsterrein Ooitgensplaat. Deze bestemmingsplannen zullen worden herzien en samengevoegd tot een nieuw bestemmingsplan Ooitgensplaat Dorp.

Er worden thans nog geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage gelegd. Ook is het met mogelijk om zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit voornemen.

Te zijner tijd zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en dan zal de mogelijkheid bestaan om zienswijzen naar voren te brengen. De kennisgeving van deze ter inzage legging zal te zijner tijd op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Eisenhowerlaan 1, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge. Internet: www.oostflakkee.nl.

Tel. (0187) 64 71 00 fax (0187) 64 71 99 e-mail: info@oostflakkee.nl

Openingstijden: di t/m do 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 1700 uur.

mo en vr van 09.00 tot 12.00 uur, 09.00 tot 12.00 uur en di t/m do 13 00 tot 15.00 uur

Balie Burgerzaken: 09.00 tot 12.00 uur en di t/m do 13 00 tot 15.00 uur

Sociale Zaken, Wmo en CJG: en op dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur 09.00 tot 12.00 uur.

Sociale Zaken, Wmo en CJG: 09.00 tot 12.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

OOSTFLAKKEE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 2011

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's