Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bij terugtredende overheid is er voor burger meer accent op zelfredzaamheid en eigen creativiteit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bij terugtredende overheid is er voor burger meer accent op zelfredzaamheid en eigen creativiteit

Nieuwjaarsrede burgemeester Van de Velde in Goederee

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - "2012 wordt een in alle opzichten uitdagend, turbulent en bijzonder jaar. Het zou zo maar het laatste jaar van onze zelfstandige gemeente kunnen zijn. Als dat zo is dan gaat de meer dan mooie gemeente Goedereede op in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Het betekent ook dat wij in dat geval slechts een korte voorbereidingstijd hebben om daar klaar voor te zijn. Ons standpunt, dat wij gedwongen herindeling het slechtste poUtiek instrument vinden, is bekend. Wij hebben dit met open- en transparante argumenten uitgedragen en zullen dit ook blijven doen. Anderzijds zijn wij ook realistisch dat de 'trein' door rijdt". Burgemeester Ger van de Veld gaf m haar nieuwjaarstoespraak, donderdagavond in Zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp, nog eens een signaal af over de teleurstelling dat Goedereede de enige gemeente in het land is die tot nu toe gedwongen wordt tot herindelen.

Door Jaap Ruizeveld

In het lopende proces (met advies Raad van State naar Vaste Kamercommissie), waar de griffie al groen licht kreeg om verdere voorbereidingen ter hand te nemen en gemeenten te informeren, verwacht ik binnenkort een brief met de stukken en een uitnodiging te reageren", vervolgde de eerste burger. "Goedereede zal dat doen met, zoals ik al stelde, legitieme argumenten. Onze gemeente doet het goed. Wij hebben oog voor collegagemeenten. Staan open voor samenwerking. Doen dat lokaal, op het eiland en daar buiten. Wij zijn financieel gezond. Rapporten over het dienstverleningsonderzoek en van de Rekenkamercommissie onderschrijven dat", aldus de burgemeester. Zij gaf aan bUj te zijn dat Goedereede inmiddels volwaardig meedoet in alle werkgroepen. Daarin kennis en knowhow inbrengt en in een aantal dossiers als trekker functioneert. De harmonisatie van beleid, de gehele inpassingsprocedure voor het personeel, de huisvestingsproblematiek, de iet. AUes moet wel geregeld zijn aan het eind van dit jaar. Een inspannende periode voor alle betrokkenen.

Overzicht

"Afgelopen jaar is er veel binnen onze gemeente gerealiseerd. De bouw bij de Entree Goedereede. Een lang gekoesterde wens. In Welgelegen Ouddorp vordert de eerste fase en voor het tweede deel is inmiddels de aanbesteding gehouden. Het nieuwe Zorgcentrum De Vliedberg komt eraan. Zo ook de nieuwe brandweergarage in Goedereede. Op recreatief gebied zijn mooie resultaten geboekt, zoals nieuwe strandtenten en extra kilometers fietspaden. De uitbreiding van de tramlijn tot dichtbij Scharendijke. De ontwikkeling voor de bouw van het Eco-hotel aan de Punt. De bedrijven- investeringszone werd ingericht met nu al positieve resultaten, zijnde minder inbraken op de industrieterreinen Stellendam. We hadden een prachtige vlootschouw tijdens de Dag van de Visserij. En wij zien uit naar de promotie en netwerkdag van de Stellendamse Garnaal", zei mevrouw Van de Velde.

Nog meer

"Goedereede trok hard aan het opstarten van de SVAG, het samenwerkingsverband van autonome gemeenten. Wij vierden een prachtig 125-jarig jubileumjaar van de Koninklijke Fanfare ApoUo Goedereede. Terwijl Fanfare De Hoop uit Stellendam wederom eerste werd bij het grootste landelijke concours. De gemeenteraad nam een besluit tot renovatie van zwembad 't Zuiderdiep in Stellendam. Wij sloten een contract voor een nieuwe beheervorm voor de dorpshuizen. De gemeente raad plugde tonnen aan bezuinigingen in, maar investeerde ook veel in de openbare ruimte, met name in de kern Stellendam. Ook is een grote investering in ons recreatief product als uitwerking van de economische nota, geborgd".

