Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Conceptplan zorginitiatief Eleos op Nieuwbouwlocatie in Ouddorp

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Conceptplan zorginitiatief Eleos op Nieuwbouwlocatie in Ouddorp

14 appartementen met heneden- en bovenverdieping

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OUDDORP - In opdracht van projectontwikkelaar Estate Invest, in samenwerking met Eleos (gereformeerde geestelijke gezondheidszorg), zorgboerderij De Mekkerstee en in ontwerp vormgegeven door Zeelenberg Architectuur, is er een conceptplan ontwikkeld dat Eleos de mogelijkheid biedt voor het realiseren van een nieuwbouwproject aan de Hofdijksweg. Dit als vervanging van de huidige accommodaties die zijn ondergebracht in 4 woningen aan de Molentienden. Deze voldoen niet meer aan (privacy) - eisen en wensen van de doelgroep. Bovendien zijn de ruimten sterk gedateerd en ontbreekt er een centrale ontmoetingsplek. Het conceptplan dat aan het gemeentebestuur is aangeboden en recent is aangevuld met het onderbouwende dossier Visie Clustering Zorginitiatieven Locatie Hofdijksweg, gaat uit van een voorziening voor zorg- en bewegingstherapie, 14 zorgwoöingen met multifunctionele ruimte, een zorggroepswoning met kantoorfaciliteiten en de aanleg van parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Het college van b. en w. staat in principe positief tegenover genoemde ont\Nikkeling. De raadsfracties ^ijn begin dit jaar over deze acti- ^teit geïnformeerd.

"''j zijn er al zo'n geruime tijd mee bezig dat wij het liefst zouden zien dat nog deze week het startsein op poen zou kunnen worden gezet", ^gt een enthousiaste mevrouw Rieneke Visser, locatiemanager van de beschermde woonvorm 't Westhoofd ;;" Ouddorp (onderdeel van Eleos).

Dat kan natuurlijk niet. Er moeten nog belangrijke stappen worden gezet, waaronder het zorgvuldig doodopen van procedures. Wel geeft et aan hoe zeer wij uitzien naar reaüsering van het nieuwbouwproject \'oor onze woonvorm".

Wentiteit

^rst informatie over Eleos. Het l ^en landelijk werkende instel- '"ig voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Ook kan men bij Eleos terecht voor preventieve cursussen of advies. Kenmerkend is de identiteit. Eleos richt zich op zorgvragers die wülen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Vanuit deze grondhouding bieden medewerkers op professionele wijze zorg. Doel is cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in een beschermde omgeving en hen te begeleiden in het vinden van een passende plek in de maatschappij. De woonvorm is gericht op rehabilitatie. Het leren en in stand houden van

Het leren en in stand houden van huishoudelijke - en sociale vaardigheden. Een zinvolle dagbesteding. Enkele bewoners stromen na verloop

Enkele bewoners stromen na verloop van tijd door naar zelfstandig wonen. De beschermde woonvorm 't West

hoofd in Ouddorp is, zoals gemeld, thans ondergebracht in vier eengezinshuizen in de wijk Molentienden. Er is een gevarieerd woonaanbod

Er is een gevarieerd woonaanbod voor een twintigtal bewoners, in leeftijd variërend van 18 tot bijna 60 jaar. Bewoners van 't Westhoofd zijn men

sen die bijvoorbeeld zijn vastgelopen in een HBO- opleiding die te veel van hen vergde. Maar ook mensen met een depressie of burn-out alsmede mensen die eenzaam zijn en moeüijk sociaal contact kunnen leggen.

Gedateerd

De huidige huisvesting is echter niet alleen gedateerd, ook beperkt in mogelijkheden. Vandaar dat al geruime tijd is uitgezien naar een nieuwe locatie. In 2010 leek die plek gevonden. Aan de rand van de Ouddorpse nieuwbouwrwijk Welgelegen, nabij Bosweg en Waterweg. Maar al vóór de planontwikkeUng in de steigers kon worden gezet liet een aantal omwonenden weten, dat zij deze beoogde locatie niet zag zitten.

Onder meer via een flyerverspreiding werd de toon gezet. Teleurgesteld besloot Eleos, in overleg met de toenmalige projectontwikkelaar en het gemeentebestuur, de beoogde insteek te laten vallen.

Zoektocht

"Bij de zoektocht naar nieuwe locaties kwamen wj in contact met Estate Invest", vertelt mevrouw Visser. "Niet zo verwonderhjk wellicht omdat deze projectontwikkelaar ook in het Ouddorpse op meerdere locaties actiefis. Dit contact mondde uit in een geza

Dit contact mondde uit in een gezamenlijk zoeken naar een alternatieve geschikte reahseringsmogehjkheid. Daarbij toetsend een aantal opge

Daarbij toetsend een aantal opgestelde criteria. Het project moet goed bereikbaar zijn. Op goede loop- en fietsafstand van het dorpscentrum en liefst dichtbij andere zorgketens.

