Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beleidsvisie Energieneutraal 2030 strandt in raad

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beleidsvisie Energieneutraal 2030 strandt in raad

Voorkom dat eiland wordt ingesloten door een groot windmolenhekwerk

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Een politieke poging om een standpunt te bepalen over de Beleidsvisie Goeree-Overflakkee Energieneutraal 2030 strandde in schoonheid. Het was, naast enkele kanttekeningen bij het eindrapport Burgerparticipatie, in feite ook het enige agendapunt in de eerste vergadering van de gemeenteraad van Middelhamis dat de fracties achter het spreekgestoelte bracht. Een motie van VDB78 bij dit item werd, na een korte schorsing, ingetrokken. Even triest als de onderwerp-loze agenda was de aanblik van de publieke tribune waarop alleen trouwe bezoeker Piet van Zielst enige tijd van zijn nimmer aflatende belangstelling in het politieke wel en wee, gewag maakte.

Bij de startnotie Wet werk en bijstand, die voor kennisgeving werd aangenomen uitte mevrouw Vermeulen (PvdA) haar ongenoegen over de insteek van het Rijk. Een bezuinigingsaanpak die de allerzwaksten treft waardoor het leed voor deze groep nauwelijks is te overzien. Met de woorden “verschrikkelijk en onzalig” vatte de fractieleider haar betoog in twee kernwoorden samen. Met klem drong zij er op aan dat het college (de portefeuillehouder) lokaal maatwerk zal leveren en dossiers nauwkeurig bekijkt of er oplossingen voor probleemgevallen geboden kunnen worden. Wethouder Van Doorn begreep de noodkreet, gaf aan dat de gemeente rijksbeleid moet uitvoeren, maar dat zorgvuldig naar schrijnende items gekeken zal worden.

Het Eindrapport Burgerparticipatie van de Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee onder de titel De heggetjes zijn geknipt, kreeg de handen niet op elkaar. Te mager, slechts één onderwerp per gemeente onderzocht en beoordeeld. Dat had beter gekund. Kritiek van de frac ties waar in voorzitter Zevenbergen zich kon vinden. Er zijn, weliswaar bruikbare algemeen geformuleerde aanbevelingen gedaan, maar die zijn niet gebaseerd op onderzoek, was zijn samenvattende opmerking. De burgemeester verwees naar zijn Nieuwjaarsrede waarin duidelijk aangeven werd dat echte leiders nodig zijn en anderzijds dat geconstateerd moet worden dat het vertrouwen van de burger in de politiek erg broos is. Osinga (WD) waarschuwde voor het gevaar dat de kloof steeds groter wordt en dat het vertrouwen niet beschaamd dient te worden. De Rover (CU) wilde in het Presidium het onderwerp nog eens aan de orde stellen: Hoe bij burgerparticipatie nu een en ander loopt en hoe het kan worden verbeterd. Mevrouw De Haan (D66) zag lokaal toch enige lichtpuntjes, zoals bij het hondenpoepbeleid. Van Dam (SGP) sprak van een eenzijdig rapport. Eigenlijk onder de maat. Begin februari praten de vier gemeenten gezamenlijk over het thema. Wellicht komt er dan een bevredigend platform of draagvlak. Anders is het wellicht nodig dat Middelhamis zelf stappen gaat zetten, was de conclusie, verwoord met: Even afwachten nu.

Energieneutraal

Wat is streven naar? Wat is een beter signaal: Iets willen of er voor gaan met de insteek op kunnen? Moet er sprake zijn van een hoge ambitie of moet op een lager niveau worden geopereerd? Allemaal losse slogans die opdoken bij de gevraagde instemming met de regionale doelstelling over klimaat en energie, opgenomen in de beleidsvisie Goeree-Overflakkee energieneutraal in 2013. VDB78 gooide in het debat zelfs twee woordvoerders in de strijd en lanceerde een motie. Hierin werd geadviseerd om met aansluiting op reeds bestaande parken op het eiland, windmolens zoveel mogelijk te concentreren. Nu Provincie en Rijk fors inzetten om tientallen extra grote windmolens op het eiland te plaatsen zal dat beslist leiden tot een onaanvaardbare mate van landschap- en horizonvervuiling. Dit brengt de sector recreatie en toerisme blijvende schade toe, stelde VDB78 in de motie. De fractie vroeg het college te onderzoeken of te laten onderzoeken om de windmolenparken op het eiland uit te breiden, zodat de windmolens niet over het hele eiland worden geplaatst. Daarbij alles in het werk stellende om te voorkomen Goeree-Overflakkee wordt ingesloten door een windmolenhekwerk. Ook werd gevraagd de motie te delen met de overige drie gemeenten op het eiland.

Beleidsvisie

Goeree-Overflakkee heeft veel kansen om zich te profileren op het gebied van duurzaamheid en in het bijzonder duurzame energie. Vanwege die kansen stelt de Regio zich tot doel het eiland in 2030 energieneutraal te krijgen. Een ambitie die kan worden bereikt door in te zetten op energieopwekking en energiebesparing, staat er in de beleidsvisie. Fracties en college hadden soms gelijkluidende, maar merendeels afwijkende gedachten over het onderwerp. Waarom niet ambitieus inzetten op 2020 in plaats van 2030? Probeer de regie zelf in de hand te houden voordat je wordt uitgespeeld door de plannen van Rijk en Provincie. Hoe kun je draagvlak scheppen? Hoe samenwerken? En op elke wijze blijf je aangeven dat windmolens eigenlijk alleen in de randen op het eiland gezet zouden moeten worden. En ook niet onbelangrijk: Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen een tijdelijke bron als windenergie. Zonnepanelen en een Getijdencentrale zijn ook aan de orde.

De inhoud van de VDB78-motie was te onduidelijk vonden fracties. Eigenlijk zou er een toelichting bij moeten. Dat vond men echter weer niet gewenst. Het is een overdracht-dossier voor de nieuwe gemeente merkte voorzitter Zevenbergen op. Vóór de zomer zullen op dit terrein belangrijke onderzoeksgegevens beschikbaar zijn aan de hand waarvan men dan stappen kan zetten. College en fracties vonden elkaar tenslotte in de afspraak dat het onderwerp nog eens op de agenda terugkeert. Vermoedelijk eind eerste kwartaal. Daarop trok VDB78 haar motie in.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Beleidsvisie Energieneutraal 2030 strandt in raad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's