Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders ma­ ken bekend dat een aanvraag om­ gevingsvergunning is ontvangen.

□ voor de activiteit bouwen/uitrit: - woning en uitrit Altekleinsedijk 2, 3257MA Ooltgensplaat (ont­ vangen op 30-12- 2012).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. De­ ze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden in­ gediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend.

□ voor de activiteit brandveilig gebruik/gebruiksmelding: - Kinderdagverblijf Weesmolen- straat 10, 3257 XM Ooltgens­ plaat (besluit verzonden 12-01- 2012);

- Bijeenkomstzalen Weesmolen- straat 12, 3257 XM Ooltgensplaat (besluit verzonden 12-01- 2012);

- Kinderdagverblijf Weesmolen- straat 14, 3257 XM Ooltgens­ plaat (besluit verzonden 12-01- 2012).

□ voor de activiteit slopen: - 2 schuren Blauwe pannenweg 5, 3255 LA Oude-Tonge (be­ sluit verzonden op 11 januari 2012).

□ voor de activiteit bouwen: - stal Korte Tilseweg 4, 3255 LH Oude-Tonge (besluit verzon­ den op 13 januari 2012).

N.B. Ingevolge artikel 7:1 van de Alge­ mene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een .voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de be­ trokken belangen, vereist. Het be­ zwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden be­ sluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere infor­ matie over de besluiten kunt u te­ recht bij het taakgebied Volkshuis­ vesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oost- flakkee.

Nadere informatie over de ver- . leende vergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuis­ vesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu.

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum : 24 januari 2012 Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

Commissievergadering: Tijdstip :14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert woensdag 25 januari 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur.

De raad bespreekt de volgende punten:

- Presentatie gebiedscan - Wijzigingen Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging Wet in­ vesteren in jongeren (WIJ) en WWB per 1 januari 2012 - Milieu Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2012 (MUP 2012) - Afscheid burgemeester Heijkoop

De agenda met achterliggende stukken ligt ter inzage in het ge­ meentehuis. Ook zijn deze te vinden in de Bestuursagenda, te raadplegen op www.oostflakkee.nl. U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's