Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De polders met hun boerderijen, landerijen en uitwateringen rond Melissant deel 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De polders met hun boerderijen, landerijen en uitwateringen rond Melissant deel 6

De polders Oud Kraaijer en Nieuw Kraaijer

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Oud Kraaijer

Ten noorden van Oud Onwaard en Aarddijkswal, is deze polder gelegen, die staat aangegeven als: Oud Kraaijer en Nieuwland.

Bij octrooi gaven de Staten van Holland en West Friesland in 1669 ter bedijking uit een gors of schor. Gelegen beoosten de haven van

Gelegen beoosten de haven van Dirksland, en benoorden de hiervoor genoemde polder. Omdat het in te dijken gors gedeel

Omdat het in te dijken gors gedeeltelijk op Sommelsdijkse grond lag, en daardoor op Zeeuwse grond was gelegen, waren er twee partijen. De houders van het octrooi en de eigenaren hadden één doel n.l. om beide gorzen en of delen gezamenlijk te bedijken.

In hetzelfde jaar werd het werk voltooid, waardoor de polders Oud Kraaijer en Het Nieuwland, ook wel Zeeuws Nieuwland genoemd, samen in een dijk werden besloten.

Bij een vloed in 1682 brak hij echter op twee plaatsen door, ook nog aan de zijde van de haven van Dirksland. De laatste breuk was waarschijnlijk bij de boerderij, staande op de hoek van de havendijk en de toen nog aanwezige buiten of zeedijk. Spoedig werd de schade hersteld, en

Spoedig werd de schade hersteld, en was er mede door het aanwassen der buitengor^en, daarna geen schade meer opgetreden.

We lezen in het archief van de polder:

Dag van vergaderinge gehouden binnen Sommeldijck, ten huijse van,- Pieternelle Cattestaart,- op 29 junij 1702. ,present het volle collegie van Dijkgraajfen gesworens,(Cornelis Catestaart was Dijkgraaf) van 1708 tot 1723.

In een oud stuk uit het polderarchief waar bestuurders uit verschillende polders bij elkaar komen, en overleg plegen, tekent met grote letters en zwierige krullen de bekende Hobius d Krijger als Dijkgraaf van Sommelsdijk in 1755.

Ook in deze polder staat een aantal grote boerderijen n.l. de bestaande stee van Slis, welke na verbouw nu toebehoort aan de Familie van der Spek die hier een akkerbouwbedrijf exploiteert. De naam is Oud Kraaijer.

Akkerzorg

Verder is er de boerderij, Akkerzorg, zoals bekend van Stehouwer, die nu aan de familie Van der Kooij toebehoort, de familieheeft een gemengd bedrijf, dus bestaande uit akkerbouw en mestvee.

Dan, ook aan de Oud-Kraayerdijk een modernere boerderij genaamd. De Bonte Koe, deze boerderij behoort toe aan de familie J. Slegh, het is een zorgboerderij, een gemengd bedrijf, met akkerbouw en zoogkoeien.

De dijk volgend richting Sommelsdijk, zien we een oude kapitale boerderij deze is genaamd, Dijkzicht, de eigenaar en bewoner is de tweede generatie van der Stoep, hiervoor bewoond door enige generaties Struijk,enz. er is nog een zomer en een winterhuis te zien, verschillende oude elementen worden in stand gehouden. Het bestaat uit een groot akkerbouwbedrijf

De laatste boerderij is gelegen aan de Kokseweg en is genaamd, 'Lust en Last', deze eveneens grote en monumentale boerderij heeft bekendheid door de vele evenementen die hier worden gehouden.

Hij wordt bewoond en geëxploiteerd door de zesde generatie Mijs. Op een plaat in de voorgevel van het huis staat de volgende spreuk:

" In Godes zegen is alles gelegen, wan men moet mennen terwijl de heul leijt,.1672."

leijt,.1672." Dit bedrijf omvat akkerbouw, een boomgaard met kleinschalige recreatie en paardenstal en -houderij. Ook deze polder is met de watersnoodramp niet ingevloeid. Deze polder heeft zijn uitwatering op de haven van Dirksland, hij bestaat uit vruchtbare klei. De oppervlakte is 180.82 Ha.

Nieuw Kraaijer

Deze polder behoorde indertijd ook tot de gemeente Onwaard, hetwelk zoals al eerder beschreven, in 1857, met eveneens de gemeente Roxenisse, tot de gemeente Melissant ging behoren.

Op 10 april 1704 stelden de Staten van Holland en West Friesland de voorwaarden vast, waarop ongeveer 500 gemeten gors verkocht zouden worden.

Aan het Domein hoorde ongeveer 370 gemeten toe en de rest aan de Ambachtsheerlijkheid van Melissant. Pas op 10 april 1708 vond de openbare verkoping plaats. Het werd gekocht door de heer Adriaan Dingmans te Oude Tonge. Voor hem en zijne "medestanders".

