Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Musicus Rinus Verhage: �Muziek hoort bij de mooiste dingen van het leven!�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Musicus Rinus Verhage: �Muziek hoort bij de mooiste dingen van het leven!�

Kunst en kunstenaar op Goeree-Overflakkee (8)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Het grote plein voor Cultureel centrum het Diekhuus hgt er op dit vroege uur nog verlaten bij. De rust is bedrieglijk, want bmnen is volop bedrijvigheid waarneembaar Muziek klinkt uit een lokaal en de directeur van de Muziekschool is m gesprek met een medewerker. De lange gang met \itrmes vol beeldende kunst leiden naar een muzieklokaal met een indruk\vekkend hoog plafond. Hier ontvangt directeur Rinus Verhage zijn bezoek.

Troost en vreugde

Verhage is part-time directeur van de Muziekschool Goeree-Overflakkee Ruim 400 leerlingen bezoeken

Ruim 400 leerlingen bezoeken wekelijks de muziekschool om les te knjgen op hun favoriete instrument

Dat kan vaneren van piano tot fluit en van gitaar tot viool Dit raakt het credo \ an Verhage muziek maken moet mogelijk zijn voor iedereen "Muziek hoort bij de mooiste dm

"Muziek hoort bij de mooiste dmgen van het leven" zegt hij Verhage gelooft dat muziek door zijn schoonheid een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van menden 'Muziek IS m\esteren m je ziel Het geeft troost en weugde" zegt hij \'erhage weet waarover hij spreekt De aan het Rotterdams Conservatorium afgestu deerde X'erhage is van kindsbeen af muzikant m hart en nieren

Foeilelijk orgel

Soms verwondert hij zich over hoe het allemaal is gegaan Hij werd geboren m een Ouddorps gezin waar het bespelen van een muziekinstrument geen gemeengoed w as Het emge mstrument dat hij kende w as het kerkorgel tijdens de zondagse eredienst "Dat was een foedehjk orgel", zegt hij Toch was dit het referentiekader waarvandaan zijn interesse voor muziek groeide Zijn ^end Piet Westhoeve speelde evenals diens vader orgel en Verhage keek mee Het bezoeken van de Doelen concerten met vriend Piet en diens vader werden muzikale hoogtepunten voor Rmus en door het nuttigen van een loempia nadien een groot feest Toen hij twaalf jaar was kwam de bovenmeester bij hem thuis langs om te zeggen dat het wel goed zou zijn 'om voor Rinus een orgeltje te kopen Tijdens de periode op de mid delbare school kreeg hij orgelles van Jan van Dijk Ook de exacte vakken hadden op de middelbare school zijn interesse en even leek het erop dat hij in Delft weg en waterbouw zou gaan studeren Maar de muziek won en Verhage studeerde af aan het Rotterdams Conservatorium m de vakken orgel, kerkmuziek en koordirectie, met als hoofddocenten Arie Keijzer, Jan Eelkema en Barend Schuurman

Rede overgewaardeerd

"Kunst en cultuur zit veelal in de marge en dat betreur ik", stelt hij In een samenlevmg waarm de rede

In een samenlevmg waarm de rede overgewaardeerd wordt verhest de muziek, weet hij Dat de overwaardering van de rede oude papieren heeft bhjkt onder meer uit het leven van J S Bach Johann Sebastian Bach was van 1717 tot 1723 Kapellmeister aan het hof van Kothen Als hofmuzikant met een oeuvre op hoog niveau was de hoogte van zijn salaris beperkt tot het uiterste minimum Het was een fractie van het budget dat beschikbaar was voor de grenadiers, het genuttigde voedsel en het onderhoud van de gebouwen 'Toen ik boven staande las in een biografie over Bach vond ik dat zo verhelderend'" Muziek komt er m de geschiedenis

ook meestal bekaaid af "Men moest veelal leven van het gegevene, denk biivoorbeeld aan het genie Mozart"

Ook m de tijd van de Verhchting was er, net als tegenwoordig, een over waardermg van de rede "Ik denk dus ik ben, de spreuk \ an Descartes, verwoordde het idee dat het actief of passief beoefenen van muziek met nodig was voor het welbevinden V an de mens Dat dit niet altijd zo is geweest bhjkt uit de Middeleeuwen Daar was Musica een hoofdvak aan de universiteit en moest dan ook door elke student worden beoefend"

Neurologisch onderzoek

"Muziek IS een proces van hoofd, hart en handen", zegt Verhage Hij verwijst naar verschillende neurologische onderzoeken waaruit bhjkt dat bij het maken van muziek het gehele hersengebied actief is Er ont staan tijdens muzikale activiteiten allerlei unieke dwarsverbanden in de hersenen Hierdoor wordt de intel ligentie optimaal benut en ontwikkelt bijvoorbeeld een ziekte als dementie zich in verhouding tot leeftijdsgenoten die niet aan actieve muziekbeoefemng doen pas op latere leeftijd "Dit proces vindt plaats bij allerlei soorten muziek, dus niet alleen bij klassieke muziek", weet hij Verhage heeft waardering voor veel verschillende muziekstijlen, waaronder jazz

Missie

De missie van Verhage is muziek toegankelijk maken voor iedereen die dat wd Graag facditeert hij de muzikale wens van een leerling die bijvoorbeeld hoorn of cello wil leren spelen Verder wd hij voor de muziekdocenten een goede werkgever zijn door voor hen een vol waardige en serieuze werkplek te creëren "Het bestaan als musicus is relatief kwetsbaar en daarom vind ik het belangrijk dat men hier een goede werkplek heeft Ik vmd het een uitdaging om een muzikant in de uitoefening van zijn beroep te beschermen", zegt hij Hij wd door zijn werk als musicus en muziekschoolmanager dienstbaar zijn door te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen muziek kunnen maken Dat op Goeree-Overflakkee een bovengemiddelde belangstelling voor muziek leeft, kan Verhage met verklaren maar hij waardeert het ten zeerste "Hierbij zijn alle muzikale uitingen

van belang, ik doe een beroep op kwaliteit, met op muziekkleur'"

Uitdaging "Het beroep van musicus vereist

"Het beroep van musicus vereist een houding van hard werken", zegt Verhage "Dagelijks studeren is van belang om het ambacht in stand te houden" Naast orgelstudie en orgelles geven, investeert hij veel tijd in de koordirectie van onder andere vocaal ensemble Magnificat en oratoriumvereniging Laudando Dit vereist mtensieve, dagehjkse studie van de verschillende koorpartituren om deze tijdens de repetities zo mooi mogelijk te laten khnken door zijn koorleden "Dat vmd ik ook een grote uitdagmg, alles uit de kast halen om mensen zo mooi mogelijk te laten zingen' Studeren IS mvesteren en duwen tegen de grens", zegt Verhage Hierbij loopt \'erhage natuurlijk ook tegen zijn eigen grenzen aan Dit houdt hem ootmoedig maar ook vasthoudend Omdat muziek voor hem bij de

Omdat muziek voor hem bij de mooiste dmgen van het leven hoort

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Musicus Rinus Verhage: �Muziek hoort bij de mooiste dingen van het leven!�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's