Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kwaliteit en waardering voor vrijwilligers Calando

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kwaliteit en waardering voor vrijwilligers Calando

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

DIRKSLAND - Dit jaar hielden alle betrokkenen bij hospice Calando al vroeg de nieuwjaarsreceptie. Maandag 19 december kwamen ze in groten getale bijeen in gebouw De Schakel te Dirksland. Er waren twee redenen om het tijdstip van dit evenement naar voren te halen. In de eerste plaats was 2011 het Europese jaar van de vrijwilliger. En in de tweede plaats werd dit jaar de derde kwahteitstoetsing afgerond.

^'a een koud en warm buffet, waarmee de avond begon, reikte hoogleraar pijnbestrijdmg en palliatieve zorg in Nijmegen prof dr. Kris C.P. Vissers het keurmerk voor de kwaliteitstoetsing uit. Toen hij de conclusies van de auditcommissie voorlas kwam daarin duidelijk naar voren dat - naast enkele-aandachtspunten voor kwahteitsborging - de zorg van Calando uitstekend is. De wijze waarop en de sfeer waarm de uitvoering van deze zorg plaatsvindt in Calando ^•erd zelfs als voorbeeld gesteld. Ook de inbedding en de samenwerking •ïiet andere organisaties in het pal-liatieve netwerk werd geprezen. Trots nam de Raad van Bestuur, dr Paul C. van der Velden en Janneke Koningswoud, het certificaat in ontvangst. Een woord van dank werd daarna gericht aan aUe medewerkers en vrijwilligers, die er gezamenlijk voor zorgen dat dit keurmerk verdiend werd.

Verbouwing

Aansluitend verraste de voorzitter van de Raad van Toezicht van Calando, J. van den Broek, de aanwezigen door te vertellen over verbouwplannen van Calando en een update van de inrichting van het hospice, waaraan een gift van Roparun ad € 100.000 zal worden besteed. Deze verrassing werd met een daverend applaus ontvangen.

Palliatieve zorg

Vervolgens hield de heer Vissers een inleiding over palliatieve zorg. Hij gaf daarin aan dat er in de toekomst een grotere behoefte zal zijn aan de zorg zoals Calando die biedt. Dit werd aangetoond door onderzoek en statistieken waarin naar voren kwam dat naast de vergrijzing er door de behandeling van ziektes andere zorg en meer complexe zorg nodig is. Vissers riep op om vooral op ethisch vlak de vraag te stellen of alles wat mogelijk is ook verantwoord is.

"Moeten we niet veel eerder aandacht besteden aan de voorbereiding op het levenseinde als er een levensbedreigende ziekte gediagnostiseerd wordt als kanker. Dat zou voorkomen dat men door ontkenning van de ziekte, zinloze behandelingen toepast. Dit betekent wel dat er nog veel meer onderzoek en veel meer energie gestoken moet worden in het onderkennen van signalen die wel of geen invloed hebben op de levensduur". Naast de noodzaak van aandacht voor de individuele patiënt vertelde Vissers veel over landelijke activiteiten die bedoeld zijn als ondersteuning en ontwikkeling van de palliatieve zorg.

Betrokkenheid

De heer P.C. van der Velden reageerde op de inleiding en verteld? over regionale samenwerking en de voorbereiding op palliatieve zorg in het ziekenhuis. Ook noemde hij zaken die belemmerend zouden kunnen werken op een verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg, zoals dreigende bezuinigingen en tekorten aan menskracht. Toch eindigde Van der Velden niet in mineur, maar hij gaf aan hoe de ontwikkeling van Calando met zijn vele vrijwilligers, soms tegen de stroom in, al meer dan 13 jaar doorgegaan is. "De betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers is enorm, allereerst op de bewoners en hun naasten, maar ook op elkaar. Juist deze samenwerking geeft de meerwaarde".

Vrijwilligers

Daarna werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Door enkele verpleegkundigen werden enkele 'Wist u datjes' voorgedragen die er niet om logen hoe waardevol de vrijwilligers binnen Calando zijn. De complementariteit van de mix vrijwilligers en betaalde medewerkers wordt alom gewaardeerd. Daarom was ook burgemeester Stoop aanwezig om namens de gemeente Dirksland de vrijwilligers middels een gloedvol betoog te bedanken. Namens Calando bood hij aan twee vrijwilligers, die vanaf het begin bij Calando betrokken zijn, een mooie kandelaar met kaars aan. Een presentje dat later op de avond ook alle andere vrijwilligers kregen uitgereikt. Alle betrokkenen bij Calando kunnen terugzien op een mooie avond met elkaar.

Ter gelegenheid hiervan stuurde een van de vrijwilligers onderstaand gedicht naar de redactie, waar we hieronder uiteraard graag ruimte voor bieden.

Vrij willig

Vrijwilliger Vrijwilliger in CALANDO Om, met je zieke naaste zeer begaan, er met z'n ALLEN voor klaar te staan. Een gesprek... de verzorging... ofte luisteren naar hun verdriet. WIE je bent, dat hindert niet. Daarom is het zo bijzonder en voelt het steeds weer als een wonder...

als weer aanbreekt de dag dat ik in CALANDO werken mag!

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's

Kwaliteit en waardering voor vrijwilligers Calando

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's