In het daarop volgend jaar 1709 wordt de polder ingedijkt, de kosten waren 38695.35 gld. Van doorbraken en of inundaties, is

Van doorbraken en of inundaties, is in de geschiedenis niets bekend . Wel bekend is dat de eensgezinde eigenaren in de voorzomer van 1893 alle wegen begrind of behard hebben. Wat op een uitgave van 2642,40 gld. kwam te staan.

Schutter

, In het archief van de polder komen we verschillende zaken tegen die bijzondere aandacht trekken. Een ervan is dat er in de polders Nieuw Kraayer en Kraayenisse indertijd een schutter is geweest. Deze man in de persoon van Balten Noordijk werd bij resolutie der bestuurders op 16 augustus 1798 beëdigt en benoemd tot schutter aldaar. De schutter zal te allen tijde,gewaarschouwt sijnde, vee in iemands land gevonden wordt, ten spoedigste zorg moeten dragen, hetselve ten spoedigsten moeten schutten in de schutskooy.

Als het vee langer dan 12 uur in de schutskooi blijft zal de schutter op kosten van de eigenaar het vee van voedsel moeten voorzien en behoorlijk oppassen. De schutter sal ten allen tijden op zijn woord gelooft werden, en zal als schutgels ontvangen.

Een paard bij daege 10 st. [stuivers] e bij nagte 15 st.

Een beest [koe] bij daege 6 st. en bij nagte 9 dt.

Een hokkeling varke of schaap half geld In den oogst van den Ie aug. Tot soo

In den oogst van den Ie aug. Tot soo lange de vrugten op het veld sijn dubbel geld.

Evenals de al beschreven polders watert ook deze doormiddel van een sluis op de haven van Dirksland uit. De polder bestaat geheel uit beste vruchtbare klei, en heeft een grote van 247.32 Ha.

Aan de dijk achterin de polder wordt een modern melkveebedrij f geëxploiteerd. Het in 1999 gebouwde bedrijf behoort toe aan de familie Lekkerkerk, hier ter plaatse heeft indertijd de Stelvaete gelegen, hoogstwaarschijnlijk ook een oude

hoogstwaarschijnlijk ook een oude doorbraak,waarover enige jaren geleden een artikel in Eilanden Nieuws heeft gestaan.

Dan de w.s. oudste boerderij, die, ook al enige keren is verbouwd, deze wordt momenteel bewoond door de Fam. de Graaff, welke een uitgebreid bedrijf in spruiten hebben, ook heeft jarenlang de Fam. van Seters hier gewoond.

De boerderij genaamd. De Franshoeve, is eerder van de heer L. van Es geweest. Toen nog genaamd Heiena's hoeve. De heer Leunis van Es die in Onwaard woonde bij zijn geboorte, is nogal wat jaren Burgemeester van Melissant geweest. Onder zijn leiding en voorzitterschap is in 1863 een Ned. Hervormde Kerk gebouwd. Verder is er een boerderij die eigendom is van Dhr. J.L. Mijnders. Deze in wat oudere staat, uitziende boerderij, is jarenlang bewoond door de Fam. Machiel van der Baan, daarvoor door de Fam. Kwak. en hiervoor door de heer Leendert Kats, welke indertijd deel uitmaakte van de gemeenteraad.

Rooms Katholieke Kerk De wat jongere boerderij waar Fam.

De wat jongere boerderij waar Fam. Buijs op gewoond heeft, wordt niet meer als boerderij gebruikt.

Aangrenzend naast deze boerderij is de Rooms Katholieke kerk gelegen, welke genaamd is, 'de Jozefkapel'. Naast deze kapel is de boerderij van de Fam. Struik gelegen. Genaamd Rust Roest. Arie Struik die een bijzondere gave had n.l. alles op rijm te verwoorden, hiervan is indertijd een boekwerk verschenen. Hij had een flink gezin met nogal wat jongens. Zijn zoon Lies Struik is op de boerderij gekomen, welke al op leeftijd, daar nog steeds woont.

Verder is er de stee van Rosmolen, van Loon en Schilperoort waren vroegere bewoners.

Drie gebroeders Rosmolen hebben hun bedrijf rond de boerderij, een ervan woont in het huis.

Een bedrijventerrein dat genaamd is, 'de Ruijgenhil' dat aan de oostkant aan de Provincialeweg is gelegen, valt ook in deze polder. Verschillende grote bedrijven zijn

Verschillende grote bedrijven zijn hier, zoals N. Mijnders,en J.L Mijnders, transport en handel. Dhr.

K.G. van der Wal met een stoeterijmanege, de voorheen gewezen landbouwvereniging, die enige keren van eigenaar en bestemming is gewisseld. Ook is er de fabriek van Culi d ór producten van patisserie e.d. Ook zijn er nog verschillende andere

Ook zijn er nog verschillende andere bedrijven, v.n. kleinere, die we niet alle bij name noemen. Op het eind van de polder tegen

Op het eind van de polder tegen Roxenisse aan, is een nertsenfarm van de Fam. Goedegebuur. In 1953 is deze polder tijdens de ramp niet ingevloeid. (Slot volgt)


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

De polders met hun boerderijen, landerijen en uitwateringen rond Melissant deel 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's