Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sionkerk Gereformeerde Gemeente in gebruik genomen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sionkerk Gereformeerde Gemeente in gebruik genomen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Zaterdag 14 januari vond de openingsdienst plaats van het nieuwe gebouw van de Gereformeerde Gemeente, de Sionkerk, gelegen aan de Landbouwweg 3 in Middelharnis. Velen waren gekomen om getuige te zijn van deze feestelijke dienst. Omdat de gewone kerkzaal niet groot genoeg was om alle aanwezigen een plaats te geven, was door het openen van een schuifwand zaalruimte bij de kerkzaal getrokken. In de toespraken klonk dankbaarheid en vreugde door.

Voorafgaand aan de eigenlijke dienst werd de kerk overgedragen. De samenkomst begon met inleidend orgelspel en aansluitend het zingen van psalm 74:2: “Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond...”. Daarna kreeg de heer M. van der Boom, de voorzitter van de bouwcommissie, het woord. Hij heette ieder hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom was er onder andere voor predikanten die namens zustergemeenten aanwezig waren, vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken, en voor degenen die namens Woongoed Flakkee aanwezig waren. Van der Boom gaf aan verheugd te zijn dat men “in zo groten getale” was opgekomen. De voorzitter memoreerde het traject dat was afgelegd om tot de bouw van de nieuwe kerk te komen. Ook stond hij stil bij de bouwactiviteiten die hadden plaatsgevonden. Hij vertelde dat diverse werkzaamheden door eigen mensen zijn uitgevoerd om kosten te besparen, onder andere het leggen van de tegelvloer. “De betrokkenheid was groot. De vrijwilligers werden door andere vrijwilligers voorzien van koffie en alles wat daar bij hoort”. Hij meldde dat later dit jaar een fotoboek beschikbaar komt. Het digitale fotoboek is er al. Verder gaf hij aan dat de bouwcommissie aanvankelijk er van uitging dat een deel van de oude inventaris in het nieuwe gebouw gebruikt zou kunnen worden. Dat bleek echter al gauw anders te zijn. “Alleen het vont van het doopvont is meegegaan”. Dit vont of doopbekken is in het verleden door de Hervormde gemeente van Sommelsdijk geschonken aan de Gereformeerde Gemeente van Middelharnis omdat de Hervormde gemeente het kerkge- bouw mocht gebruiken. Verder wees de voorzitter er op dat vrijwel alle bedrijven uit de eigen gemeente “op concurrerende basis” konden bijdragen aan de kerkbouw. “Ik prijs mezelf gelukkig voorzitter te zijn geweest van deze commissie. Binnen de commissie was veel deskundigheid aanwezig”, zo zei hij. Hij besloot zijn toespraak met de woorden: “Het is onze wens en bede dat in dit kerkgebouw Gods Woord mag worden verkondigd. Maar ook dat het een plaats van ontmoeting zal mogen zijn, waar de onderlinge band verstevigd zal mogen worden”.

Daarna droeg Van der Boom het kerkgebouw met het overhandigen van de sleutels symbolisch over aan de voorzitter van kerkenraad ds. S. Maljaars.

Kerkdienst

Nadat was gezongen psalm 74:12, “Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd’, o HEER”... begon de eigenlijke kerkdienst. Na het uitspreken van votum en groet werd gezongen psalm 119:65. Tijdens het zingen van de derde regel, “Want d’oopning van Uw woorden zal gewis”, opende ds. Maljaars de kansel-Bijbel.

Daarna las een ouderling artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de algemene christelijke kerk. De Schriftlezing was Jesaja 14:28-32. De tekst voor de prediking was vers 32: “Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden”.

“Vanmiddag mag de Sionkerk in gebruik genomen worden. En dat is een wonder gemeente”, zo hield ds. Maljaars zijn hoorders voor. Hij stond er bij stil hoe op zondag 8 januari de Bijbel in de oude kerk is gesloten met de woorden van psalm 146:10: “De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht!” Vervolgens wees hij er op hoe wijlen ds. H. Kieviet op 3 april 1928 de oude kerk met dezelfde tekst in gebruik nam waaruit vandaag gepreekt wordt.

Het thema van de preek was: Gods zorg voor Sion. Dit werd uitgewerkt in twee punten: “Sion bedreigd” en “Sion getroost”.

