Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sluiting gemeentehuis

Op donderdag 22 december a s is het gemeentehuis overdag gesloten, 's avonds is de klantenbalie geopend van 18 00 tot 20 00 uur Ook op maandag 26 december a s zal het gemeentehuis gesloten zijn

Openbare vergaderingen

22 december informerende en opiniërende raadsvergadering 12)anuan raadsvergadering

22 december: De volgende onderwerpen zullen informerend en opiniërend worden besproken - Startnotitie Wet werk en bijstand (Wwb), incl een korte presentatie -Najaarsnota 2011 ISGO - Eindrapport burgerparticipatie 'De heggetjes zijn geknipt' van de Rekenkamercommissie Goeree- Overflakkee - Grondprijzenbrief 2012, incl staftel grondprijzen • Regionale doelstelling over klimaat en energie, zoals opgenomen m de beleidsvisie Goeree- Overflakkee energieneutraal 2030', incl bijbehorende uitvoenngsagenda - Vaststellen tarieventabel verordening begraafplaatsrechten

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadering ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken) maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (WWA/V middelharnis nl) BIJ bovenvermelde vergaderingen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunning: - Sommelsdijk, nabij kruising Anne Frank/aan/ Joost van den Vondellaan Sommelsdijk - verbranden kerstbomen op woensdag 4 januari 2012 om 18 00 uur (14/12/11)

Verleende omgevingsvergunningen:

• Sommelsdijk, Langeweg 113 - wijzigen terreindeling, oprichten erfafscheiding, aanbrengen reclame, opnchten nachtcontainer en kappen van 8 bomen (14/12/11), - Middelhamis, Joost van den Vondellaan 137 - opnchten tijdelijke huisvesting t b v vervangende nieuwbouw voor de penode van 3 jaar (15/12/11)

Verleende collectevergunning: - Nationaal Fonds Kinderhulp - inzameling van gelden van 22 f m 28 april 2012 (16/12/11)

Verleende standplaatsvergunningen:

- dhr & mw A Quist - parkeer plaats Oranjestraat Nieuwe-Tonge, verkoop visproducten op vrijdagen van 14 00-18 00 uur (14/12/11), - Dammers - parkeerplaats Oranjestraat Nieuwe-Tonge, verkoop kaas- en zuivelproducten op dinsdagen van 08 30-12 00 uur (14/12/11), - Q N Lam - Kerkepad tussen nr 1 en nr 3 Middelhamis, verkoop frituurprodueten op maandag t/m zaterdag van 09 00-18 00 uur en koopavond tot 22 00 uur (14/12/11), - J G den Haan - parkeerplaats Sint Nicolaasdreef Sommelsdijk, verkoop aardappelen, groenten en fruit op zaterdagen van 07 00- 13 00(14/12/11), - Scarlett Bijoux BV hodn Schreuders-Moerkerken juweliers - parkeerterrein Olympiaweg 32 Sommelsdijk, taxeren en/of innemen van gouden en zilveren sieraden op dinsdag en donderdag van 09 00-18 00 uur van januan t/m juni 2012 (14/12/11)

Verleende evenementenvergunningen: - Happy MUSIC - tiener-kerstparty

- Happy MUSIC - tiener-kerstparty op 16 december 2011 20 00 t/m 24 00 uur, recreatiecentrum De Staver Sommelsdijk (09/12/11), - Muziekvereniging Apollo -Apollodag 2012, m en om Ons Dorpshuis Korteweegje 14 Nieuwe-Tonge op 21 april 2012 van 10 00-16 00 uur (14/12/11), - Het Diekhuus - snuffelmarkt bij Diekhuusplein Middelhamis op 25 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni 2012 van 09 00- 18 00 uur (14/12/11), - obs De Pannebakker - wintermarkt bij obs de Pannebakker, Anemaetstraat 2 Nieuwe-Tonge op 27 januari 2012 van 18 00- 21 00 uur (14/12/11)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelhamis, Postbus 1, 3240 AA Middelhamis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelhamis Zandpad 70 - oprichten gevelreclame (12/12/11), - Middelhamis, Rembrandtlaan 30 -opnchten aanbouw (13/12/11), - Middelhamis Gedempt Kanaal 47 t/m 85 - opnchten gevelreclame (14/12/11) Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunnirig

De tjeslistemijn van onderstaande

aanvraag is verlengd met zes weken - Middelhamis, Sportlaan 1 - uitbreiden school (11/10/11)

Eerstvolgende zittingen welstandscommissie

Datum 10 januan 2012 Gemandateerde behandeling aanvang 10 00 uur Openbare regionale bijeenkomst aanvang 13 00 uur De zittingen vinden plaats m het gemeentehuis van Middelhamis De agenda's voor deze vergadenngen liggen een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelhamis

Tijdelijke algehele sluiting horeca tijdens jaarwisseling

De burgemeester van Middelhamis heeft op grond van artikel 2 30 van de Algemene plaatselijke verordening Middelhamis besloten tot tijdelijke algehele sluiting van alle in de gemeente Middelhamis gevestigde horecabedrijven, met uitzondering van Recreatiecentrum de Staver, op - 31 december 2011 van 20 00 uur tot 24 00 uur, - 1 januan 2012 van O 00 uur tot 9 00 uur De integrale tekst van dit besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis van Middelhamis en is terug te lezen op wnww middelhamis nl

Vaststelling subsidieplafonds

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelhamis maakt conform artikel 4 27 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij de subsidieplafonds voor 2012 heeft vastgesteld Deze liggen vanaf 22 december 2011 zes weken ter inzage op het gemeentehuis Koningin Julianaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelhamis Internet www middelhamis nl Tel (0187) 47 55 55 / fax 47 55 47 / e-mail info@middelhamis nl OpBningstijden maandag en vrijdag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tol 16 30 uur, donderdagavond van 18 00 tot 20 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 december 2011

Eilanden-Nieuws | 80 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 december 2011

Eilanden-Nieuws | 80 Pagina's