Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OOSTFLAKKEE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OOSTFLAKKEE

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kennisgeving voorbereiding Algehele herziening bestemmingsplannen Oude-Tonge dorp, Landelijk gebied West, Capelleweg en het urtwerkingsplan Handelskade

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee geven er kennis van dat zij overeenkomstig artikel 1 3 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voornemens zijn een algehele herziening voor te bereiden voor de bestemmingsplannen Oude-Tonge dorp Landelijk gebied West Capelleweg en uitwerkingsplan Handelskade

Deze plannen zullen worden herzien en samengevoegd tot een nieuw bestemmingsplan Oude- Tonge Dorp

Er worden thans nog geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage gelegd Ook is het met mogelijk om zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit voornemen

Te zijner tijd zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en dan zal de mogelijkheid bestaan om zienswijzen naar voren te brengen De kennisgeving van deze ter inzage legging zal te zijner tijd op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit kappen:

- 3 bomen ter hoogte van Lincolnplein 10 3255 XH Oude- Tonge (ontvangen 21-12- 2011)

• voor de activiteit reclame:

- Willemstraat 14 3255 BS Oude-Tonge (ontvangen 7-12- 2011)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu De ze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend

• voor de activiteit kappen:

- 8 bomen Schaapsweg 124 3258 AW Den Bommel (besluit verzonden 22 12-2011)

• voor de activiteit slopen:

- verwijderen asbesthoudende materialen uit de woning Achthuizensedijk 86 3256 AR Achthuizen (besluit verzonden 22-12-2011)

^ voor de activiteit slopen en kappen:

- verenigingsgebouw en 5 bomen Van Weelstraat 10 3257 BB Ooitgensplaat (besluit verzonden 20-12-2011)

NB

Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschnft bij het college van burgemeester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen vereist Het bezwaarschrift schorst namelijk met de werking van het bestreden besluit Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuis vesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee

Daarnaast maken burgemeester en wethouders bekend dat een omgevingsvergunning is verleend

• voor de activiteit bouwen:

- Snackrestaurant Langeweg 98, 3257 KD te Ooitgensplaat (besluit verzonden 20-12- 2011)

De stukken liggen met ingang van 2 januan 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge Het gemeentekantoor is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18 00 uur en 19 30 uur

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders kan met ingang van 3 januan 2012 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) Postbus 50951 3007 BM Rotterdam door

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders,

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs met in staat IS geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een beroepschrift is ingediend

Nadere informatie over de verleende vergunningen is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu

Welstandszittmg gemeentehuis Middelharnis

Datum 3 januan 2011

Gemandateerde behandeling Tijdstip 09 00 uur

Commissievergadering Tijdstip 14 00 uur

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht

Gewijzigde dienstverlening

Op maandag 2 januan 2012 is het gemeentehuis later open in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel Vanaf

10 00 uur IS het gemeentehuis geopend en kunt u weer bij ons terecht

Nieuwjaarsreceptie 2012

Het gemeentebestuur van Oostflakkee nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2012

Traditiegetrouw wordt de nieuwjaarsreceptie in een van de dorpen van de gemeente georganiseerd Dit jaar vindt de receptie plaats m verenigingsgebouw Grutterswei aan de Willemstraat 14 in Oude- Tonge

Vanaf 19 30 uur is de zaal geopend Om 20 00 uur spreekt waarnemend burgemeester Jan Heijkoop u toe in zijn Nieuwjaarstoespraak Daarna is er gelegenheid om informeel met elkaar te spreken

Burgemeester Jan Heijkoop gaat de gemeente Oostflakkee per 1 februari 2012 verlaten Per die datum heeft hij het burgemeesterschap van de gemeente Hendrik- Ido-Ambacht aanvaard Inwoners van de gemeente Oostflakkee krijgen tijdens de nieuwjaarsreceptie gelegenheid om afscheid van hem te nemen

te nemen Heft u met ons het glas op een positief 2012'

WIJ stellen uw komst zeer op prijs

Eisenhowerlaan 1 Postbus 75, Tel (0187)64 71 00 3255 ZH Oude-Tonge Internet www oostflakkee nl fax (0187) 64 71 99 e-mail info@oostflakkee nl

Openingstt|den Balie Burgerzaken dl t/m do 09 00 tot 12 00 uur en 13 00 tol 1700 uur ma en vr van 09 00 tot 12 00 uur 09 00 tol 12 00 uur en di t/m do 13 00 tot 15 00 uur

Balie Burgerzaken 09 00 tol 12 00 uur en di t/m do 13 00 tot 15 00 uur en op dmsdagovond van 18 00 tot 19 30 uur

Sociale Zaken, Wmo en OG 09 00 tot 12 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's

OOSTFLAKKEE

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's