Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Het wel�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Het wel�

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zegt den rechtvaardige dat het hem welgaan zal. Jesaja 3:10a

Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen en goddelozen. Een tussensoort is er niet. Het is of één van de twee wegen waar de mens op wandelt, of de smalle weg des levens, of de brede weg des verderfs. En vaak is de schijn zo, dat het de goddeloze wel gaat de tenten der verwoesters hebben rust, en die God tergen hebben verzekerdheden.

En de rechtvaardige? De rechtvaardige en oprechte is een spot, hij is een verachte fakkel naar de mening van diegene die gerust is. Asaf zegt van de goddeloze: "ze weten van geen tranenbrood Van geen banden tot den dood. Hun kracht is fris, ze zijn gezond. Tot op hun laatsten avondstond. Daar is geen vréze Gods voor hunne ogen”. Maar ook merken we dat de rechtvaardige mat wordt, en bedrukt vaak zijn weg gaat, wanneer veel strijd, moeite, verdrukkingen en beproevingen hun deel zijn. Niet altijd is de hand des Heeren vol goedertierenheid, niet altijd weldaden en zegeningen. Integendeel: Houd dan Zijne goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft God vergeten barmhartig te wezen. En dat geldt ook voor de Kerk des Heeren, Nieuw Testamentisch. Wat al strijd van buiten en vrees van binnen. Waarom verbergt Gij uw aangezicht? Waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart? Alles is dan zo donker, zonder licht, zonder troost, moed en kracht. De tegenpartijders honen de Kerk. Waar is uw God? De weg der rechtvaardigen is vaak zo moeilijk, zondesmart, inleven dat de wortel niet deugt: Een onrechtvaardige.

En toch een blijmare: Zeg den afgekeurde rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan. En vandaar is het zo’n won-der dat het zo één wel zal gaan. Want een rechtvaardige te zijn in de Ogen des Heeren, wil niet zeggen dat ze geen zonde hebben. Integendeel ze doen belijdenis: En ga niet in het gericht met Uwen knecht, niet kunnen bestaan voor Uw aangezicht. Zij kennen zich oprecht schuldig voor God. Ze bekennen het met droefheid, dat ze al Gods geboden hebben overtreden, en niet een gehouden: Hoewel ze een oprechte keuze hebben om naar Gods geboden te leven, ze zich door ontdekking dat de zonde hen in alles aankleeft. Ze mishagen zichzelven daarover, en een begeerte om heilig voor God te leven, en van de zonde verlost te worden, waar ze hun best voor doen, maar in eigen kracht teleurgesteld werden. Want ze kunnen met hun gerechtigheden voor God niet bestaan. Dat wordt hun beleving.

Daarom wordt er een zoeken geboren in een Ander, waar ze voor in en overwonnen worden, n.1. Jezus Christus en Dien gekruist. Een rechtvaardige is een mens, zoals de Heere hem aanziet in Christus. En zo’n rechtvaardige vindt ook geen bestaansrecht voor de Heere buiten Christus. En waar de rechte kenmerken der rechtvaardigen gevonden wordt wordt getuigd: Dat het hem wel gaan zal.

Dat is de Troost voor Gods Kerk. Waarom moet dat telkenmale herhaald worden ook in de prediking? Ze hebb dit nodig. Want: de rechtvaardige is er soms verre vandaan in de beleving. Hij is er altijd niet zeker van dat het voor hem waar is. Wel voor een ander. En al is twijfel zonde, ze twijfelen wel eens: zou het wel zo zijn, omdat ze het tegendeel vaak ervaren: De Geloofslamp brandt niet altijd: Er zijn zoveel leeuwen op de weg, en kleine vossen die de wijngaard bederven. Vandaar is het zo noodzakelijk voor die bestreden vermoeide zielen, dat het licht opgaat in hun leven. Wel gaan in een ander. Aan zijn kant nauwelijks zalig worden. Zegt het de Rechtvaardig het zal hen wel gaan. Wel gaan in die Rechtvaardige, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Gelijk Noach in de zondvloed en Lot in Sodom bewaard werd, alzo zal het volk des Heeren in Hem het wel mogen ontvangen.

Genade voor genade. Uit zijn volheid bediend te worden. Wel troost in het leven. Wel in de verkondiging in Zijn volbracht werk. Wel in de aflossing dat een onrechtvaardige in Dien Rechtvaardige door God met God verzoend wordt.

Hoe donker dan des Heeren weg dan wezen mag. Hij ziet in Gunst op die Hem vrezen. Hier een verdrukking van tien dagen, maar straks eeuwige blijdschap. Een Eeuwig wel door U, door U om het eeuwig welbehagen.