Visserij "In recente TV Rijnmond-uitzendin

"In recente TV Rijnmond-uitzendingen werd inzicht verstrekt in het wel en wee in onze visserijsector en wat dat voor gezinnen betekent. Goedereede heeft een aantal schepen dat tot de top van de wereld behoort. Ik hoop van harte dat de Europese commissie akkoord gaat met het vrijgeven van de pulskor-visserij. Naast het blijven innoveren en duurzaam vissen is dit één van de grote omslagen die de kottersector nodig heeft om te kunnen overleven. Dit is belangrijk voor de visserijcluster in onze gemeente", zei Van de Velde.

Taken overdragen

"Voor de overdracht van nieuwe taken van rijk naar gemeente, zijn wij niet bang. Een aantal dossiers hebben wij in samenwerkingsverband al opgepakt en dat loopt goed. De grote nieuwe taak in de jeugdzorg kunnen wij niet als eiland alleen oppakken; daarvoor hebben we minstens het Rijnmondgebied nodig als partner. Ik wijs ook op de invoering van de wet Werken naar Vermogen. Het gaat om miljarden die nu via het Rijk worden uitgegeven, maar ook over miljoenen die na de overdracht bij het Rijk achterblijven. Het Rijk bezuinigt, de rekening komt bij de gemeenten terecht en de toekomst leert welke financiële consequenties het voor de gemeenten heeft. De tijd dat veel zaken door de overheid werden geregeld en de burger daarop een beroep kon doen, is voorbij. Er wordt steeds meer gevraagd van zelfredzaamheid, van eigen inventiviteit en van eigen creativiteit. Daarnaast blijft de roep om economische ontwikkelingen. Uiteraard broodnodig al is het alleen al voor behoud van werkgelegenheid en behoud van ons voorzieningenniveau. Dus facihteren waar dat kan. Voorwaardenscheppend en ruimte biedend.

Keuzes maken

Bij dit alles moeten wij niet vergeten dat, ondanks de voorbereiding voor de nieuwe gemeente, ondanks de voorbereidingen op de inzet voor de nieuwe taken die het rijk bij de gemeente legt, de winkel van Goedereede gewoon openblijft om inwoners doorlopend zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is duidelijk dat er daarbij keuzes gemaakt moeten worden. Projecten waar al afspraken en contracten voor liggen zullen zoveel mogelijk worden afgemaakt. Uiteraard worden de wettelijke verplichtingen opgepakt. Echter het betekent ook dat niet alle nieuwe dossiers meer in uitvoering komen. Dat is een onmogelijke opgave. Wel zuUen bestuur en organisatie zich bij dit alles tot het uiterste inspannen. Herdenken

Het jaar 2012 is voor Goedereede op meerdere fronten een historisch jaar Immers wij herdenken dat onze stad 700 jaar geleden stadsrechten kreeg en ook dat de toren van Goedereede 500 jaar geleden werd opgeleverd. Een mooi feestprogramma staat ons te wachten, geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap. Laten wij er met zijn allen, gemeente, inwoners en bedrijfsleven, dit jaar weer de schouders onder zetten. Een turbulent 2012 biedt zeker ook kansen. Namens het gemeentebestuur wens ik een ieder een gezond en goed jaar. Dank voor alle inzet in 2011 en bij de jaarwisseling. In het bijzonder de politie, de drie blusgroepen Ouddorp, Stellendam en Goedereede en de gemeentelijke organisatie. En voor uw agenda noteer de datum 16 maart 2012. In het kader van NLDoet organiseert de gemeente Goedereede dan een bijzondere bijeenkomst voor onze vrijwilligers", besloot burgemeester Van de Velde.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 32 Pagina's

Bij terugtredende overheid is er voor burger meer accent op zelfredzaamheid en eigen creativiteit

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 32 Pagina's