Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'De nieuwe toekomst van Goeree-Overflakkee staat voor de deur'

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

'De nieuwe toekomst van Goeree-Overflakkee staat voor de deur'

Het overgangsjaar 2012

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Schaalvergroting. Meer bestuurskracht creëren. Een deskundige en meer gecentraliseerde leiding. Voldoen aan de eisen die de tegenwoordige tijd stelt aan een gemeente. De geschiedenis herhaalt zich, want dit waren óók argumenten voor de gemeentelijke herindeling in 1966.

Vóór deze herindeling telde het eiland dertien gemeenten. Daar zaten hele kleine tussen, zoals Goedereede met 1193 inwoners. Stad aan 't Haringvliet met 1323 inwoners en Herkingen met 1043 inwoners. Vier krachtige gemeenten moesten een eind maken aan de bestuurlijke versnippering.

Schaalvergroting 1965

Minister Smallenbroek wist het herindelingsvoorstel in 1965 zonder veel moeite door het parlement te loodsen. Een voorstel dat zijn voorganger Toxopeus een jaar eerder had ingediend. Deze bewindsman had in zijn memorie van toelichting geschreven: "De nieuwe toekomst voor Goeree-Overflakkee staat voor de deur. Zij is, met de ingebruikneming van de vaste oeververbinding tussen Ooltgensplaat en Numansdorp, zij het vooralsnog op bescheiden schaal, eigenlijk reeds aangevangen. Het wachten is nog slechts op gemeenten, die de nieuwe toekomst onderkennen en een daarop afgestemd adequaat en krachtig beleid kunnen voeren." De Kamers waren het eens met de minister. Al waren er ook Kamerleden die, in navolging van sommige gemeenteraadsleden op Goeree-Overflakkee, pleitten voor één eilandelijke gemeente. Een samenvoeging van dertien gemeenten dus, met in totaal tegen de 35.000 inwoners. Andere parlementariërs hadden de mogelijkheid overwogen om twee gemeenten te vormen. "Zij hadden op Goeree-Overflakkee echter geen ander centrum kunnen ontdekken dan Middelharnis- Sommelsdijk. Twee centra, welke nodig zouden zijn om twee gemeenten vruchtbaar te doen werken, omdat zonder centraal punt een gemeente bezwaarlijk kan worden opgebouwd, telt het eiland nu eenmaal niet", meldt het verslag van de parlementaire beraadslagingen. Het werden er dus vier in 1966: Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.

Schaalvergroting 2013 Vijfenveertig jaar later staan

Vijfenveertig jaar later staan we aan de vooravond van een nieuwe gemeentelijke fusie. De argumenten hiervoor komen grotendeels bekend voor. Al zijn de uitdagingen natuurlijk anders. Die ene gemeente, in 1965 al naar voren gebracht, komt er nu dan toch, zo lijkt het. 2012 IS, als ook dit herindelingsvoorstel door het parlement wordt geloodst, een vreemd jaar. Met vier gemeenten die nog volop functioneren, maar tegelijkertijd hard werken aan een fusie. Een overgangsjaar. Hoe kijken politici en bestuurders tegen dit jaar aan? Eilanden-Nieuws vroeg vier betrokkenen om hun gedachten onder woorden te brengen. Ze komen uit vier verschillende gemeenten en zijn lid van vier verschillende politieke partijen: burgemeester Ger van de Velde van Goedereede (WD), burgemeester Servaas Stoop van Dirksland (SGP), wethouder Klemgeld van Middelharnis (PvdA) en raadslid Scheermeijer van Oostflakkee (CDA).

2012 overgangsjaar^ of toch niet

door Ger van de Velde, van Goedereede burgemeester

Wat gaat 2012 u, ons, mij brengen? Allereerst hoop ik dat voor u allemaal 2012 een geweldig jaar wordt in alle opzichten. Behoud van werkgelegenheid, veel bezoekers aan onze meer dan mooie gemeente, maar bovenal een gezond 2012 is wat ik u toewens.

