Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEMEENTE DIRKSLAND

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMEENTE DIRKSLAND

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanvraag omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

- het realiseren van een appartementencomplex (11 eenheden) in de nabijheid van de Bloemenweg te Dirksland, ook wel bekend als bouwplan 'De Nieuwe Gooye' (19-12-2011)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend

voor de activiteit bouw:

- het vervangen van een loods op het perceel aan de Vroonweg 17 te Dirksland (22-11- 2011),

- het bouwen van een garage op het perceel Nieuweweg 39 te Mehssant (21-12-2011)

Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschnft indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorziemngenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

Bekendmaking vastgestelde belastingverordeningen

De raad heeft in zijn vergadering van 22 december 2011 vastgesteld de Verordening op de heffing en invordenng van

- forensenbelasting 2012,

- hondenbelasting 2012,

- rioolheffing 2012,

- Iijkbezorgingsrechten 2021,

-leges 2012,

- marktgelden2012,

- onroerende-zaakbelastingen 2012,

- rioolaansluitrecht 2012,

- toeristenbelasting 2012,

- watertoenstenbelasting 2012, - afvalstoffenheffing 2012

- afvalstoffenheffing 2012

Ook heeft de raad op 22 december 2011 vastgesteld

- de Verordening kwijtschelding 2012

Deze verordeningen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis ZIJ zijn ook geplaatst in het gemeenteblad 2011, nummers 22 tot en met 33 De verordeningen zijn via de website te raadplegen

Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van hun bekendmaking

Datum bekendmaking 29 december 2011

Datum inwerkingtreding 30 december 2011

De datum van ingang van de heffing IS 1 januan 2012 De datum van ingang van de heffing van de toenstenbelasting en de watertoenstenbelasting IS 1 apnl 2012

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 10 januan 2012 om 10 30 uur in het ge meentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare ver gadenng van de regionale wel standscommissie vindt plaats op dinsdag 10 januan 2012 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Bekendmaking inleveren kerstbomen

Aan het begin van hef nieuwe jaar hebben de kerstbomen hun dien sten bewezen, maar ze leveren nog wel geld op Om te voorkomen dat de kerstbo

Om te voorkomen dat de kerstbo men na de feestdagen op straten en in plantsoenen te vinden zijn heeft het college van de gemeente Dirksland besloten dat wederom de bomen centraal worden ingezameld

U kunt uw kerstboom inleveren bi] de gemeentelijke werkplaatsen in Dirksland, Herkingen en Melissant Hier worden de bomen door de plantsoenendienst van de gemeente verwerkt

Voor iedere ingeleverde kersboom ontvangt u € O 50

Het inleveren van de kerstbomen IS met aan een maximum gebonden Voor de schoolgaande jeugd kan het een aardig zakcentje oplevereni Wel geldt nadrukkelijk dat alleen kerstbomen worden geac cepteerd van inwoners uit de ge meente Dirksland en bovendien met afkomstig zijn van tuincentra kerstbomenleveranciers, etc

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 4 januari 2011, tussen 13 00 en 17 00 uur

Het gemeentebestuur van Dirksland rekent op uw medewerking

Voorstraat 15, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Internet www dirksland nl

Tel (0187) 60 80 80/fax60 37 99/ennail infotdirksland nl

Openingstijden ma t/m vr 09 00 tot 12 00 en 13 00 tot 16 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's

GEMEENTE DIRKSLAND

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's