Dat alles was en is niet gemakkelijk te vinden binnen de bebouwingscontouren. De locatie naast De Mekkerstee aan de Hofdijksweg (locatie Van den Boogert) biedt - daar buiten - wel ruimtelijke mogelijkheden.

Onder voorwaarden mogen zorgboerderijen en -voorzieningen worden gerealiseerd daar waar agrarische bebouwing vrijkomt. Dat past goed bij het opruimen van enkele oude schuren die daar nu nog staan.

Clustering

Naast deze ruimtelijke aspecten biedt huisvesting nabij de Mekkerstee belangrijke samenwerkingsverbanden en kan het leiden tot een optimale clustering van zorg. Een meerwaarde voor alle betrokken partijen. Voor de bewoners van 't Westhoofd zou het betekenen: Wonen en werken op loopafstand. Dat is uitermate aantrekkelijk als men weet dat 99 procent van de bewoners van 't Westhoofd op de zorgboerderij Mekkerstee, daar aangeduid als deelnemers, er al activiteiten verrichten. Zij helpen mee met de verzorging van de dieren, het schoonmaken van hokken en het melken van de geiten.

Ook zijn zij actiefin de Landwinkel, het restaurant en bijvoorbeeld bij de administratie. De Mekkerstee werkt dus al intensief samen met de instelhng Eleos.

Integraal

In een eerste concept nieuwbouwplan had Eleos de wens om ook een eigen sportzaaltje te realiseren. Maar uit onderzoek blijkt dat alleen een integrale benadering haalbaar is. Met vestiging van een zorg- en bewegingscentrum zouden er mogelijkheden ontstaan voor structurele bewegingsactiviteiten voor de chënten.

Het biedt ook kansen voor het leggen van sociale contacten met andere bezoekers. In het centrum zouden, naast chënten van Eleos, ook mensen met chronische ziekte, letsel of lichamelijke beperking ondersteund kunnen worden bij hun streven naar maximale zelfstandigheid.

Op eigen locatie

"Voor mensen in onze woonvorm is het bezoek van een reguliere sport-zaal op een andere locatie nagenoeg onmogelijk. De drempel is eenvoudig te hoog", vertelt mevrouw Visser. " Immers er is een structurele begeleiding en coaching nodig. Met een zorg- en bewegingscentrum op de eigen woonlocatie zouden de Westhoofd-bewoners gelegenheid krijgen deel te nemen aan activiteiten die ontstaan vanuit een gezondheidsperspectief met bijbehorende zorg gerelateerde diensten". Bij een verdere invulling van het conceptplan zal moeten worden bezien of en hoe deze wens van Eleos kan worden gerealiseerd. In het dossier Visie Clustering Zorginitiatieven wordt ruim aandacht besteed aan de veranderingen die binnen de wereld van zorg en bewegen, gaande zijn. Een passende accommodatie voorzien van de juiste faciliteiten, alsmede samenwerking met andere zorgpartijen, wordt van cruciaal belang genoemd

Enthousiast

Mevrouw Rieneke Visser, sinds kort ook Eleos-locatiemanager bij de Mekkerstee, is enthousiast over het conceptplan. "Onze bewoners krijgen meer privacy. De 14 appartementen zijn leuke huisjes met een beneden - en bovenverdieping. ledere bewoner heeft een eigen entree voor zijn of haar appartement. Men kan er zelf koken en leren om een eigen huishouding te voeren. Vooral de behoefte aan geluidsarme ruimten wordt nu ingevuld.

De appartementen komen op de locatie Hofdijksweg in een prikkelarme omgeving. Dat is belangrijk voor de doelgroep met autisme en ADHD. Daarnaast komt er een gewenste

Daarnaast komt er een gewenste centrale ontmoetingsruimte. Bij uitvoering van het project ontstaat er, volgens ons, een ruimtelijke opwaardering voor de gehele omgeving aan de Hofdijksweg. Ontsierende agrarische bebouwing wordt gesloopt en er komt fraaie, streekgebonden bebouwing voor terug", vindt mevrouw Visser. Naast de 14 appartementen komt er een zorggroepswoning met multifunctionele ruimte.

t Op de begane grond worden kantoorfacüiteiten gecreëerd en is een kamer voor de slaapwacht ingetekend. Over de begeleiding zegt mevrouw Visser desgevraagd: "Dit gebeurt binnen de woonvorm zowel gepland als ook op afroep. Van 's morgens 07.45 uur tot in de avonduren 22.30 uur. Bij t 'Westhoofd kiezen de bewoners voor wonen in een vertrouwde christelijke sfeer".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Conceptplan zorginitiatief Eleos op Nieuwbouwlocatie in Ouddorp

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's