Ds. Maljaars legde uit dat de tekst moet worden gezien tegen de achtergrond van de bedreiging van Jeruzalem door het rijk van Assyrië en de Filistijnen. Met name de Filistijnen probeerden de jonge koning Hizkia te verleiden om een bondgenootschap te sluiten tegen Assyrië. Om zo op aardse macht te vertrouwen en niet op God. Die verleiding van de Filistijnen is er nu ook voor het Sion Gods, zo zei de predikant. De verleiding namelijk om met de wereld mee te doen.

Ook stond ds. Maljaars stil bij het antwoord dat aan de boden van de Filistijnen gegeven moest worden: “dat de HEERE Sion gegrond heeft”. “De grondslag van Sion ligt in de verkiezende liefde Gods. De grondslag van Sion ligt in de verlossende liefde van de Zoon. Die grond ligt vast in het toepassende werk van de Heilige Geest”.

Weerlozen

De bedrukten waar de tekst van spreekt, typeerde de predikant onder andere als “die weerlozen die zichzelf niet kunnen helpen. Dat zijn de bedrukten Zijns volks”. Aan het eind van de preek richtte

Aan het eind van de preek richtte ds. Maljaars zich tot de kinderen met de woorden: “Het hart moet geopend worden. Maar ik mag ook zeggen: Het kan geopend worden. Door de HEERE”. Tot de jongeren zei hij: “Sions Koning kan niet zonder onderdanen zijn. Dat mag moed geven. Dat mag hoop geven. Ook in deze tijd. Ook in 2012”. Tot de ouderen zei hij: “Er is een toevlucht in Sion. Maar haast u toch om uws levens wil”.

Burgemeester

Na de preek werd gezonden psalm 68:8: “Dat Basans hemelhoge berg... ”enz. Daarna volgde een vijftal toespraken. Ds. E. Bakker sprak namens de classis Tholen en de Particuliere Synode. Daarna kwam burgemeester P. Zevenbergen van Middelharnis aan het woord. Centraal in zijn toespraak stonden de woorden: verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Hij gaf aan dat hij en de wethouder verheugd waren dat de nieuwe kerk kon worden geopend, en dat zij met plezier de openingsdienst bijwoonden. In die zin verblijdde hij zich met de blijden. Hij sprak ook de hoop uit dat in de kerk in tijden van verdriet steun, troost en Gods nabijheid zal worden ervaren.

Bouwbedrijf

De heer A.G.M. Bom sprak namens bouwbedrijf Boogert en architectenbureau Born. Hij lichtte het ontwerp van de kerk toe. De opdracht die de gereformeerde gemeente had gegeven luidde: Ontwerp een kerkgebouw dat er uitziet als een kerkgebouw. Hij legde uit hoe deze opdracht vorm heeft gekregen. Als eerste noemde hij de hoogte van het gebouw, inclusief de torenspits bedraagt die 26,3 meter. Verder wees hij op het “verticale gevelbeeld” en de steile dakhelling die het idee van eenvoud versterkt. Ook wees hij op de bijzondere ligging van het kerkgebouw, tussen een woonwijk en een begraafplaats in. Daarna kreeg de heer S. van Nieuwaal, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woongoed Flakkee, het woord. Hij legde uit dat samenwerking met de Gereformeerde Gemeente in het nieuwbouwtraject voor beide partijen veel voordelen had. Ook roemde hij de goede samenwerking: “Op dit project kijken we dankbaar terug. In goede harmonie, met gevoel voor eikaars wensen, trokken we op”. Hij gaf verder een geldbedrag in de vorm van een symbolische cheque cadeau, die bedoeld is als bijdrage voor de nog te plaatsen gebrandschilderde ramen.

Orgel

Vervolgens gaf de heer F. Elshout van Flentrop orgelbouw een toelichting op het orgel. Hij toonde zich verheugd dat het orgel in de nieuwe omgeving een goede klank blijkt te hebben. Van tevoren had hij dat ook wel zo ingeschat, maar, zo zei hij, “het is toch altijd weer spannend”.

Ds. Maljaars sprak nog een dankwoord uit, onder andere aan de leden van de bouwcommissie waaraan sommige vanaf het begin, elf jaar geleden, lid waren.

Na afloop van de dienst kregen de aanwezigen gelegenheid om nog een kopje koffie te gebruiken en het kerkgebouw te bezichtigen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Sionkerk Gereformeerde Gemeente in gebruik genomen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's