Het zal bestuurlijk een vreemd jaar worden: werken aan twee verschillende opdrachten. Zoveel mogelijk nog zaken realiseren die voor onze gemeente heel belangrijk zijn, nog bouwen en sjouwen. En zolang er geen besluit ligt blijven pleiten, met oprechte en heldere argumenten, voor onze zelfstandigheid. Het ziet ernaar uit dat minister Donner zijn wetsvoorstel nog voor het einde van dit jaar aanbiedt aan de Tweede Kamer. Goedereede heeft haar belofte, mee gaan doen als de ministerraad heeft beslist, gestand gedaan!

Grote Kluif

Maar ook al gaan meewerken aan de nieuwe organisatie die er, als alles doorgaat, moet staan op 1 januari 2013. Dat zijn wij verplicht aan iedereen die straks op die nieuwe gemeente een beroep doet. De winkel moet gereed zijn. Dat is een grote kluif Voor iedereen, raadsleden, wethouders, ambtenaren en ikzelf als burgemeester. De grote kunst is om telkens goed voor ogen te hebben en houden op welke stoel je zit. Nog op die van de eigen gemeente, of al op die voor de nieuwe gemeente, als er een beslissing wordt gevraagd. Ik heb er alle vertrouwen m dat ook onze gemeenteraad die kunst machtig is.

700 jaar stadsrechten

Ik verheug me op de viering van het 500-jarig bestaan van de Toren in Goedereede en op de viering van het hebben van 700 jaar stadsrechten in Goedereede. Een mooi evenementenjaar en een prachtige editie van de Ouwe Waerelt, het tijdschrift van De Motte, liggen in het verschiet. Groot compliment aan de initiatiefnemers, vanuit de gemeenschap zelf opgepakt!

Loslaten wat dierbaar is

Als de hamer in Den Haag valt komt er een tijd van afscheid nemen. Daar zie ik nog het meeste tegenop. Mijn man en ik voelen ons hier thuis. Loslaten wat mij zo dierbaar is geworden, de gemeenschap van mijn meer dan mooie gemeente Goedereede met zijn loyale inwoners, met zijn hard werkende inwoners, met zijn prachtige bedrijven, met zijn mooie visserijsector, met zijn vele vele gasten, met zijn prachtige natuurgebieden, met zijn geweldige strand, met die vele nostalgische plaatsen, met die prachtige evenementen, de contacten in en buiten onze gemeente, waaronder die van onze zustergemeente Ladek Zdroy, de samenwerking met het ambtelijk apparaat en het college en de gemeenteraad.

Zeven mooie jaren heb ik gekregen om te laten zien hoe een boerin burgemeester werd. Wat de toekomst brengen moge...

2012: een spannend jaar

burgemees­ door drs. Servaas Stoop, ter van Dirksland

Het einde van een jaar is altijd een goede gelegenheid om bespiegelingen te houden over de afgelopen twaalf maanden. Wat ging er goed? Wat kon en moest er beter? Dit stukje is echter niet bedoeld om de balans op te maken, maar gaat over de verwachtingen voor het aanstaande jaar; en dan vooral over de aanstaande herindeling. Voor inwoners van ons mooie eiland zal veel gelijk

Voor inwoners van ons mooie eiland zal veel gelijk blijven. De openbare ruimte zal worden bijgehouden, er zullen uitkeringen worden verstrekt en subsidies worden verleend. Er zullen vergunningen worden afgegeven en rijbewijzen aangemaakt. En toch zal het anders zijn, omdat het de laatste keer zal zijn dat producten en diensten worden aangeboden door vier zelfstandige gemeenten. We bereiden ons immers voor op de vorming van één gemeente voor heel Goeree-Overflakkee. Het wordt dus een bijzonder jaar.

