Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen wij u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: Op13januan2012 - het plaatsen van een paal met reclamebord op het perceel Dorpsweg 7a te 3253 AG Ouddorp

voor de activiteit reclame: Op13januan2012 - het plaatsen van een paal met reclamebord op het perceel Dorpsweg 7a te 3253 AG Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wi) u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 7 februan 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 7 februari 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergaderingen zi)n beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen: - het plaatsen van een dakkapel op de recreatiewoning De Toekomst 79, Dijkstelweg 59 te 3253 TA Ouddorp (13 januan 2012), - het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel De Toekomst 50, Dijkstelweg 59 te 3253 TA Ouddorp (13 januan 2012), - het realiseren van een reclamebord tegen de voorgevel van het pand Molenstraat 5 te 3252 BE Goedereede (13 januan 2012), - het uitbreiden van de recreatiewoning Nzp , Oosterplaat 29, Oude Nieuwlandseweg 43 te 3253 LL Ouddorp (16 januan 2012), - het bouwen van een woning op het perceel Oostdijkseweg 73 te 3252 LM Goedereede (18 januan 2012), - het plaatsen van twee opslagcontainers nabij strandpaviljoen 't Gorsje, De Punt 1 te 3253 MC Ouddorp (19 januan 2012)

Q voor de activiteit planologische afwijking van bestemmingsplan: - het bouwen van een woning op het perceel Oostdijkseweg 73 te 3252 LM Goedereede (18 januan 2012), - het plaatsen van twee opslagcontainers nabij strandpaviljoen 't Gorsje, De Punt 1 te 3253 MC Ouddorp (19 januan 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Ontwerp-bestemmingsplan 'Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012'

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat ingevolge artikel 3 8 Wet ruimtelijke ordening van 30 januan 2012 tot 12 maart 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het - Ontwerp-beslemmingsplan 'Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012'

Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart

Tot het plangebied behoren de kernen 'Goedereede' en Ouddorp'

Aanleiding voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is de actualisenngplicht ingevolge artikel 3 1 Wet ruimtelijke ordening

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur, op woensdag van 13 00 uur -16 00 uur en bovendien op donderdag van 18 00 uur - 19 30 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het ontwerp bestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 30 januan 2012 tot 12 maart 2012, www goedereede nl onder actueel e terinzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot 12 maart 2012 kunt u met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen naar voren brengen De zienswijzen worden bij voorkeur schriftelijk ontvangen

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het voorontwerpplan de reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's