Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanvraag omgevingsvergunning

□ voor de activiteit bouwen: - het oprichten van een garage op het perceel Oudelandsedijk 8 te Dirksland (21-12-2011); - het uitbreiden van de woning op het perceel Ring 9 te Dirksland (04-01-2012); - het bouwen van twee vrij­ staande woningen op de percelen Essenlaan 50 en 52 te Dirksland (11-01-2011).

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen een ontvangen aanvraag kan geen be­ zwaar worden gemaakt.

Beleidsregels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2012 vastgesteld: - de Beleidsregels re-integratie Dirksland 2012; - de Beleidsregels vakantieregeling Wwb/loaw/loaz 2012.

Deze besluiten liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Zij zijn tevens geplaatst in het gemeenteblad 2012, nummers 2 en 3. De beleidsregels zijn via de website te raadplegen.

De besluiten treden in werking op de eerste dag na die van hun bekendmaking en zij werken terug tot en met 1 januari 2012. Datum bekendmaking: 19 januari 2012. Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Dirksland 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 januari 2012 vastgesteld het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Dirksland 2012.

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Het is tevens geplaatst in het gemeenteblad 2012, nummer 1. Het besluit is via de website te raadplegen. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekend­ making en het werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Datum bekendmaking: 19 januari 2012. Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012. Openbare kennisgeving (1)

Voornemen weigeren omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Dirksland maken hun voornemen bekend om op grond van artikel 2.10, lid 1, onder c van de Wet al­ gemene bepalingen omgevings­ recht de volgende omgevingsvergunning te weigeren:

- het bouwen van een ponystal op het perceel Molendijk 65 te Her- kingen.

De ontwerp-beschikking met de bijbehorende stukken liggen van 23 januari 2012 tot 5 maart 2012 op het gemeentehuis, sector Ruimtelijke Zaken, voor een ieder ter in­ zage en gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland.

Openbare kennisgeving (2)

Voornemen verlenen omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Dirksland maken hun voornemen bekend om op grond van artikel 2.1,2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning te verlenen: - het bouwen van een schuur op het perceel Noorddijk 12 te Me­ lissant.

De aanvraag en de ontwerp-be­ schikking met bijbehorende stuk­ ken, alsmede de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen van 23 januari tot 5 maart 2012 op het gemeentehuis, sector Ruimtelijke Zaken, voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland.

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadering van de welstandscom­ missie (gemandateerde behande­ ling) vindt plaats op dinsdag 24 ja­ nuari 2012 om 10.30 uur in het ge­ meentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis.

De eerstvolgende openbare vergadering van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 24 januari 2012 om 14.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis.

Besluitvormende raadsvergadering

Op donderdag, 26 januari 2012. zal er om 19.00 uur een raadsver­ gadering worden gehouden.

Van deze vergadering zijn de ver­ gaderstukken te downloaden via onze website, www.dirksland.nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's