De Bijbel heeft een boodschap voor iedereen. Voor mensen van alle leeftijden. Voor de jongens en meisjes, voor de jongelui, voor de jongvolwassenen tot aan de oudsten toe. In de afgelopen weken ontving ik van uitgeverij Den Hertog te Houten een aantal nieuw verschenen boeken die met elkaar alle leeftijden bestrijken. Van alle vijf geldt dat ze de inhoud van de Bijbel dichter bij de lezer willen brengen. Wel, zulke boeken wil ik graag onder jouw en uw aandacht brengen.

voor de kinderen

“Leer ons bidden!”, vroegen de discipelen aan de Heere Jezus. De Heere Jezus ging op dat verzoek in. Hij gaf aan hen, en daarmee aan Zijn kerk van alle tijden, het volmaakte gebed, het Onze Vader. Een mooie en praktische uitleg van dat gebed is te vinden in de Heidelbergse Catechismus (zondagen 45 t/m 52). Maar voor de jonge kinderen is die verklaring nog iets te moeilijk. Nu verscheen er een mooi boekje waarin het Onze Vader voor de jongens en meisjes wordt uitgelegd. De schrijfster is juf op een basisschool in Geldermalsen. Ze schrijft heel begrijpelijk en heel persoonlijk voor de kinderen. Dit belangrijke gebed wordt heel dichtbij gebracht. Aan het eind van elk hoofdstukje worden de belangrijkste dingen samengevat. Erg aanbevolen!

Erna Koemans-Fase, Bidden en danken. Het Onze Vader uitgelegd aan kinderen. Paperback. 78 pag. ISBN 978-90-331-2418-1. Prijs € 9,90

voor de tieners

In de Bijbel worden heel wat dieren genoemd. Ze worden genoemd in de diverse geschiedenissen. Maar ook komen ze ter sprake als voorbeeld en om uit hun gedrag een les voor onszelf te trekken. Zo bijvoorbeeld in het boek van de Spreuken: de mier, het konijn (klipdas), de sprinkhaan, de spin, etc. Ds. M. van Kooten, predikant te Elspeet, kwam er zo’n vijftig op het spoor en schreef over elk van die dieren een stukje met geestelijk onderwijs. Te gebruiken voor persoonlijke dagsluiting of anderszins. Leerzaam!

Ds. M. van Kooten, Alles wat adem heeft. Dieren in de Bijbel en hun beteke nis. Hard cover. 143 pag. ISBN 978- 90-331-2402-0. Prijs € 13,90.

voor de (jong)gehuwden

Het klassieke huwelijksformulier is het nog steeds waard om gelezen en bestudeerd te worden. Het zou niet verkeerd zijn als enkele zinnen daaruit een iets andere formulering zouden krijgen, maar de inhoud is nog niet verouderd. Het geheim van het formulier, trouwens ook van alle andere, is dat onze vaderen niets anders hebben gedaan dan eerbiedig het Woord van de Heere naspreken. Ds. D.W. Tuinier, predikant van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke, heeft een aantal keren gepreekt over de bijbelgedeelten die door het huwelijksformulier worden genoemd. De inhoud van die preken zijn in die boekje gebundeld. Zo komen onder meer aan de orde: de inzetting van het huwelijk in het paradijs (Gen. 2), de huwelijkspsalm (Psalm 128), de

heiligheid van het huwelijk (Matth. 19) en Gods hulp en bijstand (Joh. 2). Ook dit boekje beveel ik graag aan. Ds. D. W. Tuinier, Samen één. Overdenkingen bij het huwelijk. Hard cover. 94 pag. ISBN 978-90-331- 2394-8. Prijs € 12,50.

voor de volwassenen

Drie dingen kenmerken een christen, moet de reformator Maarten Luther eens gezegd hebben. Hij somde ze in het Latijn op: oratio, meditatio, tentatio. Dat wil zeggen: gebed, overdenking en aanvechting. Dat laatste overkomt een christenmens. Hij hoeft het niet zelf te zoeken. Maar in de eerste twee moet hij zich actief oefenen. Luther was zelf een gebedsman. Hij kende de noodzaak ervan. Ook heeft hij veel over het bidden geschreven, en in zijn preken ter sprake gebracht. De heer H.C. van Woerden te Lunteren heeft de geschriften van Luther op dit punt doorgelezen en fragmenten eruit verzameld. Uit het geheel stelde hij een mooi dagboek samen, een meditatief dagboek over het gebed. In zijn Woord vooraf citeert hij een uitspraak van de keurvorst van Saksen: “De inhoud van Luthers boeken gaat door merg en been. Er is op geen enkele bladzijde meer sap en kracht, ook meer troost, dan in hele folianten van andere schrijvers.” Wie weet hebben de lezers van dit dagboek een vergelijkbare ervaring. Maarten Luther, Uit de diepten roep ik tot U. Dagboek over het gebed. Gebonden. 398 pag. ISBN 978-90- 331-2436-5. Prijs €17,50.

voor de ouderen

Oud zijn valt voor velen niet mee. Ik maak het wekelijks in mijn pastoraat mee. Hoewel de ouderdom een voorrecht is, een bijzondere zegen van de Heere, kan het oud zijn een zware last op de betrokkenen leggen. Vooral als de functies van het lichaam minder worden of als er donkerten in geheugen en concentratie gaan komen. Ds. T.W. van Bennekom weet ervan mee te spreken. Hij was een aantal jaren als predikant verbonden aan het verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk. In dit boekje zoekt hij antwoord te geven op de vraag wat de Bijbel zegt over het ouder worden en het oud zijn. Veel van zijn eigen ervaringen klinken in de bijna twintig hoofdstukjes door. Zegen en zorg - daarmee is het samengevat.

Ds. T. W. van Bennekom, Ouder worden. Zegen en zorg. Hard cover. 126 pag. ISBN 978-90-331-2424-2. Prijs € 15,90. J.M.J. Kieviet

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

�Het wel�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's