Mijlpalen

Ik ga voorlopig uit van drie belangrijke mijlpalen. De eerste is wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling behandelt. Vanuit het gebied zullen we uiteraard informatie geven over de noodzaak van de herindeling. Het is aan minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vragen en opmerkingen van de Kamerleden te beantwoorden. Daarna zal de instemmende beslissing moeten vallen. Vervolgens is het tweede belangrijke moment, namelijk de behandeling in de Eerste Kamer. Hoewel ik doorgaans vertrouwen heb in het beoordelingsvermogen van veel volksvertegenwoordigers, blijft het toch spannend. Het is net als met een examen: je staat er goed voor en weet bijna zeker dat je het diploma haalt, maar toch....

De gemeenteraadsverkiezingen van november 2012 vormen de laatste cruciale mijlpaal. Zullen nieuwe politieke groeperingen een kans krijgen? Zal er een werkbare meerderheid voor een nieuw college ontstaan? Wie gaan de 29 nieuwe raadszetels bezetten? Vragen die dan beantwoord zullen worden.

Hard werken

Ondertussen is er voor de projectorganisatie en de stuurgroep nog heel veel voor te bereiden en te besluiten. Over de organisatiecultuur en -structuur, over huisvesting en iet, over harmonisatie van beleid en nog heel veel meer. U gaat daar ongetwijfeld een en ander van merken. Het wordt hard werken, maar dat is niet erg, want het gaat om de goede publieke zaak. Ik wens alle betrokkenen een jaar vol energie en inspiratie. (Vervolg op pagina 31

Beweging

door Harry Scheermeijer, raadslid van de gemeente Oostflakkee

Aan de vooravond van het jaar 2012 is wel duidelijk geworden waar ons eiland, de mensen van Goeree- Overflakkee en de dorpen in excelleren. Er is veel geschreven over de gemeentelijke herindehng van ons eiland. Over draagvlak, strategie, lokale en regionale opgaven, over motieven voor en tegen. Om dan nog maar niet te spreken over bestuurskracht, schaalvoordelen, beleidskaders, effecti-viteit en efficiëntie. Woorden die maar moeilijk tot leven lijken te komen, abstract zijn en eerder afstand geven in deze donkere dagen rond het kerstfeest.

Verbondenheid

Verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar. Saamhorigheid, de kerk, geloof, zelfredzaamheid, inzet en doorzettingsvermogen zijn woorden die beweging geven. Woorden van warmte, herkenning en perspectief, waardoor we met elkaar verbonden zijn. Het heeft met 'waarden en normen' te maken. Verbondenheid vraagt een persoonlijke inzet van ^e betrokkenen, is niet vrijblijvend, maar juist Zoekend naar die ander. Vanuit deze houding is er alleen maar respect voor 'tegengeluiden', vragen Over de voordelen en nadelen van de herindeling. In deze beweging van krachtenvelden blijft de uitdaging voor 2012 het versterken van '-vitale Woonkernen', onze dorpen, de straat waar ik woon, net onderlinge contact, de herkenbaarheid en veiligheid in de samenle-ving in verbondenheid. Het doel is om Goeree-Overflakkee te versterken in datgene waar het eiland al in goed in is. BesUiurlijk en administratief wordt het één gebied. Maar Goedereede is een ander gebied als Ooltgensplaat. Juist deze diversiteit is belangrijk en maakt ons eiland tot wat het is. Een kleurrijke diversiteit, zo verschillend maar met een grote samenhang.

'Echte samenleving'

2012 wordt het jaar van besluiten nemen over de nieuwe organisatie, de dienstverlening, de nieuwe burgemeester, griffier en secretaris. Een strak en ambitieus tijdspad, want er moet op 1 januari 2013 een bereikbare en dienstverlenende eilandelijke (gemeentelijke) organisatie staan. Maar dit zijn slechts randvoorwaarden voor de 'echte samenle- -ving'. De samenleving, de dorpen, de straten en de gezinnen. Daar gaat het werkelijk om. Mensen van vlees en bloed, de verbondenheid, de zorg voor elkaar, de kerk en de dynamiek die dit alles geeft.

Dat is de uitdaging van 2012, om te behouden en te versterken waarin we excelleren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's

'De nieuwe toekomst van Goeree-Overflakkee staat voor de deur'

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 december 2011

Eilanden-Nieuws | 36 Pagina's